• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fasty  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Powiat białostocki - powiat w Polsce (województwo podlaskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Białystok. Powiat białostocki zajmuje obszar 2 984,64 km², co czyni go największym powiatem w Polsce.Diecezja białostocko-gdańska – jedna z 6 diecezji kościoła prawosławnego w Polsce utworzona 7 września 1951 zamiast diecezji białostocko-bielskiej. Graniczy z diecezjami: warszawsko-bielską, łódzko-poznańską i wrocławsko-szczecińską.

  Fastywieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Dobrzyniewo Duże, na północny zachód od Białegostoku, nad rzeką Białą i Supraślą.

  W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa białostockiego.

  Miejscowość jest siedzibą parafii rzymskokatolickiej pw. św. Franciszka z Asyżu, należącej do metropolii białostockiej, archidiecezji białostockiej, dekanatu Białystok - Bacieczki oraz parafii prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, należącej do diecezji białostocko-gdańskiej, dekanatu Białystok.

  Białystok – meteoryt kamienny, który spadł w postaci deszczu meteorytowego o godzinie 9.30, 5 października 1827 roku w okolicach wsi Fasty, 7,5 km od Białegostoku. Meteoryt Białystok jest achondrytem, należącym do eukrytów. Jego gęstość wynosi 3,17 g/cm. W składzie mineralogicznym wyodrębnić można następujące minerały: augit, anortyt, bronzyt, oliwin, pigeonit i trydymit. Ocenia się, że meteoryt pochodzi z planetoidy Westa. Jedyny polski okaz znajduje się w Muzeum Ziemi w Warszawie i waży 4 g. Został on nabyty przez muzeum w 1939 roku drogą wymiany z Muzeum Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie.Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Sport
 • 3 Obiekty zabytkowe
 • 4 Inne obiekty
 • 5 Komunikacja
 • 6 Przypisy
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Historia[]

  Pierwsza wzmianka o grodzie Chwosty (założonym przez rodzinę Chwastów) pojawiła się w XVI wieku.

  5 października 1827 miał miejsce deszcz meteorytów. Meteoryt nazwano Białystok. Z tego wydarzenia zachowało się zaledwie kilka okruchów o łącznej masie około 4 g znajdujących się obecnie w Muzeum Ziemi w Warszawie. Białystok jest meteorytem kamiennym należącym do typu achondrytów howardytów.

  Według Pierwszego Powszechnego Powszechnego Spisu Ludności z 1921 roku, wieś Fasty liczyła 61 domostw i 327 mieszkańców. Większość mieszkańców w liczbie 211 zadeklarowało wyznanie prawosławne, zaś pozostałe 116 zgłosiło wyznanie rzymskokatolickie. Ponadto większość mieszkańców w liczbie 279 podało polską przynależność narodową, natomiast pozostałych 48 zadeklarowało białoruską przynależność narodową. W owym czasie miejscowość znajdowała się w gminie Białostoczek w powiecie białostockim.

  Gmina Białostoczek (od 1945 gmina Bacieczki) – dawna gmina wiejska istniejąca do 1939 roku w woj. białostockim. Nazwa gminy pochodzi od Białostoczka, jednak siedzibą gminy były Bacieczki .Dekanat Białystok – jeden z 5 dekanatów diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

  W latach 50. XX w. w Fastach powstały Białostockie Zakłady Przemysłu Bawełnianego Fasty, które w szczytowym okresie swego rozwoju zatrudniały do 7 tysięcy pracowników. Był to największy zakład pracy w regionie.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Białystok – główna stacja kolejowa posiadająca dworzec kolejowy w Białymstoku. Według kategoryzacji PKP dworzec ma kategorię B.
  Parafia Świętego Franciszka z Asyżu w Fastach – rzymskokatolicka parafia położona w dekanacie Białystok–Bacieczki, należącym do archidiecezji białostockiej.
  Województwo białostockie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975–1998, położone w północno-wschodniej Polsce.
  Archidiecezja białostocka – jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim wydzielona z części archidiecezji wileńskiej, pozostałej w granicach Polski, ustanowiona diecezją 5 czerwca 1991 podczas wizyty papieża Jana Pawła II w Białymstoku, ustanowiona archidiecezją 25 marca 1992 przez papieża Jana Pawła II bullą Totus Tuus Poloniae Populus. Obecnie archidiecezja liczy 13 dekanatów, 112 parafii i 1 rektorat. Na jej terenie mieszka ponad 510 000 mieszkańców, w tym około 451 000 katolików, resztę stanowią przedstawiciele innych wyznań.
  Cerkiew cmentarna pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Fastach – prawosławna cerkiew cmentarna. Należy do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach, w dekanacie Białystok diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
  Cerkiew (z gr. kyriaké – należąca do Pana, w uzupełnieniu do eklezja – zgromadzenie, później świątynia, kościół) – budynek przeznaczony do sprawowania nabożeństw w cerkwi prawosławnej lub unickiej (greckokatolickiej). Jest przestrzenią sakralną dla celebracji Boskiej Liturgii. Prawosławni oraz grekokatolicy wierzą, iż jest ona miejscem szczególnego przebywania samego Boga.
  Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.