• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • FarmVille - gra komputerowa

  Przeczytaj także...
  Cielę, cielak – młode bydła domowego (choć nazwą tą określa się też młode niektórych innych ssaków, m.in. jeleni, bizonów, wielbłądów, słoni, żyraf, hipopotamów, nosorożców, fok, łosi, wielorybów i niektórych płetwonogich). Narodziny cielaka nazywane są cieleniem.Kura domowa (Gallus gallus domesticus) – ptak hodowlany z rodziny kurowatych, hodowany na całym świecie. W środowisku naturalnym nie występuje. Uważa się, że stanowi formę udomowioną kura bankiwa (Gallus gallus), lecz nie wyklucza się domieszki innych gatunków południowoazjatyckich kuraków (zarówno żyjących, jak i wymarłych). Udomowienie miało prawdopodobnie miejsce w III tysiącleciu p.n.e. w Indiach, chociaż badania archeologiczne wykazały, że pierwsze kuraki udomowiono w Chinach już w VI tysiącleciu p.n.e. Około 1000 p.n.e. kury hodowano już powszechnie w Chinach, a ok. 500 p.n.e. w Egipcie i Europie, w tym w Polsce (odnaleziono kości kur podczas wykopalisk w Biskupinie). W tym okresie w Chinach prowadzono już sztuczne wylęganie. Jak wykazały badania, ówczesne kury przypominały dzisiejsze kury bezrasowe, lecz miały lepiej rozwinięte skrzydła.
  Durian, zybuczkowiec (Durio Adans.) – rodzaj roślin należący do ślazowatych Malvaceae, według niektórych systemów (np. Reveala) do rodziny wełniakowatych (Bombaceae). Rodzaj liczy ok. 20 gatunków pochodzących z tropikalnych obszarów południowo-wschodniej Azji. Gatunkiem typowym jest durian właściwy (Durio zibethinus L.).

  FarmVillegra przeglądarkowa stworzona przez firmę Zynga.

  Gra polega na prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Podstawowym źródłem dochodów jest uprawa owoców, warzyw, zbóż i kwiatów, hodowla zwierząt i zbieranie owoców z drzew.

  Rozgrywka[ | edytuj kod]

  Gracz rozpoczyna grę, mając do dyspozycji planszę o wymiarach 12×12=144 pól (na każdym polu można zasiać jeden rodzaj nasion). Sześć pól jest już zaoranych. Na dwóch z nich posadzono truskawki, na kolejnych dwóch – bakłażany, a dwa ostatnie pozostawione są do dyspozycji gracza. Poprzez zebranie plonów i zasianie nasion gracz zdobywa pieniądze i punkty doświadczenia.

  Gra przeglądarkowa (ang. Browser Based Game – gra oparta na przeglądarce) – potoczna nazwa gier, do których uruchomienia niezbędna jest przeglądarka internetowa. Gry te mogą wymagać od użytkownika zainstalowania dodatkowych programów – np. wtyczki Adobe Flash Player lub wirtualnej maszyny Javy. Niektóre gry przeglądarkowe wymagają też ich wcześniejszego zainstalowania na dysku twardym (np. Quake Live).Zboża, rośliny zbożowe – grupa roślin uprawnych z rodziny wiechlinowatych (traw, Poaceae). Ich owoce, o wysokiej zawartości skrobi, są wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych. Najpopularniejszymi produktami przerobu zbóż są mąki, kasze, oleje i syropy. Zboża są podstawowym surowcem w wielu gałęziach przemysłu takich jak piwowarstwo, młynarstwo, gorzelnictwo, farmaceutyka.

  Rodzaje pieniędzy[ | edytuj kod]

  W grze dostępne są dwa rodzaje pieniędzymonety (tzw. Farm Coins) i banknoty (Farm Backs). Podstawowym środkiem płatniczym są monety – to w nich gracz otrzymuje zapłatę za zebrane plony i za nie może kupić większość przedmiotów w sklepie. Z kolei banknoty służą głównie do zakupu przedmiotów z serii limitowanych i paliwa do pojazdów. Każdy gracz otrzymuje pięć banknotów „na start”.

