• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fajka  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Ceramika – w rozumieniu tradycyjnym, tworzywa i wyroby otrzymywane w wyniku wypalenia odpowiednio uformowanej gliny. Nazwa tych wyrobów wywodzi się z greckiego określenia κεραμικός (keramikos), które pochodzi z kolei od słowa κέραμος (keramos – ziemia, glina).Fajka rezerwisty - ozdobna fajka otrzymywana przez żołnierza przy odeściu do rezerwy, tradycyjna w Niemczech w XIX i pocz. XX w.
  Aspekty prawne[ | edytuj kod]

  Palenie tytoniu i innych substancji, zwłaszcza odurzających, było w historii i jest współcześnie poddawane w różnych krajach ograniczeniom lub zakazom prawnym. Ponieważ do końca XVIII w. palenie fajki było jednym z najpopularniejszych sposobów zażywania tytoniu, przedstawione prawa w znacznej mierze właśnie jej dotyczą. W Europie pierwsze restrykcje dotyczące tytoniu wprowadził Jakub I, nakładając wysokie podatki na handel, a w 1620 ograniczając prawo handlu tytoniem do osób posiadających królewski przywilej. Te prawa utrzymane były przez kolejnych Stuartów i niewiele złagodzone przez rewolucję cromwellowską. Wprowadzenie tych ograniczeń nie przyniosło spodziewanych skutków zmniejszenia liczby palaczy, ale zaowocowało znacznymi wpływami do skarbu państwa. Wzorem Anglii rządy wielu innych krajów zaczęły wprowadzać zyskowne dla państwa monopole tytoniowe.

  Kukurydza (Zea) – rodzaj roślin należący do rodziny wiechlinowatych. Przedstawiciele występują naturalnie w Meksyku, Gwatemali i Nikaragui. Liczy 5 gatunków, wśród których najważniejsza pod względem ekonomicznym jest kukurydza zwyczajna (Zea mays), która jest zarazem gatunkiem typowym rodzaju.Afryka Północna – region Afryki, obejmujący północną część kontynentu. Zazwyczaj do krajów Afryki Północnej zalicza się:

  Palenie tytoniu i zażywanie go pod postacią tabaki i tytoniu do żucia w kościołach zostało obłożone klątwą przez papieża Urbana VIII w 1644, podtrzymaną przez jego kilku następców.

  W Rosji car Michał I Romanow po wielkim pożarze Moskwy w 1634 zabronił palenia tytoniu, złapanych na gorącym uczynku skazywano na chłostę. Recydywistom obcinano nosy, przypiekano ogniem, a niepoprawnych wieszano.

  Zakazy palenia tytoniu w miejscach publicznych w XVII i XVIII wieku próbowały wprowadzać różne państwa, m.in.Dania, Szwecja, Sycylia, Austria i Holandia. W Szwajcarii do połowy XVIII wieku za palenie tytoniu karano pręgierzem i grzywną.

  Stearyna – potoczna nazwa mieszaniny w większości nasyconych kwasów tłuszczowych: kwasu palmitynowego (C16H32O2 / C15H31COOH) i kwasu stearynowego (C18H36O2 / C17H35COOH) oraz nieznacznej ilości kwasów nienasyconych. Nazwa pochodzi od kwasu stearynowego, to jest nasyconego kwasu tłuszczowego o 18 atomach węgla, który jest jednym z głównych lub głównym składnikiem stearyny.Georges Joseph Christian Simenon (ur. 13 lutego 1903 w Liège, zm. 4 września 1989 w Lozannie) – belgijski pisarz, twórca powieści kryminalnych, piszący w języku francuskim.

  Szczególnie surowo postępowali z palaczami tytoniu w XVII w. władcy Persji i Turcji. Szach Abbas I Wielki nakazywał obcinać palaczom fajki wargi, sułtan Murad IV niepoprawnym palaczom kazał wbijać w nozdrza cybuchy. Niepoprawnych fajczarzy skazywano często na śmierć.

