• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ewangelia Jana  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Tekst zachodni – jedna z czterech podstawowych rodzin typów tekstu Nowego Testamentu. Nazwę tę po raz pierwszy wprowadził Johann Salomo Semler (1725-1791).Górny Egipt (egip. Ta Shemau) – kraina starożytnego Egiptu nazwana tak dla odróżnienia od leżącej na północ od niej krainy Dolnego Egiptu. Za panowania faraonów zwana była "ziemią jęczmienia".
  Uwagi
  1. Rudolf Schnackenburg wyliczył 17 podobieństw werbalnych i doktrynalnych między Odami a czwartą Ewangelią (L. Stachowiak: Ewangelia Według św. Jana. Poznań – Warszawa: Pallottinum, 1975, s. 58, seria: Wstęp Przekład Komentarz.).

  Przypisy

  1. Bruce M. Metzger: The Canon of the New Testament. Its Origin, Development, and Significance. Oxford: Clarendon Press, 1987, s. 297. ISBN 0-19-826180-2.
  2. A Summary Descriptive List. Nos. 1-25of the Kenneth Willis Clark Collection of Greek Manuscripts. The Kenneth Willis Clark Collection. [dostęp 2012-04-16].
  3. Henry Clarence Thiessen: Introduction to the New Testament. Wyd. 18. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1976, s. 173. ISBN 0-8028-3259-8. (ang.)
  4. L. Morris: The Gospel According to John. Wm. B. Eerdmans, 1995, s. 26.
  5. L. Morris: The Gospel According to John. Wm. B. Eerdmans, 1995, s. 26-27.
  6. D.A. Carson: The Gospel according to John. Grand Rapids: 1991, s. 84. ISBN 0-85111-749-X. (ang.)
  7. L. Morris: The Gospel According to John. Wm. B. Eerdmans, 1995, s. 28.
  8. John A. T. Robinson: Redating the New Testament. Westminster Press, 1976, s. 280-281. ISBN 978-1-57910-527-3.
  9. L. Morris: The Gospel According to John. Wm. B. Eerdmans, 1995, s. 29.
  10. L. Morris: The Gospel According to John. Wm. B. Eerdmans, 1995, s. 30.
  11. Feliks Gryglewicz, Stanisław Mędala: Ewangelia Jana. W: Wstęp do Nowego Testamentu. R. Rubinkiewicz (red.). Warszawa: Pallottinum, 1996, s. 481.
  12. O. Cullmann: Zarys Historii Ksiąg Nowego Testamentu. (przeł.) Wanda Kowalska. Warszawa: PAX, 1968, s. 44.
  13. Feliks Gryglewicz, Stanisław Mędala: Ewangelia Jana. W: Wstęp do Nowego Testamentu. R. Rubinkiewicz (red.). Warszawa: Pallottinum, 1996, s. 495.
  14. George Eldon Ladd: A Theology of the New Testament. Wyd. 4. Grand Rapids: Wm. Eerdmans Publishing Company, 1994, s. 254-255. ISBN 0-8028-0680-5.
  15. Por. Lucien Cerfaux: The Four Gospels. Londyn: 1960, s. 128-129.
  16. X. Leon-Dufour: The Gospels and the Jesus of History. Garden City, New York: 1970, s. 42.
  17. O. Cullmann: Zarys Historii Ksiąg Nowego Testamentu. (przeł.) Wanda Kowalska. Warszawa: PAX, 1968, s. 45.
  18. Wilfried J. Harrington: Klucz do Biblii. PAX, 2002, s. 496.
  19. D.A. Carson: The Gospel according to John. Grand Rapids: 1991, s. 87. ISBN 0-85111-749-X. (ang.)
  20. L. Morris: The Gospel According to John. Wm. B. Eerdmans, 1995, s. 54.
  21. L. Morris: The Gospel According to John. Wm. B. Eerdmans, 1995, s. 55.
  22. Lindars 1990 p. 53.
  23. Bruce Chilton & Jacob Neusner: Judaism in the New Testament: Practices and Beliefs. New York: Routledge, 1995.
  24. Feliks Gryglewicz, Stanisław Mędala: Ewangelia Jana. W: Wstęp do Nowego Testamentu. R. Rubinkiewicz (red.). Warszawa: Pallottinum, 1996, s. 492.
