• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fauna Polski  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  Przeczytaj także...
  Rozgwiazda czerwona, rozgwiazda pospolita (Asterias rubens) – gatunek rozgwiazdy z rzędu rozgwiazdokształtnych (Forcipulatida).Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) – gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych (Colubridae). Zaskrońce występują w całej Europie (oprócz Szkocji, Irlandii i północnej części Skandynawii). Samica jest większa od samca i osiąga średnio długość od 85 cm do 1,2 m (wyjątkowo 2 m), a samiec od 70 cm do 1 m. Żywią się żabami, rybami albo małymi gryzoniami, które połykają bez uprzedniego uśmiercania. Atakują tylko poruszające się zwierzęta. W niewoli zaskrońce żyją do 15 lat.
  LocationPoland.svg

  Fauna Polskigatunki zwierząt (Animalia) występujące w stanie dzikim na terenie Polski, gatunki rodzime występujące w granicach swojego naturalnego obszaru występowania oraz gatunki obce występujące w środowisku naturalnym. Według danych Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk na obszarze Polski stwierdzono występowanie około 36 000 gatunków zwierząt.

  Dafnia, rozwielitka (Daphnia) – rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek. Mają 2 pary czułków: pierwsza pełni rolę narządu czuciowego, druga stanowi główny narząd ruchu (rozwielitki poruszają się skokami) oraz 5 par odnóży tułowiowych, pełniących funkcje filtracyjne. Rozmiary ich ciała wahają się od 1 do 6 mm, samce są znacznie mniejsze od samic. Żywią się glonami, bakteriami i zawiesiną organiczną, którą odfiltrowują z wody.Nemastomatidae – rodzina pajęczaków z rzędu kosarzy i podrzędu Dyspnoi zawierająca około 170 opisanych gatunków, w tym również gatunki rodzaje kopalne.

  Symbolem Gatunek pod ochroną oznaczono gatunki objęte na terenie Polski ochroną gatunkową (ścisłą lub częściową).

