• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eustachy Chronowski

  Przeczytaj także...
  Hotel Saski – hotel znajdujący się w centrum Krakowa, na rogu ulic św. Tomasza i Sławkowskiej 3. Hotel posiada 60 pokoi standardowych i apartamentów. Przy hotelu funkcjonuje również restauracja i bar Metropolitan.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Wojna francusko-pruska – konflikt zbrojny między mocarstwami II Cesarstwem Francuskim a Królestwem Prus wspieranym przez inne kraje niemieckie, toczony od 19 lipca 1870 do 10 maja 1871.
  function mfTempOpenSection(id){var block=document.getElementById("mf-section-"+id);block.className+=" open-block";block.previousSibling.className+=" open-block";}

  Eustachy Jaxa Chronowski (ur. 1843 lub 1844 w Warszawie, zm. 17 maja 1916 w Krakowie) – działacz społeczno-charytatywny, właściciel hoteli "Saskiego" i "Grand" w Krakowie, uczestnik powstania 1863 r., emigrant, uczestnik wojny francusko-pruskiej 1870 r., prezes Towarzystwa "Przytuliska" dla Uczestników Powstania 1863/1864 r. w Krakowie,

  Muzeum Narodowe w Krakowie – muzeum utworzone przez Radę Miasta Krakowa uchwałą z 7 października 1879, wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów.Powstanie styczniowe – polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, spowodowane narastającym rosyjskim terrorem wobec polskiego biernego oporu. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864. Zasięgiem objęło tylko ziemie zaboru rosyjskiego: Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane.

  Eustachy Chronowski był synem Alojzego Chronowskiego. Jako student warszawskiej Szkoły Głównej przystąpił do powstania 1863 r.. Walczył w oddziałach: Łapińskiego, Lipińskiego i Michała Zielińskiego. Ranny w bitwie pod Parszowem, emigrował do Paryża. Tu wziął udział jako ochotnik w wojnie francusko-pruskiej. Tu uzyskał stopień oficerski. W 1871 wraz z armią gen. Bourbakiego przeszedł do Szwajcarii. Parę lat później osiadł w Krakowie i wydzierżawił hotel "Saski", a następnie w 1886 założył, opierając się na wzorach francuskich, "Grand Hotel".

  Polski Słownik Biograficzny (PSB) – wielotomowa publikacja mająca na celu gromadzenie biografii zasłużonych, nieżyjących już osób związanych z Polską (również z Wielkim Księstwem Litewskim, z Rzecząpospolitą Obojga Narodów i ich lennami), mieszkających czy działających w kraju i za granicą – od czasów legendarnego Popiela począwszy, aż do roku 2000.Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.

  Znacznie przyczynił się do zreformowania przemysłu hotelarskiego w Krakowie i rozwoju ruchu turystycznego. Prowadził też rozległą działalność społeczną i charytatywną. Wspierał Towarzystwo "Przytuliska" Uczestników Powstania 1863/1864 r., którego był prezesem. Gromadzone przez całe życie zbiory sztuki i dawnego rzemiosła przekazał Muzeum Narodowemu, zaś majątek Arcybractwu Miłosierdzia i gminie Kraków, które utworzyły fundację jego imienia wspierającą młodzież rzemieślniczą. Ponadto pozostawił zapisy dla kościołów i towarzystw naukowych. Jego żoną była Kazimiera Kotnowska – córka powstańca 1863 r. i emigranta do Ameryki

  Arcybractwo Miłosierdzia pod wezwaniem Bogurodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Krakowie – najstarsza organizacja charytatywna w Polsce, założona w 1584 roku przez Piotra Skargę, erygowana przez legata papieskiego, kardynała Hipolita Aldobrandini aktem kanonicznym ratyfikowanym w 1591 przez Grzegorza XIV. Zgodnie z postanowieniami Soboru Trydenckiego podlegało władzy biskupa krakowskiego. Początkowo nosiło nazwę Bractwa Miłosierdzia Bogarodzice. W 1587 r. przy Bractwie Miłosierdzia ks. Skarga założył „Mons Pietatis". pod polską nazwą Komory Potrzebnych (późniejszy Bank Pobożny), w której udzielano pożyczek pod zastawy „klejnotowe” i „sukienne”, bez pobierania procentów. Bractwo Miłosierdzia i Komora Potrzebnych podporządkowane były wspólnemu zarządowi. Od 1818 r. Archikonfraternia Miłosierdzia i Banku Pobożnego, od II połowy XIX wieku Arcybractwo Miłosierdzia i Banku Pobożnego, które obrało za patronkę Matkę Boską Bolesną. Od 1989 r. nosi obecną nazwę. Jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, działającym pod władzą arcybiskupa metropoliy krakowskiego w oparciu o kodeks prawa kanonicznego.

  Bibliografia[]

 • Chronowski, Eustachy Jaxa. W: Polski Słownik Biograficzny. T. III, z. 5. s. 29.
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.