  25. Frederick Fyvie Bruce: The Gospel of John. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1994, s. 1. ISBN 0-8028-0883-2.
  26. O. Cullmann: Zarys historii ksiąg Nowego Testamentu. (przeł.) W. Kowalska. Warszawa: PAX, 1968, s. 50.
  27. Feliks Gryglewicz, Stanisław Mędala: Ewangelia Jana. W: Wstęp do Nowego Testamentu. R. Rubinkiewicz (red.). Warszawa: Pallottinum, 1996, s. 478.
  28. L. Morris: The Gospel According to John. Wm. B. Eerdmans, 1995, s. 16.
  29. Henry Clarence Thiessen: Introduction to the New Testament. Wyd. 18. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1976, s. 164. ISBN 0-8028-3259-8. (ang.)
  30. Feliks Gryglewicz, Stanisław Mędala: Ewangelia Jana. W: Wstęp do Nowego Testamentu. R. Rubinkiewicz (red.). Warszawa: Pallottinum, 1996, s. 479.
  31. Karl Gottlieb Bretschneider: Probabilia de evangelii et epistolarum Ioannis Apostoli indole et origine cruditorum. Lipsiae: Sumtibus Jo. Ambros. Barthii., 1820.
  32. Werner G. Kuemmel: Introduction to the New Testament. H. C. Kee (trans.). London: 1996, s. 174.
  33. L. Morris: The Gospel According to John. Wm. B. Eerdmans, 1995, s. 14.
  34. Tę koncepcję sugeruje m.in. Alfred Lapple, Od Księgi Rodzaju do Ewangelii, s. 464, wyd. Znak 1983.
  35. Feliks Gryglewicz, Stanisław Mędala: Ewangelia Jana. W: Wstęp do Nowego Testamentu. R. Rubinkiewicz (red.). Warszawa: Pallottinum, 1996, s. 486.
  36. L. Morris: The Gospel According to John. Wm. B. Eerdmans, 1995, s. 10.
  37. L. Morris: The Gospel According to John. Wm. B. Eerdmans, 1995, s. 8.
  38. L. Morris: The Gospel According to John. Wm. B. Eerdmans, 1995, s. 9.
  39. Manfred Uglorz: Introdukcja do Nowego Testamentu. Cz. I. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 1994, s. 140.
  40. O. Cullmann: Zarys historii ksiąg Nowego Testamentu. (przeł.) W. Kowalska. Warszawa: PAX, 1968, s. 49.
  41. Manfred Uglorz: Introdukcja do Nowego Testamentu. Cz. I. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 1994, s. 139–142.
  42. Stanisław Mędala: Chwała Jezusa (Ewangelia według św. Jana). W: Ewangelia św. Jana, Listy Powszechne, Apokalipsa. Janusz Frankowski (red.). Warszawa: ATK, 1992, s. 24, seria: WMWKB.
  43. Feliks Gryglewicz, Stanisław Mędala: Ewangelia Jana. W: Wstęp do Nowego Testamentu. R. Rubinkiewicz (red.). Warszawa: Pallottinum, 1996, s. 459-477.
  44. Stanisław Mędala: Chwała Jezusa (Ewangelia według św. Jana). W: Ewangelia św. Jana, Listy Powszechne, Apokalipsa. Janusz Frankowski (red.). Warszawa: ATK, 1992, s. 29, seria: WMWKB.