  Hodowla zwierząt – zgodnie z ustawą o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 774) w Polsce zespół zabiegów zmierzających do poprawienia założeń dziedzicznych (genotypu) zwierząt gospodarskich, w zakres których wchodzi ocena wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich, selekcja i dobór osobników do kojarzenia prowadzony w warunkach prawidłowego chowu.Stajnia – budynek w którym trzyma się konie lub ogół koni należących do jednego właściciela. W prawidłowym wyposażeniu stajni powinno się znajdować; sprzęt pożarowy, czyli gaśnice, węże, sprzęt do sprzątania. Powinien obowiązywać rygorystyczny zakaz palenia, ze względu na zagrożenie pożarowe. Stajnia składa się przeważnie z kilku pomieszczeń, z których każde ma określoną funkcję. Najważniejsze to stajnia główna, gdzie znajdują się boksy lub stanowiska, w których stoją konie. Drugim takim pomieszczeniem jest siodlarnia, gdzie trzyma się sprzęt jeździecki. Oba te pomieszczenia powinny mieć zapewnioną doskonałą wentylację, a siodlarnia dodatkowo ogrzewanie, aby można było wysuszyć zawilgocony sprzęt. Kolejnym pomieszczeniem może być paszarnia, gdzie przechowuje się i przygotowuje paszę (jedzenie) dla koni. Często w stajniach znajdują się pomieszczenia pomocnicze, w których trzyma się np. narzędzia do sprzątania lub przybory do podkuwania koni.

  Monety i banknoty można dokupić za prawdziwe pieniądze. Zynga oferuje możliwość płatności kartą kredytową (dla 25 walut, w tym PLN) poprzez system PayPal (tylko USD)lub tzw. kredytami Facebooka (za które można z kolei zapłacić kartą kredytową).

  Punkty doświadczenia i poziomy gry[ | edytuj kod]

  Większość czynności wykonywanych na farmie nagradzana jest tzw. punktami doświadczenia (XP). Uzyskanie odpowiedniej sumy punktów pozwala na przejście do kolejnego poziomu. Dzięki osiągnięciu kolejnego poziomu gracz uzyskuje możliwość zakupu kolejnych – do tej pory zablokowanych – przedmiotów ze sklepu.

  Owoc (łac. fructus) − w znaczeniu botanicznym występujący u okrytozalążkowych organ powstający z zalążni słupka, zawierający w swym wnętrzu nasiona, osłaniający je i ułatwiający rozsiewanie.Drzewa – grupa roślin, do której zaliczają się największe rośliny lądowe. Grupa ta nie jest taksonem – grupuje tylko organizmy roślinne podobne morfologicznie i funkcjonalnie. Drzewa są roślinami wieloletnimi o zdrewniałych łodygach (i zwykle też korzeniach). Od innych roślin drzewiastych (krzewów i krzewinek) różnią się posiadaniem łodygi głównej (pnia) rozgałęziającej się dopiero od pewnej wysokości. Liczne rozgałęzienia wraz z listowiem tworzą koronę drzewa. Do drzew zalicza się niekiedy rośliny posiadające kłodzinę zamiast pnia zakończoną pękiem liści tj. paprocie drzewiaste, sagowcowe, palmy, pandany, juki i draceny. Bardziej zawężone definicje wyłączają wieloletnie rośliny o zdrewniałych łodygach, które nie posiadają zdolności przyrostu na grubość i nie tworzą korony ze zdrewniałych rozgałęzień łodygi. Dział botaniki zajmujący się drzewami to dendrologia (gr. δένδρον – drzewo). W Polsce kilkadziesiąt tysięcy najstarszych i najbardziej okazałych drzew podlega ochronie prawnej jako pomniki przyrody. W leksykonach lub spisach gatunków roślin drzewa bywają oznaczane symbolem przypominającym symbol Saturna lub alchemiczny symbol ołowiu, tj. podwójnie kreślone h. (Pojedynczo kreślone h, czyli ħ, oznacza krzew)

  Sąsiedzi[ | edytuj kod]

  W grze FarmVille gracz może współpracować ze swoimi znajomymi na Facebooku, dodając ich jako sąsiadów (ang. neighbors). Współpraca sąsiedzka polega na wykonywaniu drobnych zadań na farmie sąsiadów (np. odgarnianie opadłych liści, nawożenie pól, karmienie kur). Za wykonanie tych czynności otrzymuje się monety i punkty doświadczenia.