  Restrykcje przeciw palaczom tytoniu wprowadzały także w tym czasie Chiny i Japonia.

  Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.Zawał mięśnia sercowego (łac. infarctus myocardii), nazywany też zawałem serca i atakiem serca – martwica mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwieniem na skutek zamknięcia tętnicy wieńcowej doprowadzającej krew do obszaru serca.

  W XIX wieku surowość prawa wobec palaczy tytoniu w większości krajów została złagodzona. Dopiero w czasach współczesnych, w związku ze stwierdzoną naukowo szkodliwością palenia, w wielu krajach pojawiają się ograniczenia. Dotyczą one zwłaszcza palenia tytoniu w miejscach publicznych, urzędach, lokalach gastronomicznych, dworcach i przystankach komunikacji miejskiej. Coraz częściej wprowadzany jest, obowiązujący także w Polsce, zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim.

  Czarny dąb (dąb kopalny, polski heban) – drewno dębów przebywających w ziemi lub pod wodą od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy lat.Sycylia (wł., łac. Sicilia, w starożytności Trinacria) – największa wyspa na Morzu Śródziemnym (25 710 km²), leżąca na południowy zachód od Półwyspu Apenińskiego, od którego oddziela ją wąska Cieśnina Mesyńska. Zamieszkuje ją około 5 milionów mieszkańców.

  Palenie substancji odurzających do XIX w. nie było regulowane prawnie. Jako pierwsze na szkodliwość społeczną uzależnienia od opium zwróciły uwagę Chiny, wprowadzając zakaz importu i palenia tego narkotyku. Presja USA i mocarstw europejskich oraz wojny opiumowe zmusiły chińskie władze do rezygnacji z tych restrykcji.

  Narzędzie – przedmiot lub urządzenie służące do bezpośredniego oddziaływania w procesie pracy na przedmiot pracy stanowiące wyposażenie człowieka lub maszyny. Większość prostych narzędzi jest maszynami prostymi. Narzędzie pozwala wykonać to, czego przeciętny człowiek nie byłby w stanie wykonać "gołymi rękami", lub ułatwia to, co może wykonać sam. Narzędziami posługują się też niektóre gatunki zwierząt.Michał I Fiodorowicz (ur. 22 lipca 1596, zm. 23 lipca 1645) – car Rosji w latach 1613-1645, dziad Piotra Wielkiego, wyniósł dynastię Romanowów na tron carski.

  Palenie opium i haszyszu pozostawało długo poza sferą zainteresowań rządów. Ograniczenia zostały wprowadzone dopiero w końcu XIX wieku. Jeszcze w 1845 w Paryżu powstawały legalne kluby palaczy haszyszu. W 1890 produkcja, import i używanie haszyszu zostały zakazane w Grecji i Turcji. Po I wojnie haszysz stał się zakazany w większości państw europejskich. Obecnie w większości państw świata palenie, a nawet samo posiadanie substancji odurzających i narkotycznych jest karalne, w wielu krajach (Iran, Singapur, Birma) nawet karą śmierci. W niektórych krajach traktowane są łagodniej substancje pochodzące z konopi – haszysz i marihuana. W Holandii ograniczony handel tymi substancjami nie podlega ściganiu, w USA, Wielkiej Brytanii i Niemczech respektowane są zaświadczenia lekarskie pozwalające nabywać je dla celów leczniczych.

  Absorpcja (łac. absorbere = wchłaniać) – termin z zakresu chemii fizycznej oznaczający proces wnikania jednej substancji (cząsteczek, atomów lub jonów) do innej substancji tworzącej dowolną fazę ciągłą (gazu, cieczy, ciała stałego itp.).Rak (łac. carcinoma, z łac. cancer – "rak, krab", z gr. καρκινος /karkinos/ – "rak, krab morski") – nazwa grupy chorób nowotworowych będących nowotworami złośliwymi wywodzącymi się z tkanki nabłonkowej.

