• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ewa Rzetelska-Feleszko  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Filologia polska, in. polonistyka – filologia, której przedmiotem jest język polski, literatura polska i kultura polska.Janina Kamińska z domu Sokołowska (ur. 21 stycznia 1899 w Jabłonnie, zm. 26 marca 1992 w Warszawie), dr hab., polska archeolog, pedagog, instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego. Pracowała na Uniwersytecie Łódzkim i w Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Zajmowała się wczesnym średniowieczem środkowej Polski i Gdańska. Napisała pracę: "Grody wczesnośredniowiecznej Polski środkowej na tle osadnictwa".
  Wybrane publikacje[ | edytuj kod]

  Autorka ponad 340 publikacji.

  źródło

  1. Polskie nazwy własne. Encyklopedia. Rzetelska-Feleszko Ewa [red]. Wydawnictwo IJP. Kraków 2005; ​ISBN 83-88866-25-7
  2. Dawne Słowianskie Nazwy Miejscowe Pomorza Środkowego Jerzy Duma, Ewa Rzetelska-Feleszko. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław ​ISBN 83-04-01829-2
  3. Dawne Słowiańskie Nazwy Miejscowe Pomorza Szczecińskiego. Jerzy Duma, Ewa Rzetelska-Feleszko, Hanna Pustoła-Ryzko. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1991; ​ISBN 83-900117-3-5
  4. Językowa Przeszłość Pomorza Zachodniego Na Podstawie Nazw Miejscowych. Jerzy Duma, Ewa Rzetelska-Feleszko. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1996; ​ISBN 83-86619-41-4
  5. Językoznawstwo Zachodniosłowiańskie W Polsce: Przewodnik. Ewa Rzetelska-Feleszko. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa, ​ISBN 83-01-07603-8
  6. Mazowieckie Nazwy Terenowe Do Końca XVI Wieku. Adam Wolff, Ewa Rzetelska-Feleszko. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, ​ISBN 83-01-03040-2​.
  7. Polskie Nazwy Wasne: Encyklopedia. Ewa Rzetelska-Feleszko [red.] Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Wydawnictwa Instytutu Języka Polskiego PAN, ​ISBN 83-85579-89-3
  8. Pomorze Zachodnie: Nasz Język Dawniej I Dziś. Ewa Rzetelska-Feleszko. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, ​ISBN 83-01-06462-5​.
  9. Słowiańska Onomastyka: Encyklopedia. Jerzy Duma, Ewa Rzetelska-Feleszko, Aleksandra Cieslikowa. Tow. Naukowe Warszawskie, Warszawa 2002-03; ​ISBN 83-907328-7-4​.
  10. W Świecie Nazw Własnych. Ewa Rzetelska-Feleszko. Tow. Nauk. Warszawskie, ​ISBN 83-907328-9-0
  11. Onomastyka I Dialektologia: Prace Dedykowane Pani Profesor Ewie Rzetelskiej-Feleszko. Hanna Popowska-Taborska, Jerzy Duma, Ewa Rzetelska-Feleszko, Instytut Slawistyki (Polska Akademia Nauk), Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa ​ISBN 83-86619-32-5

  Życie prywatne[ | edytuj kod]

  Mąż Kazimierz Feleszko także był slawistą. Matka slawistek Anny Badyoczek i Katarzyny Hanke oraz lekarza Wojciecha Feleszko

  Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.Dialektologia - dział lingwistyki zajmujący się badaniem, genezą i systematyką dialektów w obrębie jakiegoś języka lub języków.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Slawistyka – interdyscyplinarna dziedzina nauki, obejmująca badanie i opis najogólniej pojmowanych kultur, krajów, narodów i języków słowiańskich. Najczęściej jest utożsamiana z filologią słowiańską, a więc z dziedziną badającą języki słowiańskie, literatury oraz folklor narodów słowiańskich. W szerszym rozumieniu slawistyka obejmuje także archeologię oraz historię Słowian, począwszy od dziejów najstarszych, zwłaszcza z okresu wspólnoty plemiennej, aż po współczesność.
  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.
  Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.
  Onomastyka (ang. onomastics, franc. onomastique, niem. Onomastik lub Namenkunde) – dział językoznawstwa zajmujący się badaniem nazw własnych (zwanych też onimami), czyli odnoszących się do konkretnych przedmiotów, a nie ich klasy (por. gr. ónōma, oznaczającego imię). Onomastyka zajmuje się m.in. nazwami miejscowości, imionami, nazwiskami.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Doktor (łac. doctor = nauczyciel, mistrz; w skrócie: dr) – stopień naukowy nadawany przez jednostki naukowe (uniwersytety lub ich wydziały, instytuty itp.) osobom, które obroniły swoje rozprawy doktorskie. W Polsce stopień doktora może być stopniem naukowym lub stopniem w zakresie sztuki.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.