• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ewa Ferenc

  Przeczytaj także...
  Międzyrzecz (łac. Meserici, Mederecensis, niem. Meseritz) – miasto w woj. lubuskim, w powiecie międzyrzeckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Międzyrzecz. Położone na Pojezierzu Lubuskim, między rzekami Obrą i Paklicą.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Prorektor do spraw studenckich – nazwa funkcji, którą może pełnić nauczyciel akademicki w szkole wyższej. Osoba pełniąca tę funkcję jest zastępcą rektora i w jego imieniu podejmuje decyzje w zakresie przekazanych jej kompetencji.

  Ewa Ferenc, właśc. Ferenc-Szydełko (ur. 28 sierpnia 1953 w Międzyrzeczu) – polska prawniczka, doktor habilitowana nauk prawnych, profesor nadzwyczajna na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie cywilnym. Pisarka.

  Jolenta Helena, również błogosławiona Jolenta (ur. ok. 1244 w Ostrzyhomiu, zm. 17 czerwca 1298 w Gnieźnie) – królewna węgierska z dynastii Arpadów, siostra św. Kingi, księżna kaliska, od 1257 wielkopolska, klaryska (OSC), błogosławiona Kościoła rzymskokatolickiego.Klara z Asyżu OSC, właśc. Chiara Offreduccio (ur. 16 lipca 1194 w Asyżu, zm. 11 sierpnia 1253 w klasztorze San Damiano k. Asyżu) – zakonnica, duchowa córka św. Franciszka z Asyżu, współzałożycielka klarysek, święta Kościoła katolickiego.
  Ewa Ferenc

  Życiorys[]

  Studia prawnicze odbyła na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Tam obroniła pracę doktorską i uzyskała stopień doktora habilitowanego. W latach 1988–2007 pracowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wypromowała sześciu doktorów, ponad pięciuset magistrów i licencjuszy.

  Nauki prawne – zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem.Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.

  Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Ma trzech synów i córkę. Mieszka we Wrocławiu.

  Ważniejsze pełnione funkcje[]

 • prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego (2002–2005)
 • kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Szczecińskiego
 • kierownik Katedry Prawa Cywilnego w Uniwersytecie Opolskim
 • kierownik Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Własności Intelektualnej w Uniwersytecie Opolskim
 • redaktor naukowy Roczników Prawniczych – Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego (1996–2007)
 • członek – założyciel Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego
 • członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Sztuki (1998–2001)
 • członek Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2008)
 • Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2013)
 • Publikacje[]

  Naukowe[]

 • Organizacja i funkcjonowanie bartnictwa w dobrach monarszych w Polsce. Poznań 1995
 • Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Współautor: W. Młodzianowski, Zielona Góra 1995
 • Prawo autorskie na ziemiach polskich do 1926 r. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, z. 75, Kraków 2000
 • Prawo prasowe. Komentarz. Warszawa 2008, 2010
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, współautor i redaktor, Warszawa 2011
 • Literackie[]

 • Rok kościelny a polskie tradycje. Poznań 1988
 • Największa łaska. Gorzów 1991
 • Z orłem pokoju. Gorzów 1992, 1996
 • Światłość serca. Kraków 1993 (przełożona na j. rosyjski: Swjataja Kłara assizkaja, tł. J. Aszina, Moskwa 1995)
 • Polskie tradycje świąteczne. Poznań 1997, 1998, 2000, wydanie poprawione i poszerzone 2010
 • Jolanta Arpad. Księżna kalisko-gnieźnieńska. Poznań 1998
 • Nauczycielka z Kalisza. Maria Szymanowska. Kronika życia. Kalisz 2006
 • Polskie tradycje rodzinne. Poznań 2009
 • Linki zewnętrzne[]

 • Ewa Ferenc w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – jeden z jedenastu wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego siedziba znajduje się przy ul. Narutowicza 17a w Szczecinie. Posiada także budynek w kampusie uniwersyteckim przy al. Piastów 40b.Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (WPiA UO) - jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego powstały 1 października 2006 roku w wyniku przekształcenia dotychczasowego Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji w pełnoprawny wydział. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk prawnych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej – sanktuarium maryjne Ziem Zachodnich w miejscowości Rokitno w województwie lubuskim, w powiecie międzyrzeckim, w gminie Przytoczna w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WPiA UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnym dziekanem wydziału jest prof. zw. dr hab. Roman Budzinowski.
  Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ©) – pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo zespół norm prawnych wchodzących w skład prawa własności intelektualnej, upoważniających autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści finansowej.
  Profesor nadzwyczajny (z łac. professor extraordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który ma stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Ustawodawca dopuszcza także zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby, która ma tylko stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, jednak tylko na podstawie umowy o pracę. Stanowisko profesora nadzwyczajnego jest niższe rangą od stanowiska profesora zwyczajnego. Na uczelniach morskich na stanowisku profesora nadzwyczajnego można zatrudnić doktora, który dodatkowo ma najwyższy dyplom morski, tj. kapitana żeglugi wielkiej bądź starszego mechanika.
  Bartnictwo – dawna forma pszczelarstwa leśnego, polegająca na chowie pszczół (głównie pszczół leśnych, tzw. "borówek") w specjalnie w tym celu wydrążonych dziuplach drzew, czyli barciach. Szczytowy rozwój tej profesji przypada w Polsce na wiek XVI i XVII, zanikła w wieku XIX. Zbieraniem miodu zajmowali się bartnicy, zwani również bartodziejami. Był to zawód dziedziczny. W Polsce piastowskiej jedynie bartodzieje mieli przywilej dostarczania miodu na dwór książęcy. Posiadali własne cechy, regulujące zwyczaje, rozsądzające spory. Barcie lokowano przeważnie na dębach i sosnach, rzadziej grabach, bukach czy lipach. Barcie wykonywano w miejscach, gdzie pień osiągał metr średnicy lub więcej. Najwięcej barci dziano w sosnach, które musiały rosnąć ok. 120 lat, aby osiągnąć odpowiedni do tego rozmiar.
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.
  Prawo prasowe – nazwa polskiej ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. traktowanej jako gałąź prawa cywilnego. Dotyczy ona wszystkich osób pracujących w mediach jako dziennikarze, wydawcy informacji, edytorzy informacji. Znawcami i badaczami prawa prasowego są: prof. Jacek Sobczak oraz prof. Ewa Ferenc.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.