  Siewnik - maszyna rolnicza służąca do wysiewu materiału siewnego, np. zbóż, traw, kukurydzy, buraka, słonecznika, rzepaku lub czosnku. Przed siewem należy wykonać próbę wysiewu, pozwalającą na równomiernym rozmieszczeniu danej partii nasion na polu w celu zapewnienia optymalnej obsady.Zynga (wym. / zɪŋɡə /) – amerykański producent gier przeglądarkowych z siedzibą w San Francisco. Firma rozwija zarówno samodzielne gry przeglądarkowe, jak i dedykowane dla portali społecznościowych takich jak Facebook czy Myspace.

  Posiadanie odpowiedniej liczby sąsiadów odblokowuje również możliwość zakupu za monety wybranych przedmiotów ze sklepu (np. obora lub możliwość zwiększenia rozmiaru planszy). W przypadku braku wymaganej liczby sąsiadów można je zakupić za banknoty.

  Prezenty[ | edytuj kod]

  Gracz ma możliwość przesłania swoim znajomym z Facebooka bezpłatnych prezentów (ang. free gifts). Są to zarówno przedmioty dostępne w sklepie, jak i takie, których w sklepie kupić nie można. Przedmioty te obejmują zwierzęta (np. gęś, bydło domowe, królik), drzewa (np. awokado, karambola, durian) i dekoracje (np. płot, bańka na mleko, kępki trawy).

  Gęsi, gęsiowate (Anserinae) – podrodzina ptaków z rodziny kaczkowatych (Anatidae). Obejmuje gatunki wodne, zamieszkujące cały świat. Te duże ptaki (najmniejsze mają 50 cm długości i 1 kg masy) charakteryzują się brakiem różnic w ubarwieniu między samcem i samicą.Oskomian pospolity (Averrhoa carambola L. ) – gatunek tropikalnego drzewa z rodziny szczawikowatych (Oxalidaceae). Występujące w naturze w Malezji oraz w Indonezji na wyspie Jawa. Poza naturalnymi siedliskami można spotkać go także w Afryce (Ghana), Oceanii (Polinezja Francuska), Ameryce Południowej (Brazylia, Gujana) i Ameryce Północnej, gdzie uprawiany jest na Florydzie i Hawajach. Zwyczajowo nazywany jest karambolą lub gwiaździstym owocem.

  Sklep[ | edytuj kod]

  Sklep (ang. market) jest jednym z najważniejszych elementów gry. To tutaj za zarobione pieniądze gracz może kupić nasiona kilkunastu gatunków warzyw, owoców i kwiatów, kilka gatunków drzew i zwierząt, budynki i budowle, dekoracje, pojazdy wraz z paliwem do nich. Większość przedmiotów można kupić za monety, niektóre – tylko za banknoty.

  Pieniądz – towar uznany w wyniku ogólnej zgody jako środek wymiany gospodarczej, w którym są wyrażone ceny i wartości wszystkich innych towarów. Jako waluty, krąży anonimowo od osoby do osoby i pomiędzy krajami, ułatwiając wymianę handlową. Innymi słowy jest to materialny lub niematerialny środek, który można wymienić na towar lub usługę. Prawnie określony środek płatniczy, który może wyrażać, przechowywać i przekazywać wartość ściśle związaną z realnym produktem społecznym.Stodoła – budynek w gospodarstwie rolnym przeznaczony do przechowywania zebranego zboża (najczęściej w postaci snopków), siana i słomy (luzem lub sprasowanej w bele). W stodole wykonywało się też omłoty zboża, przechowywano narzędzia rolnicze, pojazdy rolnicze.

