• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eurydice - program

  Przeczytaj także...
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.Uczenie się przez całe życie (ang. Lifelong Learning Programme - LLP) - program edukacyjny uruchomiony przez Komisję Europejską w 2007 r. jako kontynuacja programu Socrates II. LLP przewidziany został do realizacji w latach 2007-2013. Ma na celu jeszcze większe wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie wymiany studentów i nauczycieli z krajów członkowskich. Narodową Agencją programu LLP w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
  Komisja Europejska (niem. Europäische Kommission, fr. Commission européenne, ang. European Commission) – organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych (ang. Comission Regulation). Jej główną siedzibą jest Bruksela.

  Eurydice (ang. Eurydice network; niem. Netzwerk Eurydice) – sieć wymiany informacji i analiz na temat systemów edukacji w Europie. W 2011 sieć składała się z 37 biur w 33 krajach biorących udział w programie Lifelong Learning Programme (kraje Unii Europejskiej, Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu i Turcja). Prace sieci koordynuje biuro europejskie działające w ramach Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Sektora Audiowizualnego (EACEA A7).

  Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) – polskie ministerstwo przywrócone 5 maja 2006 w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.

  Najważniejszym zadaniem sieci jest publikacja raportów porównawczych oraz informacji krajowych dotyczących różnych aspektów działania systemów edukacji. Sieć publikuje rocznie kilka raportów tematycznych, co roku aktualizuje opracowania z serii „Fakty i Liczby” oraz szczegółowe krajowe opisy systemów edukacji. Sieć ma za zadanie wspierać Komisję Europejską oraz polityków edukacyjnych w poszczególnych krajach w ich działaniach na rzecz realizacji wspólnych celów edukacyjnych Unii Europejskiej (strategia Europa 2020, „Edukacja i Szkolenia 2020”) oraz reformowania krajowych systemów edukacji. Publikacje Eurydice mają również za zadanie wspierać współpracę państw uczestniczących w programie Erasmus+ realizowanym w latach 2014-2020.

  Turcja (tur. Türkiye, Republika Turcji – Türkiye Cumhuriyeti) – państwo położone w Azji na półwyspie Azja Mniejsza, a częściowo również w Europie, ze stolicą w Ankarze. Część europejska – Tracja – stanowi 3% powierzchni i oddzielona jest od części azjatyckiej morzem Marmara oraz cieśninami Bosfor i Dardanele. Turcję od północy otacza Morze Czarne, od zachodu Morze Egejskie i morze Marmara, a od południa Morze Śródziemne (nazywane w języku tureckim Morzem Białym).Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, ESWH (ang. European Free Trade Association, EFTA) – międzynarodowa organizacja gospodarcza powstała 3 maja 1960 r. na mocy Konwencji sztokholmskiej (podpisanej 4 stycznia 1960), mająca na celu utworzenie strefy wolnego handlu między państwami członkowskimi. Siedziba Sekretariatu EFTA mieści się w szwajcarskiej Genewie.

  Historia[]

  Początki sieci sięgają lat 70. XX wieku, kiedy nad przygotowaniem wspólnej platformy wymiany informacji o edukacji pracowały dwa departamenty generalne Komisji Europejskiej. Ostatecznie Parlament Europejski zaaprobował powstanie sieci Eurydice 16 września 1980. Nazwa sieci jest nawiązaniem do mitologicznej Eurydyki.

  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.Parlament Europejski – instytucja Unii Europejskiej będąca odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu, której członkowie są wybierani przez obywateli państw należących do UE na 5-letnią kadencję. Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg, ale w Brukseli odbywa się większość obrad parlamentu i mieszczą się biura poselskie, a także komisje parlamentarne i władze klubów. W Luksemburgu znajduje się sekretariat generalny, biblioteka i część zaplecza technicznego.

  Polskie Biuro Eurydice działa od roku 1996, w latach 1997-2014 opublikowało 25 raportów na temat systemu edukacji w Polsce. Polski wkład do publikacji powstaje we współpracy z ekspertami z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz instytutów badawczych i szkół wyższych. Na stronie biura publikowane są najnowsze raporty Eurydice w języku angielskim i ich polskojęzyczne streszczenia, a po dokonaniu tłumaczenia – raporty w języku polskim.

  Mitologia grecka – zbiór mitów przekazywanych przez starożytną grecką tradycję opowieści o bogach i herosach, wyjaśniających miejsce człowieka w świecie, oraz samo funkcjonowanie świata, jego stworzenie i historię. Z mitologii czerpano wiedzę na temat świata i rozwijano na tej podstawie normy etyczne wyznaczające miejsce człowieka w ustalonym porządku świata. Wiedza płynąca z mitów nie stanowiła jednak nigdy "prawdy objawionej" i otwarta była na dyskurs, polemikę i krytykę. Sama zaś starożytna religia grecka, chociaż nie sposób o niej mówić w oderwaniu od mitologii będącej jej elementarną częścią składową, opierała się w znacznym stopniu na ortopraksji (jedności praktyk religijnych), nie zaś ortodoksji (jedności poglądów).

  Przypisy[]

  1. DavidD. Crosier DavidD., SimonS. Dalferth SimonS., VieraV. Kerpanova VieraV., TeodoraT. Parveva TeodoraT., EURYDICE (autor korporatywny) i inni, Modernisation of higher education in Europe: funding and the social dimension 2011, Brussels: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2011, s. 118, DOI10.2797/67665, ISBN 978-92-9201-205-2 [dostęp 2016-04-29] (ang.).
  2. EugeniuszE. Suwiński EugeniuszE., Europejski wymiar polskiej edukacji, Wydawnictwo Temat, 2002, s. 9-10, ISBN 9788386617630 [dostęp 2016-04-29] (pol.).
  3. Raporty Polskiego Biura EURYDICE, eurydice.org.pl [dostęp 2016-04-29].

  Linki zewnętrzne[]

 • Europejskie Biuro Eurydice en
 • Polskie Biuro Eurydice pl • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.