  45. TopVerses.com.
  46. Max Lucado Launches John 3:16 Movement, Christian Post, Jan 8, 2008. Archived at the Internet Archive.
  47. Alfred Läpple: Od egzegezy do katechezy: Nowy Testament. Warszawa: Wyd. Pax, 1986, s. 322-324.
  48. F. H. A. Scrivener: A Plain Introduction to the Criticism of the New Testament. Wyd. 4. T. 2. London: George Bell & Sons, 1894, s. 364.
  49. Feliks Gryglewicz, Stanisław Mędala: Ewangelia Jana. W: Wstęp do Nowego Testamentu. R. Rubinkiewicz (red.). Warszawa: Pallottinum, 1996, s. 477.
  50. Stanisław Mędala: Chwała Jezusa (Ewangelia według św. Jana). W: Ewangelia św. Jana, Listy Powszechne, Apokalipsa. Janusz Frankowski (red.). Warszawa: ATK, 1992, s. 18, seria: WMWKB.
  51. Stanisław Mędala: Chwała Jezusa (Ewangelia według św. Jana). W: Ewangelia św. Jana, Listy Powszechne, Apokalipsa. Janusz Frankowski (red.). Warszawa: ATK, 1992, s. 19, seria: WMWKB.
  52. Feliks Gryglewicz, Stanisław Mędala: Ewangelia Jana. W: Wstęp do Nowego Testamentu. R. Rubinkiewicz (red.). Warszawa: Pallottinum, 1996, s. 483.
  53. Feliks Gryglewicz, Stanisław Mędala: Ewangelia Jana. W: Wstęp do Nowego Testamentu. R. Rubinkiewicz (red.). Warszawa: Pallottinum, 1996, s. 483-484.
  54. Feliks Gryglewicz, Stanisław Mędala: Ewangelia Jana. W: Wstęp do Nowego Testamentu. R. Rubinkiewicz (red.). Warszawa: Pallottinum, 1996, s. 487.
  55. O. Cullmann: Zarys historii ksiąg Nowego Testamentu. (przeł.) W. Kowalska. Warszawa: PAX, 1968, s. 47.
  56. L. Stachowiak: Ewangelia Według św. Jana. Poznań – Warszawa: Pallottinum, 1975, s. 60, seria: Wstęp Przekład Komentarz.
  57. Alfred Schmoller: Hankkonkordanz zum Griechischen Neuen Testament. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1994, s. 333. ISBN 3-438-06007-8.
  58. C. F. Burney: The Aramaic origin of the Fourth Gospel. Oxford: Clarendon Press, 1922.
  59. C. C. Torrey: Our Translated Gospels. London: 1936.
  60. L. Stachowiak: Ewangelia Według św. Jana. Poznań – Warszawa: Pallottinum, 1975, s. 63-64, seria: Wstęp Przekład Komentarz.
  61. Stanisław Mędala: Chwała Jezusa (Ewangelia według św. Jana). W: Ewangelia św. Jana, Listy Powszechne, Apokalipsa. Janusz Frankowski (red.). Warszawa: ATK, 1992, s. 14, seria: WMWKB.
  62. Henry Clarence Thiessen: Introduction to the New Testament. Wyd. 18. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1976, s. 172. ISBN 0-8028-3259-8. (ang.)
  63. A. H. McNeile: An Introduction to the Study of the New Testament. Oxford: Clarendon Press, s. 269-270.
  64. A. H. McNeile: An Introduction to the Study of the New Testament. Oxford: Clarendon Press, s. 270.
  65. Stanisław Mędala: Chwała Jezusa (Ewangelia według św. Jana). W: Ewangelia św. Jana, Listy Powszechne, Apokalipsa. Janusz Frankowski (red.). Warszawa: ATK, 1992, s. 16, seria: WMWKB.
  66. D.A. Carson: The Gospel according to John. Grand Rapids: 1991, s. 51. ISBN 0-85111-749-X. (ang.)
  67. Manfred Uglorz: Introdukcja do Nowego Testamentu. Cz. I. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 1994, s. 136–137.