  Spis treści

 • 1 Gąbki (Porifera)
 • 2 Żebropławy (Ctenophora)
 • 3 Parzydełkowce (Cnidaria)
 • 3.1 Stułbiopławy (Hydrozoa)
 • 3.1.1 Gromada Hydroidolina syn. Leptolinae
 • 3.1.1.1 Rząd Anthomedusae
 • 3.1.1.2 Rząd Leptomedusae syn. Leptothecata
 • 3.1.2 Podgromada Trachylinae
 • 3.2 Krążkopławy (Scyphozoa)
 • 3.3 Koralowce (Anthozoa)
 • 4 Płazińce (Platyhelminthes)
 • 4.1 Wirki (Turbellaria)
 • 4.2 Skrzelowce (Monogenea)
 • 4.3 Przywry (Trematoda)
 • 4.4 Tasiemce (Cestoda)
 • 5 Wrotki (Rotifera)
 • 5.1 Kolcogłowy (Acanthocephala)
 • 5.2 Bdelloidea
 • 5.3 Wrotki właściwe (Monogononta)
 • 6 Brzuchorzęski (Gastrotricha)
 • 7 Kielichowate (Entoprocta)
 • 8 Mszywioły (Bryozoa)
 • 9 Wstężnice (Nemertea)
 • 9.1 Gromada Enopla
 • 10 Pierścienice (Annelida)
 • 11 Mięczaki (Mollusca)
 • 12 Niezmogowce (Priapulida)
 • 13 Nicienie (Nematoda)
 • 14 Nitnikowce (Nematomorpha)
 • 14.1 Chordodea
 • 14.2 Gordea
 • 15 Niesporczaki (Tardigrada)
 • 16 Stawonogi (Arthropoda)
 • 16.1 Skorupiaki (Crustacea)
 • 16.1.1 Skrzelonogi (Branchiopoda)
 • 16.1.2 Małżoraczki (Ostracoda)
 • 16.1.3 Maxillopoda
 • 16.1.3.1 Widłonogi (Copepoda)
 • 16.1.3.2 Tarczenice (Branchiura)
 • 16.1.3.3 Wąsonogi (Cirripedia)
 • 16.1.3.4 Wrzęchy (Pentastomida)
 • 16.1.4 Pancerzowce (Malacostraca)
 • 16.2 Szczękoczułkowce (Chelicerata)
 • 16.2.1 Pajęczaki (Arachnida)
 • 16.2.1.1 Pająki (Araneae)
 • 16.2.1.2 Roztocze (Acari)
 • 16.2.1.2.1 Actinotrichida
 • 16.2.1.2.2 Anactinotrichida
 • 16.2.1.3 Kosarze (Opiliones)
 • 16.2.1.4 Zaleszczotki (Pseudoscorpionida)
 • 16.2.2 Kikutnice (Pantopoda)
 • 16.3 Sześcionogie (Hexapoda)
 • 16.3.1 Skrytoszczękie (Entognatha)
 • 16.3.1.1 Widłogonki (Diplura)
 • 16.3.1.2 Pierwogonki (Protura)
 • 16.3.1.3 Skoczogonki (Collembola)
 • 16.3.2 Owady (Insecta)
 • 16.4 Wije (Myriapoda)
 • 17 Szczecioszczękie (Chaetognatha)
 • 18 Szkarłupnie (Echinodermata)
 • 18.1 Rozgwiazdy (Asteroidea)
 • 18.2 Wężowidła (Ophiuroidea)
 • 19 Strunowce (Chordata)
 • 19.1 Osłonice (Tunicata)
 • 19.1.1 Ogonice (Appenidicularia)
 • 19.1.2 Żachwy (Ascidiacea)
 • 19.2 Ryby (Pisces) i bezżuchowce (Agnatha)
 • 19.3 Płazy (Amphibia)
 • 19.4 Gady (Reptilia)
 • 19.5 Ptaki (Aves)
 • 19.6 Ssaki (Mammalia)
 • 20 Zobacz też
 • 21 Przypisy
 • Ukwiał tęgoczułki (Urticina felina) – gatunek z rodziny Actiniidae należącej do rzędu ukwiałów. Jest jednym z dwóch gatunków ukwiałów, występujących w zachodnim Bałtyku (również w Polsce).Zatoka Gdańska (kasz. Gduńskô Hôwinga, niem. Danziger Bucht, ros. Гданьская бухта) – zatoka w południowo-wschodniej części Morza Bałtyckiego, pomiędzy Polską i Rosją. Średnia głębokość wynosi około 50 m, a maksymalna 118 m. Przezroczystość wody w zależności od pory roku kształtuje się od 8 do 16 m. Zasolenie zatoki wynosi od 7 do 8 promili. W czasie silnych sztormów występują fale o wysokości przekraczającej 9 m. Nad Zatoką Gdańską znajdują się największe polskie porty: Gdańsk i Gdynia. Jeszcze w drugiej połowie XX w. ważnym zajęciem części zamieszkałej nad nią ludności było rybołówstwo przybrzeżne, uprawiane nawet przy plażach Gdańska, Sopotu i Gdyni, które dziś zanikło m.in. z powodu znacznego zanieczyszczenia wód zatoki i zmniejszenia ilości ryb.

  Gąbki (Porifera)[]

  W Polsce występuje 9 gatunków gąbek (Porifera) z 3 rodzin:

  Rodzina powłócznicowate (Halichondriidae)

 • Halichondria panicea (Pallas, 1766) - powłócznica chlebowa - gatunek morski
 • Rodzina nadecznikowate (Spongillidae) - spotykane w wodach słodkich

 • Spongilla lacustris (Linnaeus, 1758) nadecznik stawowy - również w wodach słonawych
 • syn. Euspongilla lacustris

  Zaleszczotki (Pseudoscorpionida) – rząd drapieżnych pajęczaków, obejmujący zwierzęta bardzo małe (od 1 do 8 mm długości), zamieszkujące przede wszystkim strefy tropikalne, ale spotykane też w innych strefach klimatycznych.Liczba gatunków niesporczaków (Tardigrada) stwierdzonych w Polsce wynosi co najmniej 100 taksonów . Cały czas również z terenu Polski są opisywane nowe gatunki dla wiedzy.
 • Eunapius fragilis (Leidy, 1851) - nadecznik łamliwy
 • syn. Spongilla fragilis Leidy, 1851

 • Ephydatia fluviatilis (Linnaeus, 1758) - nawodnik rzeczny - również w wodach słonawych
 • Ephydatia muelleri (Lieberkuhn, 1855) - nawodnik Müllera
 • syn. Meyenia mülleri Lieberkuhn, 1855

