• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ewa Borkowska-Pastwa

  Przeczytaj także...
  Pomorska Chorągiew Harcerek ZHR - jednostka terytorialna Organizacji Harcerek ZHR. Zrzesza hufce działające na terenie Trójmiasta i województwa pomorskiego.Uniwersytet Gdański (w skrócie UG) – uczelnia z siedzibą rektora w Gdańsku, powstała 20 marca 1970, na mocy decyzji Rady Ministrów, z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (założonej w 1945 jako Wyższa Szkoła Handlu Morskiego) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (założonej w 1946).
  Jan Pastwa (ur. 23 maja 1962 w Gdyni) – polski urzędnik państwowy i dyplomata, harcmistrz, współtwórca ZHR na Pomorzu, szef Służby Cywilnej w latach 1997–2006. W latach 2007–2012 ambasador w Republice Czeskiej, od 2012 dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

  Ewa Borkowska-Pastwa (ur. w 1959 w Gdańsku) – harcmistrzyni, od 21 kwietnia 2012 Przewodnicząca ZHR, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, wykształcenie wyższe, z zawodu analityk systemów w Centrali ZUS. Ma męża Jana (hm.), dwoje dzieci: Jana i Lecha. Mieszka w Warszawie.

  Naczelnik Harcerzy ZHR - instruktor ZHR, w stopniu harcmistrza, który został wybrany przez instruktorów spośród kandydatów na tę funkcję na Zjeździe ZHR. Należy do Rady Naczelnej ZHR oraz Naczelnictwa, kieruje Organizacją Harcerzy i jest przełożonym instruktorów.Zakład Ubezpieczeń Społecznych (oficjalny skrót: ZUS) – państwowa instytucja publicznoprawna realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce.

  Harcerstwo[]

 • była drużynowa 29 Gdańskiej Drużyny Harcerek „Kotwica”
 • była drużynowa 29 Gdańskiej Drużyny Harcerek Starszych „Związek Koniczyn”
 • były członek-założyciel KIHAM w Gdańsku – 23 października 1980, sygnatariusz Porozumienia KIHAM 22 listopada 1980, uczestniczka III Ogólnopolskiego Zlotu Harcerek w Rebizantach k. Suśca 25–30 czerwca 1981 zorganizowanego przez Hufiec Żeński im. Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej NRH w Lublinie, w grudniu 1982 wystąpiła z trójmiejskiego KIHAM i sygnowała wraz z innymi raport 9 lutego 1983 do hm. Stanisława Broniewskiego „Orszy”
 • aktywna w niejawnym Ruchu Harcerskim, współorganizatorka „Białej Służby” w Trójmieście, w czerwcu 1987
 • pod koniec 1988 poparła inicjatywę trójmiejskiego ZHR (tzw. „mały ZHR”), w ZHR od 1989 – współzałożyciel, na liście harcmistrzowskiej z rozkazu Naczelnika ZHR L3/89 z 16 czerwca 1989
 • były członek Komisji Harcmistrzowskiej ZHR (1 grudnia 1990 – luty 1993)
 • była Komendantka Pomorskiej Chorągwi Harcerek ZHR (11 listopada 1992 – ?)
 • była Przewodnicząca Komisji Harcmistrzyń ZHR
 • Od 6 września 1998 r. do 29 marca 2004 r. Naczelniczka Harcerek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Od 20 maja 2006 r. Wiceprzewodnicząca Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, a od 15 marca 2008 r. w wyniku rezygnacji hm. Marcina Jędrzejewskiego z funkcji Przewodniczącego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej decyzją Rady Naczelnej hm. Ewa Borkowska-Pastwa pełniła obowiązki Przewodniczącego do chwili wyboru nowego Przewodniczącego przez X Zjazd Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Od 2008 członek Rady Naczelnej Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z wyboru. Od 10 maja 2008 do 21 kwietnia 2012 Sekretarz Rady Naczelnej ZHR. Od 21 kwietnia 2012 Przewodnicząca ZHR.