  Co jakiś czas zawartość sklepu częściowo się zmienia – dodawane są nowe elementy i usuwane stare.

  Przedmioty okazjonalne i z serii limitowanych[ | edytuj kod]

  Czasami w sklepie umieszczane są przedmioty okazjonalne – związane np. ze świętem Halloween czy świętami Bożego Narodzenia. Można także kupić przedmioty dostępne tylko przez krótki czas (np. niektóre gatunki zwierząt, dekoracje). Za większość z tych przedmiotów płaci się banknotami.

  Nasiono, nasienie (łac. semen) – organ roślin nasiennych powstający z zapłodnionego zalążka i składający się z zarodka otoczonego tkanką zapasową i osłoniętego łupiną nasienną. Zarodek jest nowym organizmem roślinnym. Tkanka spichrzowa umożliwia wzrost zarodka w pierwszym okresie rozwoju, a łupina nasienna pełni funkcję ochronną.Mozilla Firefox – otwarta przeglądarka internetowa oparta na silniku Gecko, stworzona i rozwijana przez Korporację Mozilla oraz ochotników. Obecnie zajmuje trzecią pozycję (z udziałem 18,11% w październiku 2013) w rankingu najpopularniejszych przeglądarek na świecie pod względem liczby użytkowników oraz pierwszą w Polsce z udziałem w wysokości 39,78% (dane z okresu 21–27.10.2013).

  Zwiększanie rozmiaru planszy[ | edytuj kod]

  W sklepie można również kupić możliwość zwiększenia rozmiaru planszy (za każdym razem bok kwadratu wydłuża się o 2, aż do 28×28=784 pól). W przypadku posiadania wymaganej liczby sąsiadów można za tę czynność zapłacić monetami, a w przeciwnym przypadku – banknotami.

  Buhaj (stadnik lub potocznie byk) − przeznaczony do rozpłodu samiec bydła domowego. Buhaje mają szczególne znaczenie w wypadku cennych ras. Zwykle ważne dla buhaja jest posiadanie dobrego rodowodu (w obu liniach).Poziomka truskawka (Fragaria ×ananassa Duchesne) – roślina mieszaniec dwóch gatunków poziomki z rodziny różowatych (Rosaceae Juss.). Ma wiele nazw zwyczajowych: poziomka ananasowa, poziomka wielkoowocowa, najczęściej jednak nazywana jest po prostu truskawką. Mieszaniec ten został uzyskany w Europie przez skrzyżowanie pochodzącej ze wschodniej Ameryki Północnej poziomki wirginijskiej (F. virginiana Mill.) z chilijską (F. chiloensis (L.) Mill.), którego dokonano w 1712 roku. Uprawiana ze względu na jadalne owoce, w warunkach Europy Środkowej wyjątkowo i przejściowo dziczeje (efemerofit).

  Pojazdy[ | edytuj kod]

  Sianie i zbieranie plonów z pól odbywa się poprzez trzy kliknięcia na każde pole (zasianie, zebranie, zaoranie). W celu przyspieszenia tych czynności można w sklepie kupić specjalne pojazdy – traktor do orania, siewnik do zasiewania i kombajn do zbierania plonów. Każda z maszyn obsługuje naraz po cztery pola (wyjątkiem są pojazdy z serii Hot Rod, które obsługują po 9 pól). Do ich działania niezbędne jest paliwo, które standardowo dostępne jest w sklepie za banknoty.

  Psianka podłużna (Solanum melongena) to prawidłowa nazwa botaniczna gatunku roślin z rodziny psiankowatych. Roślina ta jednak znana jest głównie pod zwyczajowymi nazwami jako oberżyna lub bakłażan, ale ma także inne nazwy: gruszka miłosna, jajko krzewiaste i bakman. Pochodzi z tropikalnej Afryki, Egiptu, Arabii i Indii. W Polsce uprawiana wyłącznie w sprzyjających warunkach mikroklimatycznych.Kwiat – organ roślin nasiennych, w którym wykształcają się wyspecjalizowane elementy służące do rozmnażania. Stanowi fragment pędu o ograniczonym wzroście ze skupieniem liści płodnych i płonnych, służących odpowiednio, bezpośrednio i pośrednio do rozmnażania płciowego (generatywnego). Kwiat charakterystyczny dla roślin nasiennych (czyli kwiatowych) jest organem homologicznym do kłosa zarodnionośnego (sporofilostanu) roślin ewolucyjnie starszych.

