• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Executable and Linkable Format

  Przeczytaj także...
  Lista rozkazów procesora (ang. instruction set) – zestaw podstawowych instrukcji, jakie dany procesor potrafi wykonać.a.out (assembler output) – format plików wykonywalnych używany szczególnie w Uniksie i innych uniksopodobnych systemach operacyjnych jako format plików wykonywalnych, plików obiektowych oraz bibliotek dzielonych.
  W informatyce, zrzut rdzenia (w żargonie Unixowym), zrzut pamięci lub zrzut systemu zawiera zapisany stan pamięci roboczej programu komputerowego w danym czasie, zazwyczaj w chwili gdy program uległ awarii lub zakończył pracę w nieoczekiwany sposób. W praktyce inne kluczowe elementy stanu programu zazwyczaj są "zrzucane" w tym samym czasie, takie jak np. rejestry procesora, które mogą zawierać licznik programu, wskaźnik stosu, informacje odnośnie zarządzania pamięcią i inne dane dotyczące procesora i flag systemu operacyjnego. Zrzuty pamięci są często wykorzystywane w diagnozowaniu i usuwaniu błędów w programach komputerowych.

  ELF, Executable and Linkable Format – format plików wykonywalnych, plików obiektowych, bibliotek współdzielonych oraz zrzutów pamięci, popularny na systemach uniksowych (używany m.in. w GNU/Linuksie, FreeBSD, BeOS, AmigaOS 4.0). Jest także plikiem wykonywalnym dla konsoli Sony PlayStation, Sony PlayStation 2, PlayStation Portable i Sega Dreamcast

  Unix Time-Sharing System (pisane również jako UNIX, choć nie jest to skrót – nazwa „UNIX” jest kalamburem określenia Multics, który był wzorem dla Uniksa) – system operacyjny rozwijany od 1969 r. w Bell Labs (UNIX System Laboratories, USL) przez Dennisa Ritchie i Kena Thompsona. W latach 70. i 80. zdobył bardzo dużą popularność, co zaowocowało powstaniem wielu odmian i implementacji. Część z nich, w szczególności Linux oraz OS X, jest w użyciu do dziś. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group.AmigaOS – system operacyjny opracowany przez firmę Commodore International dla produkowanych przez nią komputerów Amiga. Wersja 1.0 została wydana w 1985 roku, wraz z premierą komputera Amiga 1000.

  Format ELF został opracowany przez Unix System Laboratories (USL).

  Struktura pliku ELF[ | edytuj kod]

  Plik ELF składa się z:

 • Jednego nagłówka programu
 • Listy segmentów programu, zawierającej zero lub więcej segmentów
 • Listy nagłówków sekcji, zawierającej zero lub więcej sekcji
 • Danych zawierających segmenty i sekcje
 • Narzędzia[ | edytuj kod]

 • readelf
 • elfdump służy do podglądu informacji zapisanych w pliku ELF.
 • objdump dostarcza wielu informacji o plikach ELF i innych plikach obiektowych. objdump wykorzystuje bibliotekę Binary File Descriptor jako back-end do odczytu struktury danych.
 • Uniksowe narzędzie file może wyświetlić niektóre informacje o plikach ELF, w tym listę instrukcji procesora, dla której jest przeznaczony kod zawarty w pliku.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • a.out
 • kompilator
 • linker
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Tutorial on Creating Really Teensy ELF Executables for Linux (ang.)
 • Plik obiektowy to rodzaj pliku binarnego generowanego przez kompilator lub asembler podczas kompilacji pliku z kodem źródłowym lub podczas łączenia plików obiektowych przez konsolidator (linker).W ogólnym rozumieniu terminy front-end i back-end odnoszą się do początkowego oraz końcowego stadium pewnego procesu. Z reguły przedstawia to sytuacja gdzie front-end jest odpowiedzialny za pobieranie danych od użytkownika oraz przekazanie ich do back-endu. Następnie back-end na podstawie tych danych wykonuje określone zadanie. Opcjonalnie front-end może pokazać użytkownikowi wyniki otrzymane od back-endu. Często stosowanym tłumaczeniem jest „fasada” i „wnętrze”.
  Warto wiedzieć że... beta

  Plik wykonywalny, plik uruchamialny (ang. executable) – plik, który może być uruchomiony bezpośrednio w środowisku systemu operacyjnego. Zawiera instrukcję w postaci pozwalającej na jej zrealizowanie przez komputer.
  FreeBSD — system operacyjny z rodziny Unix. Do wersji 2.0 wywodził się z systemu 4.3BSD, kolejne wersje wywodziły się z 4.4BSD Lite2; obu stworzonych przez Computer Systems Research Group (CSRG) na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Podobnie jak NetBSD, jest bezpośrednią pochodną 386BSD – systemu będącego pierwszą próbą przeportowania systemu Unix z gałęzi BSD na architekturę IA-32.Początkowo znany pod nazwą Unofficial 386BSD Patchkit.
  Kompilator – program służący do automatycznego tłumaczenia kodu napisanego w jednym języku (języku źródłowym) na równoważny kod w innym języku (języku wynikowym) . Proces ten nazywany jest kompilacją. W informatyce kompilatorem nazywa się najczęściej program do tłumaczenia kodu źródłowego w języku programowania na język maszynowy. Niektóre z nich tłumaczą najpierw do języka asemblera, a ten na język maszynowy jest tłumaczony przez asembler.
  BeOS – system operacyjny opracowany przez firmę Be Inc. Zaprojektowany do zastosowań multimedialnych. Do obsługi multimediów zastosowano nowoczesne rozwiązania takie jak; obsługę wielowątkowości, obsługę wielozadaniowości czy 64 bitowy system plików Be File System.
  Konsolidator (ang. linker) lub program konsolidujący to jeden z programów składowych kompilatora. Konsolidator w trakcie procesu konsolidacji łączy zadane pliki obiektowe i biblioteki statyczne tworząc w ten sposób plik wykonywalny. W systemach uniksowych jest to zazwyczaj program o nazwie ld.
  Biblioteka współdzielona (ang. shared library, shared object) - jednolita, kompletna biblioteka ładowana w całości do pamięci podczas uruchamiania programu. Raz załadowana może być wykorzystywana przez wiele programów (jak wskazuje nazwa, jest współdzielona pomiędzy programami) bez potrzeby ponownego jej ładowania.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.864 sek.