• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ewa Rzetelska-Feleszko  Podstrony: [1] [2] 3
  Przeczytaj także...
  Filologia polska, in. polonistyka – filologia, której przedmiotem jest język polski, literatura polska i kultura polska.Janina Kamińska z domu Sokołowska (ur. 21 stycznia 1899 w Jabłonnie, zm. 26 marca 1992 w Warszawie), dr hab., polska archeolog, pedagog, instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego. Pracowała na Uniwersytecie Łódzkim i w Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Zajmowała się wczesnym średniowieczem środkowej Polski i Gdańska. Napisała pracę: "Grody wczesnośredniowiecznej Polski środkowej na tle osadnictwa".
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Ernst Eichler, Ewa Rzetelska-Feleszko in memoriam [dostęp 2020-04-09].
  2. Ewa Rzetelska-Feleszko (1932-2009) (pol.). onomastyka.uni.lodz.pl. [dostęp 2018-01-28].
  3. Prof. Ewa Rzetelska-Feleszko, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2007-12-04].
  4. Helena Krasowska, Osiągnięcia Ewy Rzetelskiej-Feleszko (1932-2009) w zakresie światowej slawistyki, s. 27, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2/38/2011” [dostęp 2020-04-09].
  5. Instytut Polskiej Akademii Nauk - Historia [dostęp 2020-04-09].
  6. Związek Harcerstwa Polskiego, zhp.pl [dostęp 2017-11-23].
  7. Prof. dr hab. Ewa Rzetelska-Feleszko (pol.). ispan.waw.pl. [dostęp 2018-01-28].
  8. BookFinder.com: New & Used Books, Rare Books, Textbooks, Out of Print Books, www.bookfinder.com [dostęp 2017-11-23] (ang.).

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Prof. dr hab. Ewa Rzetelska-Feleszko, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2007-12-04].
 • Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.Dialektologia - dział lingwistyki zajmujący się badaniem, genezą i systematyką dialektów w obrębie jakiegoś języka lub języków.


  Podstrony: [1] [2] 3  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Slawistyka – interdyscyplinarna dziedzina nauki, obejmująca badanie i opis najogólniej pojmowanych kultur, krajów, narodów i języków słowiańskich. Najczęściej jest utożsamiana z filologią słowiańską, a więc z dziedziną badającą języki słowiańskie, literatury oraz folklor narodów słowiańskich. W szerszym rozumieniu slawistyka obejmuje także archeologię oraz historię Słowian, począwszy od dziejów najstarszych, zwłaszcza z okresu wspólnoty plemiennej, aż po współczesność.
  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.
  Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.
  Onomastyka (ang. onomastics, franc. onomastique, niem. Onomastik lub Namenkunde) – dział językoznawstwa zajmujący się badaniem nazw własnych (zwanych też onimami), czyli odnoszących się do konkretnych przedmiotów, a nie ich klasy (por. gr. ónōma, oznaczającego imię). Onomastyka zajmuje się m.in. nazwami miejscowości, imionami, nazwiskami.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Doktor (łac. doctor = nauczyciel, mistrz; w skrócie: dr) – stopień naukowy nadawany przez jednostki naukowe (uniwersytety lub ich wydziały, instytuty itp.) osobom, które obroniły swoje rozprawy doktorskie. W Polsce stopień doktora może być stopniem naukowym lub stopniem w zakresie sztuki.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.