  Budynki i budowle funkcjonalne[ | edytuj kod]

  Niektóre z budynków i budowli dostępnych w grze oprócz funkcji dekoracyjnej, pełnią również funkcję użytkową. Są to: stodoła, szopa na narzędzia, obora, stajnia, kurnik i wiata ogrodowa.

  Stodoła i szopa na narzędzia[ | edytuj kod]

  Budynki te umożliwiają przechowywanie ograniczonej liczby innych przedmiotów, co pozwala na zwiększenie dostępnego miejsca na planszy. Z pomocą sąsiadów możliwe jest zwiększenie pojemności budynków.

  Obora[ | edytuj kod]

  W oborze można przechowywać krowy. Dzięki temu ich dojenie nie wymaga klikania na każdej krowie z osobna, lecz jednorazowo na oborze. Dodatkowo umieszczenie w oborze byka zwiększa szansę na narodziny cielaka, który może zostać przygarnięty przez gracza sąsiadów. Każda obora mieści do 20 zwierząt (w tym maksymalnie jednego byka).

  Pingwiny, bezlotki – rząd (Sphenisciformes) oraz rodzina (Spheniscidae) ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes.Zwierzęta (Animalia) – królestwo obejmujące wielokomórkowe organizmy cudzożywne o komórkach eukariotycznych, bez ściany komórkowej, w większości zdolne do aktywnego poruszania się. Są największym i najbardziej zróżnicowanym gatunkowo królestwem organizmów. Największą grupę zwierząt stanowią bezkręgowce, a wśród nich owady. Drugą, obok bezkręgowców, grupą zwierząt są kręgowce. Wśród nich tradycyjnie wyróżnia się ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki, do których należy również człowiek.

  Stajnia[ | edytuj kod]

  W stajni może znajdować się do 20 koni, a jej zasada działania jest identyczna, jak obory. Na planszy może znajdować się maksymalnie jedna stajnia, a jej budowa wymaga pomocy sąsiadów lub zakupu poszczególnych elementów (cegły, deski, gwoździe itp.) w sklepie za banknoty.

  Kombajn rolniczy – (z ang. to combine – łączyć) – maszyna rolnicza służąca do zbioru zbóż i roślin okopowych, wykonująca jednocześnie pracę kilku wcześniej używanych maszyn lub maszyny i brygady roboczej.Moneta – przeważnie metalowy znak pieniężny, o określonej formie, opatrzony znakiem emitenta. Emitent gwarantował umowną wartość monety. Pierwotnie wartość ta zbliżona była do rynkowej wartości kruszców zawartych w monecie.

  Kurnik[ | edytuj kod]

  W kurniku można przechowywać do 20 kur (z pomocą sąsiadów można zwiększyć tę pojemność do 60), przy czym na jednej planszy może znajdować się tylko jeden kurnik. Podobnie, jak w przypadku obory i stajni, zebranie kur w kurniku przyspiesza proces zbierania jaj. Czasem podczas zbierania jaj można znaleźć tzw. tajemnicze jajo (ang. mystery egg) – w kolorze białym, brązowym, czarnym lub złotym oraz 3 rodzaje jaj wielokolorowych. Kolor jaja zależy od tego, jakiego koloru kury znajdują się w kurniku. Dostępne są kury w 7 odmianach (m.in. rasy: Cornish, Scots Grey i Rhode Island Red), a zwiększenie liczby kur określonego rodzaju zwiększa szansę na znalezienie jaja w danym kolorze. Tajemniczymi jajami gracz może dzielić się ze znajomymi – zawierają one różne przedmioty lub zwierzęta, zarówno dostępne, jak i niedostępne w sklepie.

