• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ewolucjonizm - biologia  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5
  Przeczytaj także...
  Dobór kierunkowy (dobór skierowany, selekcja kierunkowa, dobór progresywny) – mechanizm ewolucji biologicznej. Polega na eliminowaniu osobników o jednej ze skrajnych wartości danej cechy. W wyniku tego, po kilku pokoleniach średnia wartość tej cechy populacji ulega przesunięciu (co można zaobserwować na rozkładzie Gaussa). Mechanizm może działać zarówno w przypadku doboru naturalnego jak i sztucznegoWitalizm – hipoteza zakładająca, że siły witalne (niematerialne) są obecne w zjawiskach życiowych. Witalizm występował u Arystotelesa w jego koncepcji duszy (entelechia). Arystoteles i kontynuatorzy jego metody badania procesów biologicznych twierdzili, że każda forma żywa posiada niepodzielną "duszę", która "rządzi" rozwojem (biosyntezą, cytogenezą, morfogenezą, embriogenezą), procesami adaptacji fenotypowej, oraz procesami reperacji i regeneracji. Zarówno mechanicyzm jak i materializm odrzucały hipotezę witalizmu. Mimo to, hipotezy czysto fizyczne (mechanicystyczne) dotyczące opisu życia były łatwo krytykowane. Dopiero gwałtowny rozwój biologii molekularnej pod koniec XX i w początkach XXI wieku spowodował, że witalizm został uznany za hipotezę, która nie poddaje się testom empirycznym i jest uznawany przez większość naukowców za teorię pozanaukową (wykracza poza metodologiczny naturalizm).
  Przypisy[]
  1. Ewolucjonizm (pol.). W: Słownik terminów biologicznych [on-line]. pwn.pl. [dostęp 2014-07-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-01-18)].
  2. Evolutionism (ang.). W: The Collins English Dictionary [on-line]. [dostęp 2014-07-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-07-23)].
  3. January Weiner: Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 514. ISBN 83-01-12668-X. (pol.)
  4. Ewolucjonizm (pol.). W: Encyklopedia PWN [on-line]. pwn.pl. [dostęp 2014-07-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-12-28)].
  5. Ewolucjonizm (pol.). W: Encyklopedia PWN [on-line]. pwn.pl. [dostęp 2014-07-21].
  6. Allen, R. T.; Allen, Robert W.: Chambers encyclopedic English dictionary. 1994. ISBN 0-550-11000-3.
  7. Joseph Lopreato. From social evolutionism to biocultural evolutionism. „Sociological Forum”. 5 (2), s. 187–212, 1990. DOI: 10.1007/BF01112592. ISSN 0884-8971 (ang.). 
  8. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 123.
  9. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 156.
  10. Kirkpatrick, E. M.; Davidson, George D.; Seaton, M. A.; Simpson, J. R.: Chambers concise 20th century dictionary. 1985. ISBN 0-550-10553-0.
  11. Carneiro, Robert Léonard (2003) Evolutionism in cultural anthropology: a critical history Westview Press pg 2-3
  12. Bruce Trigger: A History of Archeological Thought. Cambridge University Press, 1986, s. 290.
  13. Evolutionism. AllAboutGOD.com, Colorado Springs, Colorado 80949, 2002–2008. [dostęp 2008-12-05].
  14. Olivier Bitbol, Darrigol: Erwin Schrödinger—Philosophie et Naissance de la Méchanique Quantique. 1992, s. 134. ISBN 978-2-86332-116-4.
  15. Public Praises Science; Scientists Fault Public, Media, Pew Research Center, 9-07-2009
  16. J. B. Gough: The Supposed Dichotomy between Creationism and Evolution. 1983. [dostęp 2009-09-24]. "...to say a person is a scientist encompasses the fact that he or she is an evolutionist."
  17. Michael Ruse: Perceptions in science: Is Evolution a Secular Religion? -- Ruse. Science, 2003-03. [dostęp 2008-12-05]. s. 299 (5612): 1523.  Cytat: A major complaint of the Creationists, those who are committed to a Genesis-based story of origins, is that evolution--and Darwinism in particular--is more than just a scientific theory. They object that too often evolution operates as a kind of secular religion, pushing norms and proposals for proper (or, in their opinion, improper) action.
  18. Steven Linke: A Visit to the ICR Museum. 1992-08-28. [dostęp 2008-12-05].  Cytat: In fact, true science supports the Biblical worldview... However, science does not support false religions (e.g. atheism, evolutionism, pantheism, humanism, etc.)
  19. Paweł Koperski. Spory wokół współczesnej teorii ewolucji. „Uniwersytet Warszawski. Pismo uczelni.”. 5 (44), s. 18-19, grudzień 2009. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. ISSN 1640-2758 (pol.). 