  68. George Eldon Ladd: A Theology of the New Testament. Wyd. 4. Grand Rapids: Wm. Eerdmans Publishing Company, 1994, s. 252, 259-272. ISBN 0-8028-0680-5.
  69. W. Hall Harris: Teologia Pism Jana. W: Roy B. Zuck (red.): Teologia Biblijna Nowego Testamentu. Warszawa: ChIB, 2010, s. 250-261. ISBN 978-83-88252-43-3.
  70. O. Cullmann: Zarys historii ksiąg Nowego Testamentu. (przeł.) W. Kowalska. Warszawa: PAX, 1968, s. 41.
  71. O. Cullmann: Zarys historii ksiąg Nowego Testamentu. (przeł.) W. Kowalska. Warszawa: PAX, 1968, s. 43.
  72. Theodor Zahn: Introduction to the New Testament. Wyd. 2. New York: C. Scribner, 1917, s. 258-259.
  73. Stanisław Mędala: Chwała Jezusa (Ewangelia według św. Jana). W: Ewangelia św. Jana, Listy Powszechne, Apokalipsa. Janusz Frankowski (red.). Warszawa: ATK, 1992, s. 17, seria: WMWKB.
  74. D.A. Carson: The Gospel according to John. Grand Rapids: 1991, s. 88. ISBN 0-85111-749-X. (ang.)
  75. F. Gryglewicz: Teologia Ewangelii Synoptycznych. Lublin: KUL, 1986, s. 94.
  76. F. Gryglewicz: Teologia Ewangelii Synoptycznych. Lublin: KUL, 1986, s. 97.
  77. F. Gryglewicz: Teologia Ewangelii Synoptycznych. Lublin: KUL, 1986, s. 94-95.
  78. F. Gryglewicz: Teologia Ewangelii Synoptycznych. Lublin: KUL, 1986, s. 95.
  79. F. Gryglewicz: Teologia Ewangelii Synoptycznych. Lublin: KUL, 1986, s. 98.
  80. F. Gryglewicz: Teologia Ewangelii Synoptycznych. Lublin: KUL, 1986, s. 99.
  81. O. Cullmann: Zarys historii ksiąg Nowego Testamentu. (przeł.) W. Kowalska. Warszawa: PAX, 1968, s. 46.
  82. O. Cullmann: Zarys historii ksiąg Nowego Testamentu. (przeł.) W. Kowalska. Warszawa: PAX, 1968, s. 42.
  83. Joachim Gnilka: Teologia Nowego Testamentu. Kraków: 2002, s. 303. ISBN 978-83-7595-039-7.
  84. L. Morris: The Gospel According to John. Wm. B. Eerdmans, 1995, s. 31.
  85. L. Morris: The Gospel According to John. Wm. B. Eerdmans, 1995, s. 32.
  86. L. Morris: The Gospel According to John. Wm. B. Eerdmans, 1995, s. 33.
  87. L. Morris: The Gospel According to John. Wm. B. Eerdmans, 1995, s. 34.
  88. Frederick Fyvie Bruce: The Gospel of John. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1994, s. 12. ISBN 0-8028-0883-2.
  89. Manfred Uglorz: Introdukcja do Nowego Testamentu. Cz. I. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 1994, s. 148.
  90. K. Aland, B. Aland: The Text of the New Testament: An Introduction to the Critical Editions and to the Theory and Practice of Modern Textual Criticism. przeł. Erroll F. Rhodes. Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1995, s. 85. ISBN 978-0-8028-4098-1.
  91. K. Aland, B. Aland: The Text of the New Testament: An Introduction to the Critical Editions and to the Theory and Practice of Modern Textual Criticism. przeł. Erroll F. Rhodes. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1995, s. 99. ISBN 978-0-8028-4098-1.
