• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Expanded Memory Specification

  Przeczytaj także...
  Przerwanie (ang. interrupt) lub żądanie przerwania (IRQInterrupt ReQuest) – sygnał powodujący zmianę przepływu sterowania, niezależnie od aktualnie wykonywanego programu. Pojawienie się przerwania powoduje wstrzymanie aktualnie wykonywanego programu i wykonanie przez procesor kodu procedury obsługi przerwania (ang. interrupt handler).Lotus Development Corporation - amerykańska firma komputerowa z siedzibą w Cambridge, założona w 1981 roku przez Mitcha Kapora. Obecnie marka IBM.
  XMS (ang. eXtended Memory Specification) to specyfikacja dostępu do pamięci rozszerzonej (ang. exteneded memory, znajduje się powyżej 1 MB) w programach pracujących w systemie operacyjnym DOS na komputerach wyposażonych w procesor 80286 lub wyższy. XMS definiował również dostęp do pamięci HMA, w tym umożliwiał sterowanie linią A20 - więcej na ten temat w artykule Tryb rzeczywisty.
  Ilustracja mechanizmu EMS

  EMS (ang. Expanded Memory Specification, EMS) – specyfikacja dostępu do pamięci poszerzonej (ang. expanded memory), czyli o adresach ponad 1 MB, w systemie operacyjnym DOS na komputerach wyposażonych w procesor 80286 lub nowszych.

  Pamięć poszerzona (dodatkowa) była to pamięć o adresie fizycznym większym od 1MB, niedostępna wprost w przestrzeni adresowej w trybie rzeczywistym pracy procesora 80286. Dostęp do niej był realizowany przez mechanizm okna. Okno, o rozmiarze 64 kB, znajdowało się w przestrzeni adresowej procesora, w obszarze 640 kB - 1 MB, i był w nim odwzorowany fragment pamięci dodatkowej – program miał więc w danej chwili dostęp tylko do 64 kB tego typu pamięci. Okno nosiło też nazwę ramki stron z powodu tego, iż składało się z czterech 16 kB obszarów pamięci, w których można było niezależnie odwzorować strony pamięci poszerzonej bądź pozostawić je puste. Jednym z ograniczeń korzystania z pamięci EMS był fakt, że mogła być ona stosowana tylko do przechowywania danych, natomiast kod programu mógł być umieszczony wyłącznie w pamięci konwencjonalnej.

  Intel 80286 – 16-bitowy procesor opracowany przez firmę Intel, oficjalnie pokazany po raz pierwszy 1 lutego 1982. Procesor składał się ze 134 tysięcy tranzystorów, pierwsze wersje pracowały z częstotliwością 6 lub 8 MHz, późniejsze maksymalnie 25 MHz. W procesorze 286 wprowadzono nowe instrukcje, nowy tryb adresowania pamięci (tryb chroniony) oraz przeprojektowano układ DMA.System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.

  Aby w oknie został odwzorowany inny fragment pamięci EMS program musiał odwołać się do sterownika, który zmieniał odwzorowanie stron. Ten zabieg pozwalał programom, na wykorzystanie pamięci o wielkości większej od 1 MB do własnych celów.

  Specyfikacja EMS, która powstała by ujednolicić interfejs programowy sterowników (dostęp do usług EMS jest realizowany przez przerwanie 67h), została ogłoszona w 1988 roku przez firmy Lotus, Intel i Microsoft – stąd też do określenia tego rodzaju pamięci często stosowany jest skrót LIM EMS.

  Procesor (ang. processor), także CPU (ang. Central Processing Unit) – urządzenie cyfrowe sekwencyjne, które pobiera dane z pamięci, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. Wykonuje on ciąg prostych operacji (rozkazów) wybranych ze zbioru operacji podstawowych określonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazów procesora.DOS (ang. Disk Operating System) – pierwszy przenośny (Disk) system operacyjny OS komputerów PC i mikrokomputerów lat 80. rezydujący nad BIOS-em, zawierający m.in. rozszerzenia programowe procedur sprzętowych BIOSu i interpreter komend. DOS zawiera niektóre doświadczenia systemu klasy CP/M.

  W systemie MS-DOS, począwszy od wersji 5.00, dostarczany był standardowo sterownik o nazwie EMM386.EXE. Jego zadaniem była emulacja pamięci EMS w pamięci XMS, ponieważ w systemach komputerowych na bazie procesora 80386 możliwe było przejście do trybu chronionego procesora, dostęp do i wymiana stron pamięci w oknie oraz powrót do trybu rzeczywistego - w procesorze 80286 powrót do trybu rzeczywistego był możliwy tylko poprzez reset procesora.

  MS-DOS (ang. Microsoft Disk Operating System) to system operacyjny stworzony przez firmę Microsoft na podstawie nabytego przez nią kodu źródłowego systemu QDOS (ang. Quick and Dirty Operating System - napisany szybko i na brudno system operacyjny) stworzonego przez Seattle Computers. Jest to wersja systemu operacyjnego DOS przeznaczona dla komputerów IBM-PC.Intel – największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • XMS • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.