• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Exploit

  Przeczytaj także...
  Przepełnienie bufora (ang. Buffer overflow) – błąd programistyczny polegający na zapisaniu do wyznaczonego obszaru pamięci (bufora) większej ilości danych, niż zarezerwował na ten cel programista. Taka sytuacja prowadzi do zamazania danych znajdujących się w pamięci bezpośrednio za buforem, a w rezultacie do błędnego działania programu. W wielu sytuacjach, zwłaszcza gdy dane, które wpisywane są do bufora podlegają kontroli osoby o potencjalnie wrogich intencjach, może dojść do nadpisania struktur kontrolnych programu w taki sposób, by zaczął on wykonywać operacje określone przez atakującego.Format string attack – atak informatyczny, będący stosunkowo nową techniką wykorzystywania błędów programistycznych w aplikacjach. Błędnie napisana aplikacja może być przy wykorzystaniu tej techniki usunięta z listy procesów przez system operacyjny (tzw. crash) lub zmuszona do wykonania kodu dostarczonego przez napastnika.
  Przepełnienie sterty (ang. heap overflow) to nazwa jednego z rodzajów błędu przepełnienia bufora, mającego miejsce na stercie. Sterta jest obszarem pamięci procesu na którym dynamicznie alokowane są bufory na dane. Jeśli błędnie napisana aplikacja dokona próby zapisania większej porcji danych, niż wcześniej przeznaczono na ten cel pamięci, nadpisane mogą zostać struktury kontrolne aplikacji, i możliwe jest naruszenie integralności danego programu.

  Exploitprogram mający na celu wykorzystanie istniejących błędów w oprogramowaniu.

  Exploit wykorzystuje występujący w oprogramowaniu błąd programistyczny (np. przepełnienie bufora na stosie lub stercie, czy format string) w celu przejęcia kontroli nad działaniem procesu i wykonania odpowiednio spreparowanego kodu maszynowego (tzw. shellcode), który najczęściej wykonuje wywołanie systemowe uruchamiające powłokę systemową z uprawnieniami programu, w którym wykryto lukę w zabezpieczeniach.

  Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).Wywołanie systemowe (ang. system call) stanowi interfejs między wykonywanym programem a (posiadającym zwykle wyższe uprawnienia) jądrem systemu operacyjnego. Funkcje systemowe wywoływane są przez specjalny, wspierany przez dany procesor mechanizm, na przykład z użyciem wyznaczonego przerwania lub instrukcji skoku dalekiego.

  Osoby używające exploitów bez podstawowej wiedzy o mechanizmach ich działania często nazywne są script kiddies.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • cracking
 • full disclosure
 • zero-day exploit • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Powłoka systemowa (ang. shell) – program komputerowy pełniący rolę pośrednika pomiędzy systemem operacyjnym lub aplikacjami a użytkownikiem, przyjmując jego polecenia i "wyprowadzając" wyniki działania programów. To pośrednictwo nie jest obowiązkowe (programy mogą być bardziej "samodzielne").
  Shellcode - anglojęzyczny zlepek słów shell (powłoka) oraz code (kod) oznaczający prosty, niskopoziomowy program prezentowany najczęściej w postaci kodu maszynowego, odpowiedzialny za wywołanie powłoki systemowej. Często wykorzystywany w ostatniej fazie wykorzystywania wielu błędów zabezpieczeń przez exploity.
  Cracking – dziedzina informatyki zajmująca się łamaniem zabezpieczeń oprogramowania. Cracking dokonywany jest niemal zawsze z naruszeniem praw autorskich, a tym samym nielegalnie. Zasadniczo wyróżnia się dwa typy crackingu:
  Full disclosure (z ang. całkowita jawność) – pogląd, funkcjonujący wśród wielu hakerów zajmujących się zabezpieczeniami, mówiący, że opinia publiczna powinna poznawać wszystkie szczegóły dotyczące nowo odkrytych błędów zabezpieczeń w systemach teleinformatycznych; odwrotność doktryny security through obscurity praktykowanej szczególnie często w Internecie w latach 80. i 90.
  Script kiddie (od ang. script i kid, czyli "skryptowy dzieciak") – w żargonie komputerowym – niedoświadczony cracker, który używa programów i skryptów napisanych przez innych bez dogłębnej znajomości zasad ich działania, po to jedynie aby uzyskać nieuprawniony dostęp do komputerowych kont użytkowników, plików lub żeby przeprowadzać ataki na systemy komputerowe np. poprzez tzw. DoS. Script kiddie nie potrafi sam tworzyć takich programów. Zazwyczaj ogranicza się do skanowania komputerów podłączonych do sieci w poszukiwaniu podatnych celów.
  Język maszynowy (kod maszynowy) – język programowania, w którym zapis programu wymaga instrukcji bezpośrednio jako liczb, które są rozkazami i danymi bezpośrednio pobieranymi przez procesor wykonujący ten program.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.