  Mały ZHR (formalnie Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej) – jawna, choć formalnie nielegalna,organizacja harcerska, założona w Gdyni 11 listopada 1988 r.Harcmistrz – najwyższy harcerski stopień instruktorski, zdobywany przez instruktorów harcerskich. Oznaczany czerwoną podkładką pod krzyżem harcerskim oraz czerwoną lilijką naszytą na lewym ramieniu munduru harcerskiego. Często zapisywany w skrócie jako hm. przed imieniem i nazwiskiem.

  Odznaczenia[]

 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2015)
 • Przypisy

  1. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej: Rezygnacja Przewodniczącego ZHR. 12 marca 2008. [dostęp 25 kwietnia 2010].
  2. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej: Hm. Ewa Borkowska-Pastwa będzie pełnić obowiązki Przewodniczącego ZHR. 15 marca 2008. [dostęp 25 kwietnia 2010].
  3. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej: Rada Naczelna. [dostęp 2 maja 2010].
  4. Prezydent: Dziękuję za zasługi dla Polski. prezydent.pl, 2015-08-03. [dostęp 2016-01-14].

  Bibliografia[]

 • Jerzy Parzyński, Ruch Harcerski Rzeczypospolitej 1983–1989, Krakowska Oficyna Wydawnicza, Kraków, 1991;
 • Robert Wiraszka, Krąg Instruktorski ZHR 1989–1992, Naczelnictwo ZHR, Warszawa, 1998; ISBN 83-87899-05-4
 • Adam F. Baran, Walka o kształt harcerstwa w Polsce (1980–1990). Niepokorni i niezależni, Oficyna Wydawnicza RYTM, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, 2007; ISBN 978-83-7399-251-1; ISBN 978-83-60580-00-4
 • Jerzy Parzyński (ur. 1929 w Warszawie - zm. 12 lutego 1994 w Krakowie) - adwokat, krytyk muzyczny, dziennikarz, instruktor harcerski, harcmistrz.Marcin Jędrzejewski (ur. 9 maja 1967 w Warszawie) – harcmistrz, w latach 1993-1997 Naczelnik Harcerzy ZHR, od 23 kwietnia 2006 r. do 11 marca 2008 r. przewodniczący ZHR, działacz samorządowy, przedsiębiorca.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Susiec – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Susiec. Miejscowość leży na pograniczu Roztocza Środkowego, Roztocza Wschodniego, Równiny Biłgorajskiej i Płaskowyżu Tarnogrodzkiego.
  Przewodniczący ZHR – funkcja kierownicza w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Kandydat na Przewodniczącego ZHR musi był instruktorką lub instruktorem ZHR w stopniu harcmistrza. Jest wybierany przez instruktorki i instruktorów na Zjeździe ZHR. Należy do Rady Naczelnej ZHR oraz Naczelnictwa ZHR. Kadencja trwa dwa lata.
  Ruch Harcerski Rzeczypospolitej, (zwany na początku działalności Ruchem Harcerskim lub niejawnym Ruchem Harcerskim) - powstał wiosną 1983 roku, w trakcie organizacji sztabów terenowych "Białej Służby", na bazie środowisk KIHAM.
  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – organizacja harcerska, powołana 12 lutego 1989 przez instruktorów z terenu całej Polski. Powstała, aby zjednoczyć wysiłki niezależnych środowisk harcerskich poprzez powołanie alternatywnej ogólnopolskiej organizacji harcerskiej.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Naczelniczka Harcerek ZHR - instruktorka ZHR w stopniu harcmistrzyni, która została wybrana przez instruktorki spośród kandydatek na tę funkcję na Zjeździe ZHR. Należy do Rady Naczelnej ZHR oraz Naczelnictwa, kieruje Organizacją Harcerek i jest przełożoną instruktorek.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.