  92. Henry Clarence Thiessen: Introduction to the New Testament. Wyd. 18. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1976, s. 162. ISBN 0-8028-3259-8. (ang.)
  93. Feliks Gryglewicz, Stanisław Mędala: Ewangelia Jana. W: Wstęp do Nowego Testamentu. R. Rubinkiewicz (red.). Warszawa: Pallottinum, 1996, s. 480. ISBN 83-7014-266-4.
  94. Saeed Hamid-Khani: Revelation and Concealment of Christ. Tübingen: Mohr Siebeck, 2000, s. 1-4, seria: WUNT 120.
  95. Orygenes, Komentarz do Ewangelii według św. Jana, przeł. S. Kalinowski, WAM, Kraków 2003, I,23.
  96. Andreas J. Köstenberger: John: Baker Exegetical Commentary on the New Testament. Grand Rapids: Baker Academic, s. 2. ISBN 0-8010-2644-X.
  97. Andreas J. Köstenberger: John: Baker Exegetical Commentary on the New Testament. Grand Rapids: Baker Academic, s. 1. ISBN 0-8010-2644-X.

  Bibliografia[]

  Komentarze
 • Frederick Fyvie Bruce: The Gospel of John. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1994. ISBN 0-8028-0883-2. (ang.)
 • Donald Arthur Carson: The Gospel according to John. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1991. ISBN 0-85111-749-X. (ang.)
 • Andreas J. Köstenberger: John: Baker Exegetical Commentary on the New Testament. Grand Rapids: Baker Academic. ISBN 0-8010-2644-X. (ang.)
 • Richard C. H. Lenski: The Interpretation of St. John’s Gospel 11-21. Minneapolis: Augsburg Fortress, 2008. ISBN 978-0-8066-8090-3. (ang.)
 • Leon Morris: The Gospel According to John. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1995, seria: NICNT. ISBN 0-8028-2504-4. (ang.)
 • John Henry Bernard, Alan Hugh McNeile: A critical and exegetical commentary on the Gospel according to St. John. Edinburgh: Continuum International Publishing Group, 2000. ISBN 0 567 05024 6. (ang.)
 • Herman N. Ridderbos: The Gospel according to John: a theological commentary. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1997. ISBN 0-8028-0563-5. (ang.)
 • Lech Stachowiak: Ewangelia Według św. Jana. Poznań – Warszawa: Pallottinum, 1975, seria: Wstęp Przekład Komentarz.
 • Teologie
 • Joachim Gnilka: Teologia Nowego Testamentu. Kraków: Wydawnictwo M, 2002, s. 291-419. ISBN 978-83-7595-039-7.
 • Feliks Gryglewicz: Teologia Ewangelii Synoptycznych. Lublin: KUL, 1986, s. 45-150, seria: Teologia Nowego Testamentu (t. 3). ISBN 83-228-0067-1.
 • W. Hall Harris: Teologia Pism Jana. W: Roy B. Zuck (red.): Teologia Biblijna Nowego Testamentu. Warszawa: ChIB, 2010, s. 209-296. ISBN 978-83-88252-43-3.
 • George Eldon Ladd: A Theology of the New Testament. Wyd. 4. Grand Rapids: Wm. Eerdmans Publishing Company, 1994, s. 247-344. ISBN 0-8028-0680-5. (ang.)
 • Introdukcje
 • Oscar Cullmann: Zarys historii ksiąg Nowego Testamentu. (przeł.) W. Kowalska. Warszawa: PAX, 1968, s. 41-50.
 • Feliks Gryglewicz, Stanisław Mędala: Ewangelia Jana. W: Wstęp do Nowego Testamentu. R. Rubinkiewicz (red.). Warszawa: Pallottinum, 1996, s. 459-538, seria: Wstęp do Pisma Świętego. ISBN 83-7014-266-4.