  W Polsce pierwszym aktem prawnym w tym zakresie była tzw. ustawa przeciwnarkotykowa z 22 czerwca 1923 roku. Zabraniała ona produkcji, handlu, posiadania oraz zażywania w towarzystwie innych osób części substancji psychoaktywnych, w tym opium, marihuany i haszyszu. Znacznie liberalniejsze w stosunku do użytkowników narkotyków przepisy weszły wraz z ustawą z 31 stycznia 1985. Zrezygnowano wtedy z karania za posiadanie narkotyków oraz hodowlę roślin narkotycznych (w tym konopi indyjskich i maku lekarskiego) przeznaczonych do własnego użytku. Hodowla roślin narkotycznych oraz posiadanie znacznych ilości narkotyków stały się znowu karalne po wejściu w życie Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 24 kwietnia 1997 roku, natomiast posiadanie małych ilości narkotyków, przeznaczonych do własnego użytku w roku 2001. W ustawie z 29 lipca 2005 r. podtrzymano dotychczasową karalność posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych w zależności od ilości.

  Impresjonizm (fr. impressionisme, łac. impressio „odbicie, wrażenie”) – kierunek w sztuce europejskiej, a później także amerykańskiej, który został zapoczątkowany przez grupę paryskich artystów studiujących w Atelier Gleyère oraz w Académie Suisse w drugiej połowie XIX wieku. Oliwka (Olea L.) – rodzaj drzew należący do rodziny oliwkowatych. Zalicza się do niego około 35 gatunków drzew rosnących w strefie ciepłej umiarkowanej i strefie tropikalnej południowej Europy, Afryki, południowej Azji i w Australii.

  Tradycja państw islamskich zezwalała na palenie haszyszu, jednak obecnie niektóre z nich również wprowadziły surowsze prawa, skazujące już za samo posiadanie tego narkotyku na wieloletnie więzienie lub nawet karę śmierci. Pierwsze prawne restrykcje pojawiły się już w roku 1378.

  Martwa natura z glinianą fajką

  Marki[ | edytuj kod]

  Wyrób fajek, zwłaszcza wrzoścowych, choć w dużych firmach w znacznej mierze zmechanizowany, pozostaje wciąż rzemiosłem artystycznym. Ostateczny wygląd nadawany jest główce fajki rękami frezera. Nowe wzory fajek tworzą często wybitni projektanci. Wyroby dobrej firmy znawca fajek potrafi rozpoznać jak amator malarstwa rozpoznaje wartościowy obraz. Fajki są sygnowane nazwiskiem twórcy lub nazwą firmy. Znak firmowy umieszczany jest zwykle na górnej lub bocznej krawędzi ustnika od strony cybucha. Bywają czasem inkrustowane srebrem lub masą perłową. Nazwisko lub nazwa firmy tłoczone są w drewnie cybucha, blisko ustnika, z boku, czasem na dole. Często wytłaczana jest także nazwa surowca, wrzośca, w języku angielskim (briar) lub francuskim (bruyere), niekiedy z oznaczeniem klasy jakości. Niektóre fajki, produkowane w limitowanych seriach, bywają numerowane.

  Śląsk (śl. Ślunsk, Ślůnsk, niem. Schlesien, dś. Schläsing, czes. Slezsko, łac. Silesia) – kraina historyczna położona w Europie Środkowej, na terenie Polski, Czech i Niemiec. Dzieli się na Dolny i Górny Śląsk. Historyczną stolicą Śląska jest Wrocław.Parafina (z łac. parum affinis – "niskie powinowactwo") – mieszanina stałych alkanów (powyżej 20 atomów węgla w cząsteczce), wydzielana m.in. z ciężkich frakcji o temperaturze wrzenia ponad 350 °C ropy naftowej lub z frakcji smół wytlewnych z węgla brunatnego. Zależnie od stopnia rafinacji jasnożółta do białej, ma postać krystalicznego wosku (tłusta w dotyku), nierozpuszczalna w wodzie i etanolu, lecz rozpuszczalna w wielu innych rozpuszczalnikach organicznych (np. w terpentynie, eterze).