  PayPal Inc. – amerykańska firma oferująca usługi płatnicze umożliwiające firmom i klientom indywidualnym posiadającym adres e-mail wysyłanie oraz odbieranie płatności przez Internet. PayPal działa na zasadzie wirtualnej portmonetki (Cyfrowy portfel). W systemie PayPal klienci mogą płacić przy użyciu karty kredytowej bądź salda konta PayPal, które można zasilać przelewami z konta bankowego lub innego konta PayPal.Karta kredytowa – karta płatnicza, której wydanie jest związane z przyznaniem limitu kredytowego przez bank. Operacje wykonane przez posiadacza karty rozliczane są w ciężar limitu.

  Wiata ogrodowa[ | edytuj kod]

  Podczas zbierania kwiatów z pól co jakiś czas wiązane są z nich bukiety, które następnie umieszczane są w wiacie. Bukietami tymi gracz może podzielić się ze znajomymi. Wiata mieści maksymalnie 100 bukietów.

  Zagubione zwierzęta[ | edytuj kod]

  Co jakiś czas gracz jest informowany o odnalezieniu na jego planszy zagubionego zwierzęcia, które szuka nowego domu. Zazwyczaj są to zwierzęta niedostępne w sklepie (np. pingwin, różowa krowa, żółw). Takie zwierzę gracz może przekazać swoim sąsiadom do przygarnięcia, a sam może przygarnąć znalezione przez nich zwierzęta.

  Kurnik – budynek gospodarczy przeznaczony do hodowli drobiu, zwłaszcza kur. Określenie to stosowane jest tylko do tych budynków, które spełniają dwa warunki: po pierwsze – ptaki przebywają jedynie nocą i w czasie złej pogody, po drugie – przeznaczone są dla niewielkich stad drobiu (do kilkudziesięciu sztuk). Dla większych stad, przebywających pod zadaszeniem przez całą dobę stosuje się wylęgarnie.Warzywa – Warzywa to wspólne określenie dla jadalnych części roślin, takich jak liście, owoce, bulwy, łodygi i korzenie, spożywanych zazwyczaj po uprzednim procesie gotowania (określanym w dawnej polszczyźnie warzeniem).

  Wstęgi[ | edytuj kod]

  Wstęgi stanowią nagrodę za wypełnienie różnych zadań (np. zebranie odpowiedniej liczby owoców czy przygarnięcie odpowiedniej liczby zwierząt). Każde z zadań podzielone jest na cztery etapy. Osiągnięcie danego etapu nagradzane jest wstęgą określonego koloru – żółtą, białą, czerwoną lub niebieską. Wraz z otrzymaniem wstęgi gracz dostaje również pewną liczbę monet i punktów doświadczenia.

  Ciągnik rolniczy (potocznie traktor) – pojazd mechaniczny przeznaczony, wyłącznie lub głównie, do celów rolniczych, bez względu na to czy jest on dopuszczony do używania dróg dostępnych dla ruchu publicznego, czy nie.Boże Narodzenie, Narodzenie Pańskie – w tradycji chrześcijańskiej – święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwanego adwentem.

  Pasek narzędzi dla Firefoksa[ | edytuj kod]

  26 stycznia 2010 firma Zynga udostępniła pasek narzędzi (tzw. FarmVille Toolbar) dla przeglądarki Mozilla Firefox (w wersji 2 lub wyższej). Pasek umożliwia szybkie przejście na stronę gry, ułatwia zbieranie przedmiotów oferowanych przez naszych sąsiadów oraz informuje o czasie, w jakim plony będą gotowe do zbioru.

