• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fajka rezerwisty

  Przeczytaj także...
  Landwehra (niem.: Landwehr, tłum.: od Land - ziemia, kraj i Wehr - obrona = obrona krajowa, staropol.: landwerzysta) – kategoria obowiązku wojskowego drugiej kolejności i jednostki wojskowe tzw. drugiej kolejności, formowane w Prusach, Niemczech, Austro-Węgrach i Szwajcarii w XIX i XX wieku.Pikielhauba (niem. Pickelhaube, Sturmhaube fr. casque à pointe) – skórzany niemiecki hełm zakończony charakterystycznym szpikulcem.
  Kufel – naczynie do picia piwa lub wina. Może być wykonany z różnych materiałów np. szkła, ceramiki, metalu albo drewna. Kufle najczęściej mają objętość od 0,25–1 litra. W krajach anglosaskich najpopularniejszą objętością kufla jest 1 pinta (ok. 0,568 litra). W Niemczech kufel o objętości 1,069 l nosi nazwę Mass.

  Fajka rezerwisty (niem. Reservistenpfeife) – ozdobna fajka otrzymywana przez żołnierza przy odejściu do rezerwy, tradycyjna w Niemczech w XIX i pocz. XX w.

  Główka fajki rezerwisty

  Fajka miała kształt tradycyjnej fajki niemieckiej, składanej, z porcelanową główką, długim, drewnianym cybuchem połączonym zazwyczaj elastycznie z ustnikiem. Główka fajki, dość dużej pojemności, wysokości ok. 10–15 cm, zaopatrzona była w metalową przykrywkę na zawiasach, zamykaną sprężynowym zatrzaskiem. Przykrywka często miała kształt pickelhauby. Dekoracja malarska powierzchni przedstawiała najczęściej motywy wojskowe – odznaki i sztandary pułkowe, symbole rodzaju broni i służb, Krzyż Żelazny lub patriotyczne – portret władcy (cesarza, króla), wodza (np. Bismarka), flagi i herby państwowe.

  Krzyż Żelazny (niem. Eisernes Kreuz, EK) – pruskie, potem niemieckie odznaczenie wojskowe nadawane za męstwo na polu walki, a także za sukcesy dowódcze.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,

  Fajki były ofiarowywane żołnierzom odchodzącym do rezerwy, w zależności od lokalnych czy pułkowych tradycji przez dowództwo (zwłaszcza w formie wyróżnienia za dobrą służbę), kolegów, lub organizacje rezerwistów.

  Wraz z podobnie ozdabianym kuflem rezerwisty stanowiły symboliczną oznakę męskości i patriotyzmu. Były używane zazwyczaj w sytuacjach odświętnych, w czasie biesiad z okazji świąt pułkowych, po zakończonych ćwiczeniach Landwehry lub spotkaniach rezerwistów.

  Fajka – przedmiot służący do palenia tytoniu lub innych substancji, składający się zwykle z ustnika (rurki, trzymanej w ustach) i główki (komory spalania), połączonej z ustnikiem przez cybuch.Rezerwa - potoczne określenie żołnierzy rezerwy (rezerwistów), są to osoby przeniesione do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych, albo bez odbycia tej służby (jeżeli posiadają przydatne w wojsku kwalifikacje lub wykształcenie), jeżeli w dalszym ciągu podlegają obowiązkowi służby wojskowej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen (ur. 1 kwietnia 1815 w Schönhausen (Elbe), zm. 30 lipca 1898 we Friedrichsruh) – książę von Bismarck-Schönhausen, książę von Lauenburg; niemiecki polityk, premier Prus, kanclerz Rzeszy zwany Żelaznym Kanclerzem. Przyczynił się do zjednoczenia Niemiec. W polityce wewnętrznej zwolennik ewolucyjnego konserwatyzmu.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Żołnierz to osoba pełniąca służbę w siłach zbrojnych danego kraju i zobowiązana do obrony jego granic. Żołnierzem jest również osoba wykonująca zadania bojowe poza granicami własnego kraju, zarówno wówczas, gdy kraj ten jest agresorem, jak i w przypadku uczestniczenia sił zbrojnych danego kraju w misjach pokojowych lub siłach szybkiego reagowania w sytuacjach zmuszających społeczność międzynarodową do natychmiastowego zbrojnego współdziałania.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.