• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • FITS

  Przeczytaj także...
  Międzynarodowa Unia Astronomiczna (ang. International Astronomical Union; fr. Union Astronomique Internationale – IAU/UAI/MUA) – międzynarodowa organizacja zrzeszająca 10871 zawodowych astronomów (wymagane jest posiadanie co najmniej doktoratu) rekomendowanych przez odpowiednie Komitety Narodowe. Koordynuje działalność badawczą w dziedzinie astronomii na świecie, organizuje kongresy generalne co trzy lata (ostatni, XXVII, odbył się w sierpniu 2012 w Pekinie), sympozja i inne konferencje specjalistyczne, prowadzi działalność wydawniczą i informacyjną (np. telegramy o nowych odkryciach). Zorganizowana jest w 37 komisji specjalistycznych grupujących się w 12 zespołach. Obecnym prezydentem MUA jest Robert Williams, a sekretarzem generalnym Ian F. Corbett.Metadane – dane o danych, np. klasyczne katalogi biblioteczne. Za pomocą metadanych opisywane są dokumenty elektroniczne, w szczególności dokumenty dostępne poprzez sieci komputerowe, np. strony WWW dostępne w sieci Internet, jak również dokumenty tworzące nowoczesne biblioteki cyfrowe. Jednym ze standardów metadanych jest Dublin Core Metadata Element Set (DCMES).
  Astronomia (gr. ἀστρονομία astronomía) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem ciał niebieskich (np. gwiazd, planet, komet, mgławic, gromad i galaktyk) oraz zjawisk, które zachodzą poza Ziemią, jak również tych, które oddziałują w jej atmosferze, wnętrzu lub na powierzchni, a są pochodzenia pozaplanetarnego (np. neutrina, wtórne promieniowanie kosmiczne). Skoncentrowana jest na fizyce, chemii, meteorologii i ruchu ciał niebieskich, zajmuje się także powstaniem i rozwojem (ewolucją) Wszechświata.

  FITS (ang. flexible image transport system) – format pliku wykorzystywany do przechowywania, przekazywania oraz manipulowania obrazami zawierającymi informacje naukowe. Jest najczęściej stosowanym formatem w zagadnieniach związanych z astronomią; wykorzystują go agencje NASA oraz IAU. W przeciwieństwie do wielu innych formatów, został zaprojektowany także do przechowywania informacji naukowych i w związku z tym istnieje możliwość zapisania wielu dodatkowych danych wraz z oryginalnymi metadanymi.

  NASA (National Aeronautics and Space Administration) (pl. Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej) – agencja rządu Stanów Zjednoczonych odpowiedzialna za narodowy program lotów kosmicznych, ustanowiona 29 lipca 1958 r. na mocy National Aeronautics and Space Act, zastępując poprzednika – National Advisory Committee for Aeronautics. Jest wydziałem Departamentu Obrony USA i jest mu bezpośrednio podległa.ASCII [aski] (ang. American Standard Code for Information Interchange) – 7-bitowy kod przyporządkowujący liczby z zakresu 0-127: literom (alfabetu angielskiego), cyfrom, znakom przestankowym i innym symbolom oraz poleceniom sterującym. Na przykład litera "a" jest kodowana liczbą 97, a znak spacji jest kodowany liczbą 32.

  Główną zaletą formatu jest to, że metadane obrazów przechowywane są w nagłówku zapisanym standardowymi znakami ASCII, co powoduje, że jest on czytelny dla człowieka. Każdy plik w formacie FITS składa się z co najmniej jednego nagłówka zawierającego 80 znakowe bloki znaków ASCII kodujących pary klucz/wartość. Pary te mogą dostarczać informacji o wielkości i wymiarach obrazu, format danych, komentarze oraz dowolną inną informację jaką autor tam umieści.

  Format pliku w informatyce to ustalony standard zapisu informacji w pliku danego typu. Sposób zakodowania informacji lub danych zależy od zastosowanej aplikacji. Ze względu na dostępność do specyfikacji struktury formatu, wyróżnia się powszechnie znany, czyli otwarty format pliku (o publicznie dostępnej strukturze) oraz utajniony przez producenta programu format zamknięty.

  Historia[edytuj kod]

  Potrzeba zaprojektowania nowego formatu pliku narodziła się wraz z potrzeba przekazywania obrazów oraz danych astronomicznych z jednej organizacji do innej. Pracę nad formatem rozpoczęli Don Wells oraz Ron Harten około roku 1976. Stworzyli wtedy format, który składał się z jednego nagłówka oraz sekcji danych następującej po nim. W styczniu 1979 została sformowana grupa, której zadaniem było stworzenie standardu zapisu danych astronomicznych. Pierwsza wersja formatu, zwanego także Basic FITS, została ukończona 28 marca 1979. W 1981, po przetestowaniu formatu na kilku różnych systemach komputerowych, oficjalnie opublikowano pierwszą wersję formatu a w 1982 format został zatwierdzony przez IAU jako standard.

  Struktura[edytuj kod]

  W ogólności plik w formacie FITS powinien się składać z co najmniej jednego nagłówka oraz bloku danych następujących po nim. Blok taki nazywany jest HDU (Header-Data Unit). Plik składający się z jednego bloku HDU nazywany jest plikiem SIF (od Single Image FITS), natomiast plik składający się z wielu jednostek HDU nazywany jest plikiem MEF (Multi-Extension FITS).

  Przypisy

  1. Informacje o formacie na stronach NASA (ang.). NASA. [dostęp 2009-07-29].
  2. Informacje o formacie FITS (ang.). [dostęp 2009-07-29].
  3. Notka z okazji 13 urodzin formatu (ang.). [dostęp 2009-07-29].
  4. Opis formatu FITS (ang.). [dostęp 2009-07-29].

  Linki zewnętrzne[edytuj kod]

 • Informacje o formacie • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.