• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Exeter - Kalifornia

  Przeczytaj także...
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.United States Census Bureau (oficjalna nazwa Bureau of the Census) – rządowa agencja wchodząca w skład Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, która jest odpowiedzialna za spis ludności Stanów Zjednoczonych (United States Census).
  Wskaźnik feminizacji (współczynnik feminizacji) - określa, ile kobiet w danym społeczeństwie przypada na określoną liczbę mężczyzn, czyli najczęściej - określa liczbę kobiet na 100 mężczyzn. Analogicznym współczynnikiem jest współczynnik maskulinizacji.

  Exetermiasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia w hrabstwie Tulare. Według spisu powszechnego z 2010 roku, liczba mieszkańców wynosiła 10 334 osób.

  Geografia[ | edytuj kod]

  Według United States Census Bureau, miasto ma łączną powierzchnię 2,463 mil kwadratowych (6,379 km²), które stanowią w całości grunty.

  Historia[ | edytuj kod]

  Nazwa wywodzi się od nazwy miasta Exeter w hrabstwie Devon w Anglii.

  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.Tubylczy Amerykanin (inaczej rdzenny Amerykanin, czasem też "rodowity Amerykanin", ang. Native American) – wieloznaczne pojęcie, które w zależności od autora i kontekstu może oznaczać:

  Demografia[ | edytuj kod]

  Według spisu powszechnego z 2010 roku, w Exeter żyło 10 334 osób, w 3378 gospodarstwach domowych, stanowiących 2603 rodzin. Gęstość zaludnienia wynosiła 4195,6 osób na milę kwadratową (1619,9 os./km). W miejscowości tej było 3600 budynków mieszkalnych, co daje średnią gęstość zabudowy 1461,6 na milę kwadratową (564,3 bud./km). Etnicznie populacja miasta stanowiła 69,2% ludności białej, 0,6% Afroamerykanów, 1,7% rdzennych Amerykanów, 1,3% Azjatów, 23,5% innych ras i 3,7% deklarujących przynależność do dwóch lub więcej ras.

  Hrabstwo Tulare (ang. Tulare County) – hrabstwo w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych. Obszar całkowity hrabstwa obejmuje powierzchnię 4839,09 mil² (12 533,18 km²). Według szacunków United States Census Bureau w roku 2009 miało 429 668 mieszkańców.Exeter (IPA /ˈeksɪtə(r)/) – miasto w Wielkiej Brytanii, ośrodek administracyjny hrabstwa Devon, port nad rzeką Exe, w pobliżu jej ujścia do Kanału La Manche. W 2005 r. populację miasta szacowano na 117,600 mieszkańców.

  Rozkład struktury demograficznej:

 • 31,8% osoby do 18 roku życia
 • 9,9% osoby między 18 a 24 rokiem życia
 • 25,0% osoby między 25 a 44 rokiem życia
 • 21,8% osoby między 45 a 64 rokiem życia
 • 11,5% osoby w wieku 65 lat i starsze
 • Średnia wieku wynosi 31,2 lat.

  Na każde 100 kobiet, przypadało 94,5 mężczyzn, natomiast w populacji powyżej 18 roku życia, wskaźnik ten wynosił 90,4.

  Kalifornijska droga stanowa 66 biegnąca przez Exeter

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona United States Census Bureau
 • American Fact Finder, Strona U. S. Census Bureau
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Biała odmiana człowieka - jedna z grup wydzielanych w podziałach antropologicznych gatunku ludzkiego. Po raz pierwszy podziału na odmiany, w którym kryterium był kolor skóry, dokonał Georges Cuvier w roku 1812. Podział na trzy odmiany, nazywane także rasami głównymi jest jedną z klasyfikacji rasowych. Odmiana biała obejmuje ludzi przystosowanych do klimatu umiarkowanego o małym nasłonecznieniu. Pierwotnie tereny zamieszkiwane przez odmianę białą były w większości pokryte lasami. Tułów proporcjonalny do długości kończyn oraz mała ilość pigmentu w skórze ułatwiająca syntezę witaminy D uznawane są za przystosowania do warunków środowiska w naturalnym miescu występowania odmiany białej.Devon – hrabstwo ceremonialne i niemetropolitalne w Anglii, w regionie South West England, położone we wschodniej części Półwyspu Kornwalijskiego, pomiędzy Kornwalią na zachodzie a hrabstwami Somerset i Dorset na wschodzie. Jest jedynym hrabstwem położonym nad dwoma akwenami morskimi – kanałem La Manche na południu i Kanałem Bristolskim na północy – z oddzielną linią brzegową.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Spis statystyczny - spis dostarczający informacji niezbędnych do ustalenia stanu i struktury zjawisk w ściśle określonym momencie. Spisy dostarczają informacje dotyczące ludności, tj. wieku, zawodu, poziomu wykształcenia itp., jak również informacji o innych wielkościach, w tym charakteryzujących gospodarkę. Przeprowadzane są również spisy nieruchomości, gospodarstw rolnych, zwierząt gospodarskich.
  Afroamerykanie (ang. African Americans, również Afro-Americans, Black Americans) – czarnoskórzy Amerykanie pochodzenia subsaharyjskiego. W głównej mierze są potomkami sprowadzanych od XVII do XIX wieku jako niewolnicza siła robocza Afrykanów, niektórzy wywodzą się z późniejszej imigracji z krajów Afryki oraz Karaibów i Ameryki Łacińskiej (gł. z Jamajki, Haiti i Dominikany).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.