• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Extensible Resource Identifier

  Przeczytaj także...
  XDI (XRI Data Interchange) - usługa dla systemu podziału danych umożliwiająca łączenie i synchronizowanie danych w Internecie i innych sieciach używających dokumentów XML. Protokół XDI jest standardem rozwijanym pod patronatem OASIS (XDI Technical Commitee).Unicode – komputerowy zestaw znaków mający w zamierzeniu obejmować wszystkie pisma używane na świecie. Definiują go dwa standardy – Unicode oraz ISO 10646. Znaki obu standardów są identyczne. Standardy te różnią się w drobnych kwestiach, m.in. Unicode określa sposób składu.
  Identyfikator – oznacza niezależną językowo sekwencję znaków umożliwiającą identyfikowanie w sposób jednoznaczny i trwały tego, z czym jest powiązana.

  Extensible resource identifier (XRI) – system identyfikatorów, kompatybilny z URI. Został stworzony w ramach organizacji OASIS. Jest to także protokół określający sposób pobierania tych identyfikatorów.

  Identyfikatory XRI dopuszczają stosowanie pełnego Unicode.

  Jednym z najważniejszych z punktu widzenia Identity 2.0 zastosowań XRI są i-names.

  Uniform Resource Identifier (URI, ang. Uniform Resource Identifier) jest standardem internetowym umożliwiającym łatwą identyfikację zasobów w sieci. Zdefiniowany jest w dokumencie RFC 2396.

  XRI towarzyszy także inny protokół, XDI, służący do wymiany danych.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Informacje o XRI
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.749 sek.