  Niektóre marki fajek

 • Austria: Bauer, Ostermann;
 • Czechy: Koh-i-Noor, Pavel Háp;
 • Dania: Kriswill, Larsen, Stanwell;
 • Francja: Butz-Choquin, Dr.Plumb, Saint Claude (różne firmy);
 • Holandia: Goed Waagens, Gubbels (fajki ceramiczne),Big Ben;
 • Irlandia: Peterson;
 • Kanada: Brigham Pipe Ltd;
 • Niemcy: Oldenkott, Vauen, DESIGN BERLIN,Adventure;
 • Polska: wytwórnie przemyskie, m.in. Mr. Bróg, Ryszard Filar, Ryszard Kulpiński, Henryk Worobiec;Antoniewski;
 • Rosja: Aleksiej Fiodorow;
 • Tanzania: Kiko (fajki z pianki morskiej)
 • Stany Zjednoczone: Cooke, Don Lou, Dr. Grabow, S.Johnson;
 • Wielka Brytania: BBB (British Best Briar), Dunhill, Falcon, Orlik, Parker
 • Włochy: Brebbia, Capitello, Cellini, Le Pipe, Maestro de Paja, Savinelli, Molina;
 • Skutki zdrowotne[ | edytuj kod]

   Osobny artykuł: Dym tytoniowy.

  Powszechnie uważa się fajkę za mniej szkodliwą od papierosów. Związane jest to m.in. z tym, że tytoń fajkowy przez wilgotność i nasycenie substancjami aromatyzującymi i smakowymi spala się w niższej temperaturze niż papierosowy, wytwarzając mniej szkodliwych substancji. Paląc fajkę rzadziej (jeśli w ogóle) wciąga się dym do płuc, ograniczając się zazwyczaj do lekkiego pykania. Zapalenie fajki wymaga pewnych przygotowań, a jej wypalenie trwa dłużej niż papierosa i wymaga względnego spokoju, co ogranicza częstotliwość palenia.

  Iran (pers. ايران – Irān), (dawniej znany powszechnie na Zachodzie jako Persja) pełna nazwa: Islamska Republika Iranu (pers. جمهوری اسلامی ايران – Dżomhuri-je Eslāmi-je Irān) – państwo na Bliskim Wschodzie, leżące nad Morzem Kaspijskim, Zatoką Perską i Zatoką Omańską.Indianie – najliczniejsza i najbardziej zróżnicowana z trzech – obok Inuitów (Eskimosów) i Aleutów – grup ludności tubylczej (rdzennej, autochtonicznej) zamieszkujących oba kontynenty amerykańskie, obejmująca – zarówno dawniej, jak i dziś – setki ludów, plemion i grup o bardzo różnym charakterze i stopniu rozwoju. W tradycyjnej antropologii zaliczani są do rasy żółtej.

  Jednocześnie spotykane są opinie, że palenie fajki może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworów jamy ustnej. Długie trzymanie fajki w zębach może skutkować wadami zgryzu i uszkadzaniem zębów.

  Producenci od wielu lat proponują wciąż udoskonalane różnego typu filtry do fajek, mające zmniejszyć szkodliwość palenia. Produkowane są filtry typu osadnikowego, fizycznie oczyszczające dym z części szkodliwych składników przez skraplanie lub osadzanie na filtrze (np. filtry bibułkowe, z drewna balsy, metalowe osadniki) oraz filtry oczyszczające dym chemicznie (np. węglowe).

  Delfina Potocka, z domu Komar (ur. w marcu 1807 w Murowanych Kuryłowcach na Podolu, zm. 2 kwietnia 1877 w Paryżu) – dama, przyjaciółka artystów.Kalumet (z fr. wydrążona trzcina, znany także jako święta fajka lub fajka pokoju) – ozdobna obrzędowa fajka części plemion północnoamerykańskich Indian, palona podczas niektórych ceremonii religijnych, uroczystości społecznych i szczególnie ważnych spotkań towarzyskich, a także w trakcie indywidualnej modlitwy.

