• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fascykulacja

  Przeczytaj także...
  Zmęczenie - przejściowe zmniejszenie zdolności do pracy spowodowane przez brak rezerw energetycznych. W czasie zamiany cukru w energię, organizm wytwarza też kwas mlekowy, który gromadzi się w mięśniu używanym w danej chwili i wywołuje uczucie zmęczenia. W wypadku odczuwania zmęczenia, należy położyć się i nie dopuścić do utraty ciepła przez ciało. Zmęczenie jest reakcją fizjologiczną chroniącą przed dalszą zbyt intensywną pracą.Neuron, komórka nerwowa – rodzaj elektrycznie pobudliwej komórki zdolnej do przetwarzania i przewodzenia informacji w postaci sygnału elektrycznego. Neurony są podstawowym elementem układu nerwowego zwierząt. Najwięcej neuronów znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym w skład którego wchodzi mózgowie oraz rdzeń kręgowy.
  Zespół dolnego neuronu ruchowego – zespół objawów związany z uszkodzeniem włókien nerwowych dolnego neuronu motorycznego biegnących z rogu przedniego rdzenia kręgowego.

  Fascykulacja, inaczej drżenie pęczkowe (łac. fasciculatio) – błyskawiczne, drobne skurcze grup włókienek mięśniowych. Proces ten dotyka samą komórkę nerwową i pojawia się jeżeli jest uszkodzone samo ciało komórki nerwowej, jest jednym z głównych objawów uszkodzenia neuronu ruchowego obwodowego. Przyczyną jest powoli toczący się proces zwyrodnieniowy.

  Zespół Werdniga-Hofmana (ang. Werdnig-Hoffman disease, severe infantile spinal muscular atrophy, spinal muscular atrophy type I) – rzadka choroba genetyczna, będąca dzieciecą postacią rdzeniowego zaniku mięśni. Spowodowana jest delecją genu SMN1 w locus 5q12.2-q13.3. Opisali ją niezależnie od siebie Johann Hoffmann i Guido Werdnig.PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.

  Przyczyny i czynniki ryzyka[]

 • Pochodzenie większości przypadków jest w chwili obecnej nieznane i dlatego określa się je jako łagodny zespół fascykulacji.
 • Uszkodzenie dolnego neuronu motorycznego
 • Zespół Werdniga-Hoffmanna
 • Stwardnienie zanikowe boczne
 • Choroba Kennedy’ego
 • zatrucie fosforanami organicznymi
 • Zespół abstynencyjny po odstawieniu benzodiazepin
 • Niedobór magnezu
 • Odwodnienie
 • Zmęczenie
 • Zobacz też[]

 • klonus
 • Przypisy

  1. Blexrud MD., Windebank AJ., Daube JR. Long-term follow-up of 121 patients with benign fasciculations.. „Ann Neurol”. 4 (34), s. 622-5, październik 1993. DOI: 10.1002/ana.410340419. PMID: 8215252. 


  Stwardnienie zanikowe boczne (choroba Charcota, choroba Lou Gehriga, choroba neuronu ruchowego, łac. sclerosis lateralis amyotrophica, SLA, ang. amyotrophic lateral sclerosis, ALS) – nieuleczalna, postępująca choroba neurodegeneracyjna, która prowadzi do niszczenia komórek rogów przednich rdzenia kręgowego, jąder nerwów czaszkowych rdzenia przedłużonego oraz neuronów drogi piramidowej, czyli wybiórczego uszkodzenia obwodowego (dolnego) i ośrodkowego (górnego) neuronu ruchowego.Klonus (trząs) – ciąg mimowolnych skurczów włókien mięśniowych wywołanych przez nagłe rozciąganie mięśnia. Klonusy są charakterystyczne dla zespołu piramidowego. W przeciwieństwie samoistnych do drobnych drgań (fascykulacji) występujących w przypadku uszkodzenia dolnego neuronu ruchowego klonusy zawsze są wywołane na drodze odruchowej (są wynikiem znacznego wygórowania odruchu) oraz posiadają znaczną amplitudę.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Odwodnienie – stan, w którym zawartość wody w organizmie spada poniżej wartości niezbędnej do jego prawidłowego funkcjonowania. Stan odwodnienia zagraża życiu pacjenta, jest szczególnie niebezpieczny dla niemowląt, małych dzieci oraz ludzi starszych.
  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.