  Waluta (jednostka monetarna) – nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie. Nazwę tę stosuje się przede wszystkim w kontekście wymiany międzynarodowej. Waluta jest wtedy środkiem rozliczeniowym (czyli miernikiem wartości) oraz środkiem regulowania płatności (należności i zobowiązań) w transakcjach międzynarodowych. Skrótowe oznaczenie waluty (np. GBP), to ustandaryzowany, trzyliterowy kod przyjęty przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Dwie pierwsze litery oznaczają kraj w którym dana waluta obowiązuje (np. GB - Great Britain), a trzecia to zazwyczaj inicjał danej waluty (P - Pound)Żółwie (nazwa systematyczna nieustalona, zobacz niżej) – rząd owodniowców z gromady zauropsydów (Sauropsida) lub według linneuszowskiej klasyfikacji rząd z gromady gadów (Reptilia). Rząd żółwi dzieli się na 2 podrzędy, 14 rodzin i obejmuje 328 gatunków oraz 124 podgatunki żyjące w czasach nowożytnych, tj. od 1500 roku n.e. W tym czasie wyginęło 8 gatunków oraz 2 podgatunki.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona gry (ang.)
 • Oficjalne forum gry (ang.)
 • Pasek narzędzi dla Mozilla Firefox (ang.)
 • Dolar amerykański (oficjalna nazwa – United States dollar, międzynarodowy skrót – USD) – oficjalna waluta Stanów Zjednoczonych, Portoryko, Mikronezji, Marianów Północnych, Palau, Wysp Marshalla, Panamy, Ekwadoru (od 2000), Salwadoru (od 2001), Timoru Wschodniego, Zimbabwe (od 2009) oraz Bonaire, Saby i Sint Eustatius od 2011 roku. Jeden dolar amerykański dzieli się na sto centów amerykańskich. Często zapisuje się go za pomocą symbolu $.Halloween – zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący się do święta zmarłych, obchodzony w wielu krajach nocą 31 października, czyli przed dniem Wszystkich Świętych. Odniesienia do Halloween są często widoczne w kulturze popularnej, głównie amerykańskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Awokado, smaczliwka (Persea Scheffer) – rodzaj wiecznie zielonych drzew z rodziny wawrzynowatych (Lauraceae). Występuje w klimacie tropikalnym i subtropikalnym Ameryki. Wykopaliska dowodzą, że awokado było już wykorzystywane 7000 lat p.n.e. Pierwotnie pochodzi z południowego Meksyku, lecz stosunkowo szybko rozpowszechniło z Ameryki Północnej - przez Środkową - aż do Południowej (Peru).
  Królik – polska nazwa zwyczajowa kilku gatunków zajęczaków z rodziny zającowatych. Mianem tym określa się zwierzęta należące do rodzajów Sylvilagus (m.in. królik bagienny i królik błotny) oraz Oryctolagus, do którego należy królik europejski (królik dziki) oraz jego udomowiona forma – królik domowy.
  Obora - budynek, rzadziej wyodrębniona część budynku, używany jako pomieszczenie dla bydła domowego. Obory są niemal zawsze obiektami murowanymi. Tradycyjnie obora traktowana była jako miejsce całodobowego pobytu bydła tylko w zimie; w pozostałych porach roku była jedynie miejscem nocnego wypoczynku zwierząt. Obecnie, zwłaszcza w wyspecjalizowanych gospodarstwach rolnych, często w budynkach tych bydło przebywa przez cały rok (utrzymanie alkierzowe).
  Bydło domowe (Bos taurus) – gatunek zwierząt z rodziny Bovidae, rzędu parzystokopytnych. Gatunek ten pochodzi od tura wielkiego i tura krótkorogiego.
  Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach.
  Koń domowy (Equus caballus) – ssak nieparzystokopytny z rodziny koniowatych. Koń został udomowiony prawdopodobnie na terenie północnego Kazachstanu w okresie kultury Botai tj. około 3,5 tys. lat p.n.e.. Przodkami koni orientalnych, od których pochodzą konie gorącokrwiste, były prawdopodobnie koń Przewalskiego i tarpan; konie zimnokrwiste pochodzą natomiast od konia leśnego z Północnej Europy. Koń Przewalskiego jest obecnie jedynym przedstawicielem gatunku koni dzikich. Rasa konik polski wykazuje bardzo duże podobieństwo do tarpana, lecz nie jest genetycznie tą samą rasą (chociaż poza Polską koniki polskie bywają określane mianem tarpan). W styczniu 2007 zespół naukowców z Massachusetts Institute of Technology i Uniwersytetu Harvarda poinformował, że stworzył wstępną mapę genomu konia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.