  Choroby, które może powodować palenie fajki:

 • choroby układu krążeniachoroba niedokrwienna serca, zawał mięśnia sercowego, miażdżyca zarostowa kończyn dolnych
 • choroby układu oddechowegoprzewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), rozedma płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli, rak płuc, rak języka, rak krtani


 • Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Kokaina (metylobenzoiloekgonina) – substancja pobudzająca pochodzenia roślinnego. Odznacza się dużym potencjałem uzależniającym psychicznie. Jest to alkaloid tropanowy, otrzymywany z liści krasnodrzewu pospolitego (koki) (Erythroxylon coca), który pierwotnie porastał tereny Andów w Ameryce Południowej.
  Horacy Vernet (fr. Horace Vernet) (ur. 30 czerwca 1789 w Paryżu, zm. 17 stycznia 1863 tamże) – francuski malarz i grafik.
  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii − polska ustawa uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestię zwalczania nielegalnej produkcji i dystrybucji narkotyków oraz terapii psychiatrycznej dla osób uzależnionych od środków odurzających.
  Rak płuca (inaczej rak oskrzela) – najczęstszy nowotwór złośliwy, na który umiera rocznie na całym świecie 1,3 mln osób. Jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów. Stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z powodu raka u mężczyzn i jest na 2. miejscu pod tym względem u kobiet. Obecny stan wiedzy wskazuje na to, że największy wpływ na ryzyko zachorowania na raka płuca ma długoterminowe narażenie na wdychane karcynogeny, a zwłaszcza dym tytoniowy. Wydaje się, że w rzadkich przypadkach zachorowań na raka płuca u osób, które nigdy nie paliły do zachorowania dochodzi najczęściej przez połączenie czynników genetycznych oraz ekspozycji na bierne palenie. Poza tym radon oraz zanieczyszczenie powietrza, także mają wpływ na powstawanie raka płuca.
  Herodot z Halikarnasu (starogr. Ἡρόδοτος ὁ Ἁλικαρνασσεύς, Herodotos ho Halikarnasseus) (ur. ok. 484 p.n.e. w Halikarnasie, obecnie Bodrum w Turcji, zm. ok. 426 p.n.e. w Turioj lub Atenach) – historyk grecki, zwany Ojcem historii, czasem także Ojcem geografii. Jedynym zachowanym jego dziełem jest 9-księgowa relacja z wojen perskich, opisująca także geografię i historię Hellady, Persji i Egiptu oraz okolicznych krain, zatytułowana Dzieje (Ἱστορίαι Historiai, łac. Historiae). Jego relacje nie były zawsze dokładne, ale − w odróżnieniu od wielu innych historyków, aż po czasy dzisiejsze − zawsze opatrzone klauzulą "zgodnie z tym, czego się dowiedziałem" (Dzieje, I, 2) i "Ja zaś muszę podać, co się opowiada, ale bynajmniej nie jestem zobowiązany w to wierzyć i te słowa mają się odnosić do całych mych Dziejów." (VII, 152).
  Japonia (jap. 日本, trb. Nihon lub Nippon) – państwo wyspiarskie usytuowane na wąskim łańcuchu wysp na zachodnim Pacyfiku, u wschodnich wybrzeży Azji, o długości 3,3 tys. km. Archipelag rozciąga się niemal południkowo (Japończycy utrzymują, że ich kraj ma kształt „trzydniowego Księżyca”) pomiędzy 45°33′ a 20°25′ stopniem szerokości północnej, od Morza Ochockiego na północy do Morza Wschodniochińskiego i Tajwanu na południu. Stolica Tokio jest usytuowana prawie dokładnie na tej samej szerokości geograficznej co Ateny, Pekin, Teheran i Waszyngton.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.058 sek.