• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Farmaceuta  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Farmacja (nauki farmaceutyczne) – nauka o lekach, także ogólna nazwa wszystkich kierunków studiów farmaceutycznych. Nazwa pochodzi ze starożytnego egipskiego: ph-ar-maki znaczącego kto zapewnia bezpieczeństwo .Filipina i Konstancja Studzińskie – siostry Zakonu Miłosierdzia, były pierwszymi kobietami na świecie, które w 1824 roku uzyskały tytuły magistra farmacji.
  Aptekarz - XVI w.

  Farmaceuta – osoba udzielająca usług farmaceutycznych, która ukończyła studia w szkole wyższej na kierunku farmacja.

  Spis treści

 • 1 Prawo wykonywania zawodu farmaceuty
 • 2 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i specjalizacja farmaceutów
 • 3 Usługi farmaceutyczne
 • 4 Zadania kierownika apteki
 • 5 Czynności fachowe w aptece
 • 5.1 Wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • 5.1.1 Odmowa wydania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego
 • 5.2 Sporządzanie leków recepturowych
 • 6 Przerwa w wykonywaniu zawodu farmaceuty
 • 7 Odpowiedzialność zawodowa
 • 8 Liczba farmaceutów w Polsce
 • 9 Farmaceuci za granicą
 • 10 Historia aptekarstwa akademickiego w Polsce
 • 11 Zobacz też
 • 12 Przypisy
 • 13 Linki zewnętrzne
 • System opieki zdrowotnej w Polsce – zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym.Farmakopea (kodeks apteczny) – urzędowy spis leków dopuszczonych w danym kraju lub na danym terenie do obrotu, oraz obwarowany tymi samymi zastrzeżeniami spis surowców służących do ręcznego sporządzania niektórych z tych leków w aptece (leków recepturowych). Zawiera opis wszystkich tych substancji, sposoby ich przechowywania oraz dostępu do nich osób powołanych, rodzaje opakowań, dozwolone metody dystrybucji, dawkowanie, sposoby kontroli jakości, a w przypadku leków robionych w aptece, także metody ich przygotowywania. Opisuje też metody identyfikacji leków, ich standaryzację, sposoby nazewnictwa i możliwe zamienniki.

  Prawo wykonywania zawodu farmaceuty[]

  Tytułem farmaceuty na terenie Polski ma prawo posługiwać się osoba, która posiada dokument "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty" wydany przez Naczelną lub okręgową izbę aptekarską.

  Farmaceuta wykonujący zawód w aptece, punkcie aptecznym lub hurtowni farmaceutycznej ma prawo posługiwać się tytułem aptekarza.

  Tytuł zawodowy farmaceuty podlega ochronie prawnej.

  Farmaceuta, któremu przyznano prawo wykonywania zawodu farmaceuty, składa ślubowanie w brzmieniu: „Ślubuję uroczyście w swej pracy farmaceuty sumiennie, gorliwie i z należytą starannością wykonywać swoje obowiązki, mając zawsze na uwadze dobro pacjenta, wymogi etyki zawodowej i obowiązujące prawo, a także zachować tajemnicę zawodową, zaś w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości i słuszności”.

  Osoba, która uzyska prawo wykonywania zawodu farmaceuty, podlega wpisowi do rejestru farmaceutów prowadzonego przez okręgową radę aptekarską.

  Osoba wykonująca zawód aptekarza nie może jednocześnie wykonywać praktyki lekarskiej, lekarsko-dentystycznej ani weterynaryjnej.

  Kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty posiada osoba, która ukończyła w Polsce co najmniej pięcioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej, obejmujące co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, i uzyskała tytuł magistra farmacji.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.