  20. Carneiro, Robert Léonard (2003) Evolutionism in cultural anthropology: a critical history Westview Press pg 1-3
  21. 3. Darwin's Dilemma: The Odyssey of Evolution. W: Stephen Jay Gould: Ever Since Darwin: Reflections in Natural History. Harmondsworth: Penguin Books, 1991, s. 34-38. ISBN 0140135340. (ang.)
  22. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 29.
  23. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 48.
  24. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 49.
  25. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 50.
  26. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 30.
  27. 1. Trzy pytania o ewolucję. W: Marcin Ryszkiewicz: Ziemia i życie: Rozważania o ewolucji i ekologii. Warszawa: Prószyński i S-ka, 1996, s. 12-35, seria: Na ścieżkach nauki. ISBN 83-86669-60-8. (pol.)
  28. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 31.
  29. Charles Darwin: The Origin of Species. Wyd. reprint of 1st. 1986. ISBN 0-14-043205-1. Cytat: ...from so simple a beginning endless forms most beautiful and most wonderful have been, and are being, evolved (italics not in original).
  30. 9. The Misnamed, Mistreated, and Misunderstood Irish Elk. W: Stephen Jay Gould: Ever Since Darwin: Reflections in Natural History. Harmondsworth: Penguin Books, 1991, s. 79-90. ISBN 0140135340. (ang.)
  31. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 32.
  32. Trigger, Bruce (1986) A History of Archaeological Thought Cambridge University Press s. 102
  33. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 97.
  34. Leszek Kuźnicki. Ewolucjonizm w Polsce 1883-1959. „Kosmos. Problemy nauk biologicznych”. 58 (3-4 (284-285)), s. 297–313, 2009. Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Mikołaja Kopernika (pol.). 
  35. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 95.
  36. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 104-106.
  37. 4. Arena walki czy rjski ogród. W: Marcin Ryszkiewicz: Ziemia i życie: Rozważania o ewolucji i ekologii. Warszawa: Prószyński i S-ka, 1996, s. 70-84, seria: Na ścieżkach nauki. ISBN 83-86669-60-8. (pol.)
  38. Adam Urbanek. Biologia XX wieku – główne nurty rozwoju. „Kosmos. Problemy nauk biologicznych”. 49 (3 (248)), s. 305-319, 2000. Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Mikołaja Kopernika (pol.). 
  39. dam Łomnicki. Spotkanie teorii Darwina z genetyką. „Kosmos. Problemy nauk biologicznych”. 58 (3-4 (284-285)), s. 315–317, 2009. Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Mikołaja Kopernika (pol.). 
  40. Adam Łomnicki. Biologia ewolucyjna i jej relacje z ekologią i etologią w wieku XX. „Kosmos. Problemy nauk biologicznych”. 49 (3 (248)), s. 343-350, 2000. Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Mikołaja Kopernika (pol.). 
  41. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 100.
  42. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 139.
  43. How is BioLogos different from Evolutionism, Intelligent Design, and Creationism. [dostęp 2012-01-19].
  44. Kronika medycyny. Marian B. Michalik, Bogdan Ney, Tadeusz Płusa (red., tłum.). Warszawa: Kronika, 1994, s. 306. ISBN 83-86079-01-0.
  45. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 105.
  46. Leszek Kuźnicki. Percepcja darwinizmu na ziemiach polskich w latach 1860-1881. „Kosmos. Problemy nauk biologicznych”. 58 (3-4 (284-285)), s. 279–285, 2009. Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Mikołaja Kopernika (pol.). 
  47. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 56-57.
  48. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 244.
  49. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 61.
  50. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 109.
  51. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 112.
  52. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 114-115.
  53. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 108.
  54. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 158-159.
  55. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 104-105.
  56. Jan Strzałko. Darwin jako antropolog ewolucyjny. Problem ras ludzkich. „Kosmos. Problemy nauk biologicznych”. 58 (3-4 (284-285)), s. 273–278, 2009. Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Mikołaja Kopernika (pol.). 

  Bibliografia[]

 • Carneiro, Robert, Evolutionism in Cultural Anthropology: A Critical History ISBN 0-8133-3766-6
 • Andrey Korotayev: World Religions and Social Evolution of the Old World Oikumene Civilizations: A Cross-cultural Perspective. Wyd. 1. 2004. ISBN 0-7734-6310-0. (on the applicability of this notion to the study of social evolution)
 • Review of Buckland's Bridgewater Treatise, The Times Tuesday, November 15, 1836; pg. 3; Issue 16261; col E. ("annihilates the doctrine of spontaneous and progressive evolution of life, and its impious corollary, chance")
 • Review of Charles Darwin's The Expression of the Emotions in Man and Animals The Times Friday, December 13, 1872; pg. 4; Issue 27559; col A. ("His [Darwin's] thorough-going 'evolutionism' tends to eliminate...")