 • Trochospongilla horrida Weltner, 1893 - nadecznica drżąca
 • Heteromeyenia baileyi (Bowerbank, 1863) - strzępoczka rozesłana
 • Heteromeyenia stepanowii (Dybowski, 1884) - strzępoczka zielonawa
 • Rodzina Halisarcidae

  Kikutnice (Pycnogonida) – gromada niewielkich morskich stawonogów, zwanych z uwagi na wygląd popularnie "pająkami morskimi" (nazwą tą określa się również kraba maję).Widłogonki, mysiogony (Diplura) – rząd stawonogów z podtypu Hexapoda, zaliczany niegdyś do owadów bezskrzydłych (Apterygota).
 • Halisarca dujardini Johnston, 1842 - gatunek morski


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kumakowate (Bombinatoridae) – rodzina płazów bezogonowych z grupy Archaeobatrachia. Obejmuje dwa rodzaje: Barbourula i Bombina obejmujące łącznie osiem współczesnych gatunków, wcześniej zaliczane do rodziny Discoglossidae. Barbourula występują na Filipinach i Borneo, a Bombina w Europie oraz północnej, wschodniej i południowo-wschodniej Azji.
  Gatunek autochtoniczny - gatunek rodzimy dla danego ekosystemu, siedliska, biocenozy. Gatunki autochtoniczne stanowią o składzie faunistycznym i florystycznym danego obszaru geograficznego i są wypierane przez gatunki alochtoniczne (gatunki inwazyjne), często wskutek działania człowieka.
  Parzydełkowce (Cnidaria, od gr. knide – pokrzywa) – typ dwuwarstwowych, wodnych, osiadłych lub pływających zwierząt tkankowych o promienistej symetrii ciała (Radiata), charakteryzujących się obecnością knidoblastów, z których powstają komórki parzydełkowe nazywane knidami, stąd naukowa nazwa typu Cnidaria. Tradycyjnie zaliczane były do jamochłonów, a wcześniej do roślin. Żyją samotnie lub tworzą kolonie. Osobniki dorosłe występują w postaci polipa lub meduzy. Osiągają rozmiary od kilku milimetrów do 2 m wysokości lub średnicy. Odżywiają się innymi zwierzętami. Grupa ta obejmuje około 9000 szeroko rozprzestrzenionych gatunków zamieszkujących wyłącznie środowiska wodne, przede wszystkim czyste i dobrze natlenione wody słone. Należą do nich silnie parzące kostkowce, kolonijne stułbiopławy, krążkopławy oraz koralowce, a wśród nich ukwiały i rafotwórcze korale madreporowe. Kilka gatunków jest pasożytami zwierząt wodnych. Zwierzęta te mają niewielkie znaczenie gospodarcze. W polskiej strefie Bałtyku odnotowano 25, a w wodach słodkich i słonawych – 7 gatunków. Te ostatnie zaliczono do fauny Polski.
  Padalcowate (Anguidae) – rodzina jaszczurek. Obejmuje formy zarówno wtórnie beznogie jak i czworonożne, zamieszkujące najrozmaitsze biotopy i strefy klimatyczne. W Europie występuje padalec zwyczajny, żółtopuzik bałkański i Anguis cephallonica.
  Roztocze (Acari) – liczny (ok. 30 tys. gatunków, wiele gatunków nadal nieopisanych) rząd pajęczaków, obejmujący zwierzęta od mikroskopijnych do 3-centymetrowych. Roztocze są saprofagiczne (jak np. mechowce), ale także są wśród nich pasożyty (głównie ektopasożyty) i drapieżniki. Niektóre mogą przenosić choroby lub być szkodnikami magazynowymi. Zamieszkują wszystkie strefy klimatyczne, również obszary polarne. Dostosowały się do różnych środowisk: żyją w glebie, kurzu domowym (Roztocze kurzu domowego), w strefie przybrzeżnej środowisk słodkowodnych (tzw. wodopójki) a nawet w gorących źródłach.
  Zestawienie obejmuje gatunki roślin naczyniowych występujące w stanie dzikim w Polsce (rodzime i obce, także gatunki zawlekane lub dziczejące przejściowo – efemerofity). Nazewnictwo i układ systematyczny oparty jest na "Krytycznej liście roślin naczyniowych Polski". Gatunki efemerofitów zapisane są czcionką pomniejszoną.
  Splewka karpiowa (Argulus foliaceus) – zwana również potocznie wszą rybią, niewielki pasożytniczy skorupiak z gromady Maxillopoda.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.095 sek.