• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ewa Małecka-Tendera

  Przeczytaj także...
  Polskie Towarzystwo Lekarskie (PTL) - powstałe w 1951 roku towarzystwo naukowe, zrzeszające lekarzy różnych specjalności.Endokrynologia – nauka o wydzielaniu wewnętrznym, gruczołach, hormonach zwierzęcych i ich działaniu. Jako dziedzina medycyny, zajmuje się zaburzeniami funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego (zaburzenia wydzielania hormonów), np.: przysadki mózgowej, tarczycy, nadnerczy, jajników.
  Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.

  Ewa Maria Małecka-Tendera (ur. 1949) – polska lekarka, specjalistka w zakresie pediatrii i endokrynologii, profesor nauk medycznych, w latach 2005–2012 rektor Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, która jeszcze za jej kadencji zmieniła nazwę na Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

  Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.

  Życiorys[]

  Ukończyła studia na Śląskiej Akademii Medycznej. W 1980 uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Habilitowała się w 1994 na podstawie pracy Wykorzystanie termicznego działania efedryny i teofiliny w leczeniu otyłości prostej u dzieci. Badania doświadczalne i kliniczne. W 2001 otrzymała tytuł profesora nauk medycznych. Specjalizacje lekarskie uzyskiwała z zakresu chorób dzieci (1975 i 1978) oraz endokrynologii (1996).

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (skrót nazwy aktualnej: SUM, d. Śląska Akademia Medyczna im. Ludwika Waryńskiego w Katowicach) – publiczna szkoła wyższa o profilu medycznym, kształcąca lekarzy różnych specjalności oraz szeroko pojętego personelu medycznego (farmaceutów, pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów, menedżerów ochrony zdrowia i in.), prowadząca działalność dydaktyczną, naukową i kliniczną.Pediatria – dziedzina medycyny zajmująca się chorobami dziecięcymi, opieką nad dziećmi oraz ich rozwojem. Za ojca pediatrii uznaje się Abrahama Jacobiego.

  Od 1973 zawodowo związana ze śląską uczelnią medyczną. Była zatrudniona w II Klinice Chorób Dzieci, następnie w Klinice Endokrynologii Dziecięcej oraz Katedrze i Klinice Patofizjologii na Wydziale Lekarskim. Objęła stanowisko kierownika Zakładu Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Katedry Patofizjologii, następnie kierownika Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej. Od 1996 do 2002 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Lekarskiego, następnie do 2005 była dziekanem tej jednostki. W latach 2005–2012 zajmowała stanowisko rektora tej uczelni. W czasie jej pierwszej kadencji w 2007 Śląska Akademia Medyczna została przekształcona w Śląski Uniwersytet Medyczny.

  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Pełniła funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej. Weszła w skład rad redakcyjnych i naukowych „Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Przemiany Materii Wieku Rozwojowego”, „Wiadomości Lekarskich”, „Endokrynologii Pediatrycznej” oraz polskiego wydania „Diabetes Care”, a także „Endokrynologii, Otyłości i Chorób Metabolicznych” (jako redaktor naczelny).

  Zajmuje się zagadnieniami otyłości prostej u dzieci, prewencją miażdżycy u dzieci, zaburzeniami okresu dojrzewania i chorobami tarczycy u dzieci.

  W 2008 odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  Przypisy

  Bibliografia[]

 • Ewa Małecka-Tendera. mp.pl. [dostęp 2014-08-22].
 • Ewa Małecka-Tendera w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-10-14]. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.