 • Ruse, Michael. 2003. Is Evolution a Secular Religion? Science 299:1523-1524 (concluding that evolutionary biology is not a religion in any sense but noting that several evolutionary biologists, such as Edward O. Wilson, in their roles as citizens concerned about getting the public to deal with reality, have made statements like "evolution is a myth that is now ready to take over Christianity").
 • Manvir Singh: The Evolutionist's Doodlebook. New Jersey: Fuss Klas Publishing, 2011. ISBN 978-0-9832930-0-2.
 • Bruce Trigger: A History of Archaeological Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. ISBN 978-0-521-84076-7.
 • Michał Heller, Józef Życiński: Dylematy ewolucji. Tarnów: Biblos, 1996, seria: Universum. ISBN 83-85380-95-7.
 • Materializm – pogląd, według którego istnieje tylko materia. Jednym z odmiennych poglądów od materializmu jest idealizm ontologiczny.Hugo Marie de Vries (ur. 16 lutego 1848 w Haarlem, zm. 21 maja 1935 w Lunteren pod Amsterdamem) - holenderski botanik i genetyk, który rozpoczął badania nad dziedzicznością i zmiennością oraz powstawaniem nowych ras i gatunków w procesie ewolucji. Zasłynął jako twórca teorii mutacji, zajmował się ponadto fizjologią komórki (plazmoliza i osmoza).


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Galaktyka (z gr. γαλα – mleko) – duży, grawitacyjnie związany układ gwiazd, pyłu i gazu międzygwiazdowego oraz niewidocznej ciemnej materii. Typowa galaktyka zawiera od 10do 10 gwiazd orbitujących wokół wspólnego środka masy.
  Teoria endosymbiozy – teoria stanowiąca, że mitochondria, plastydy (jak chloroplasty) i być może inne organella komórki eukariotycznej powstały na skutek endosymbiozy pomiędzy różnymi mikroorganizmami. Zgodnie z nią niektóre organella pochodzą od wolno żyjących bakterii, które dostały się do innych komórek jako endosymbionty. Mitochondria rozwinęły się więc z proteobakterii (w szczególności zaś z Rickettsiales, kladu SAR11 lub ich bliskich krewnych), chloroplasty zaś od sinic.
  Mechanika klasyczna – dział mechaniki w fizyce opisujący ruch ciał (kinematyka), wpływ oddziaływań na ruch ciał (dynamika) oraz badaniem równowagi ciał materialnych (statyka). Mechanika klasyczna oparta jest na prawach ruchu (zasadach dynamiki) sformułowanych przez Isaaca Newtona, dlatego też jest ona nazywana „mechaniką Newtona” (Principia). Mechanika klasyczna wyjaśnia poprawnie zachowanie się większości ciał w naszym otoczeniu.
  Élan vital (fr. "pęd życiowy") - twórcza siła, będąca motorem rozwoju świata istot żywych, nadająca mu dynamizm. Podstawowe pojęcie filozofii Henri Bergsona, według którego stanowi ona podstawę działań duchowych i artystycznych.
  Ronald Aylmer Fisher (ur. 17 lutego 1890 w Londynie, zm. 29 lipca 1962 w Adelaide) – genetyk i statystyk brytyjski, profesor eugeniki London School of Economics w latach (1933-1943) i profesor genetyki Uniwersytetu w Cambridge (1943-1957), członek Royal Society w Londynie (Towarzystwa Królewskiego). Anders Hald określił go jako "geniusza, który niemalże sam stworzył podstawy współczesnej statystyki", zaś Richard Dawkins jako "największego ze spadkobierców Darwina".
  Teoria – z gr. theoría- oglądanie, rozważanie. System pojęć, definicji, aksjomatów i twierdzeń ustalających relacje między tymi pojęciami i aksjomatami, tworzący spójny system pojęciowy opisujący jakąś wybraną fizyczną lub abstrakcyjną dziedzinę.
  Mikroewolucja – procesy polegające na różnicowaniu genetycznym wewnątrz populacji powodowane przez mutacje, dryf genetyczny i selekcję naturalną warunkowaną lokalnymi czynnikami środowiska. W wyniku różnicowania genetycznego na poziomie populacji dojść może do wyodrębnienia linii rozwojowej obejmującej organizmy klasyfikowane do odrębnych taksonów (odmian lub nawet gatunków). Proces mikroewolucji zachodzić może w stosunkowo krótkim czasie (kilkudziesięciu pokoleń) i sprowadza się do zmiany częstości cech fenotypowych i części alleli w populacji. Do zmian mikroewolucyjnych można zaliczyć np. melanizm przemysłowy. Jest to zwiększenie występowania ciemnych mutantów, przede wszystkim owadów, na terenach uprzemysłowionych. Na terenach tych dobór naturalny (kierunkowy) faworyzuje odmiany ciemne, które są mniej widoczne dla drapieżników.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.08 sek.