 • Stanisław Mędala: Chwała Jezusa (Ewangelia według św. Jana). W: Ewangelia św. Jana, Listy Powszechne, Apokalipsa. Janusz Frankowski (red.). Warszawa: ATK, 1992, s. 24, seria: WMWKB.
 • Henry Clarence Thiessen: Introduction to the New Testament. Wyd. 18. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1976, s. 162-176. ISBN 0-8028-3259-8. (ang.)
 • Manfred Uglorz: Introdukcja do Nowego Testamentu. Cz. I. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 1994, s. 135–166. ISBN 83-901296-5-5.
 • Nisan (hebr. ניסן, czyt. nîsān) – nazwa jednego z miesięcy w kalendarzu żydowskim, w kalendarzu gregoriańskim przypadającego na marzec-kwiecień. Nisan jest pierwszym miesiącem żydowskiego kalendarza religijnego i siódmym (w roku przestępnym ósmym) miesiącem żydowskiego kalendarza świeckiego; liczy 30 dni.Klemens Aleksandryjski, właśc. Titus Flavius Clemens (ur. prawdopodobnie 150 w Aleksandrii, zm. ok. 212 w Azji Mniejszej) – piszący po grecku teolog wczesnochrześcijański, Ojciec Kościoła opiewany przez Leona VI, poeta; zaliczany w poczet świętych katolickich oraz prawosławnych.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Papiasz z Hierapolis, cs. Swiaszczennomuczenik Papij Ierapolskij – biskup Hierapolis w Azji Mniejszej, teolog, jeden z Ojców Apostolskich, żyjący prawdopodobnie w latach 70-135, męczennik, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego.
  Nowy Testament (gr. Ἡ Καινὴ Διαθήκη, on Kainē Diathēkē) – druga, po Starym Testamencie, część Biblii chrześcijańskiej, powstała na przestrzeni 51-96 r. n.e.; stanowi zbiór 27 ksiąg, przedstawiających wydarzenia z życia Jezusa i wczesnego Kościoła oraz pouczenia skierowane do wspólnot chrześcijańskich, tradycyjnie datowanych na drugą połowę I wieku; niektórzy bibliści datują część ksiąg również na pierwszą połowę II wieku; główne źródło chrześcijańskiej doktryny i etyki.
  Ewangelia Marka [Mk lub Mar] – druga z kolei, a zarazem najkrótsza i najstarsza Ewangelia nowotestamentowa. Jej autorem według tradycji chrześcijańskiej jest Jan Marek, który miał spisać w Rzymie relację Piotra Apostoła. Jest jedną z ewangelii synoptycznych. Święty Marek napisał Ewangelię dla ludzi nieznających języka aramejskiego oraz zwyczajów żydowskich. W przeciwieństwie do Mateusza terminy aramejskie zawsze są objaśniane, podobnie jak zwyczaje żydowskie. Pod względem stylu i języka ustępuje pozostałym Ewangeliom. Niewiele jest mów Jezusa i są one krótkie (poza dwoma, tj. Mk 4,1-34 oraz Mk 13,1-37). Marek koncentruje się na opisie cudów i czynów Jezusa.
  Kodeks papirusowy Nowego Testamentu – kopia partii tekstu Nowego Testamentu wykonana na papirusie. Data papirusów szacowana jest w oparciu o studia paleograficzne. Generalnie biorąc, są najstarszymi i najważniejszymi świadkami tekstu Nowego Testamentu.
  Montanizm (inaczej zwany herezją Frygijczyków) - ruch religijny powstały we Frygii ok. 150 r. noszący imię od swojego założyciela Montana. Montanizm cechował się rygoryzmem i millenaryzmem.
  Bóg Ojciec, Pan Bóg (łac. Deus Pater) – jedna z Trzech Osób Boskich czczonych przez większość wyznań chrześcijańskich.
  Chrystologia – jeden z działów teologii zajmujący się refleksją nad Osobą Jezusa Chrystusa w świetle wiary chrześcijańskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.07 sek.