• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Euroregion

  Przeczytaj także...
  Konwencja Madrycka (właśc. Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi) - traktat sporządzony przez Radę Europy w dniu 21 maja 1980 roku na konferencji w Madrycie i oznaczony numerem 106. Składa się z preambuły, 12 artykułów oraz załącznika, zawierającego wzory umów, statutów i porozumień, niezbędnych do ratyfikacji konwencji oraz będących podstawą współpracy transgranicznej.Euroregion Karpacki powstał w 1993 r. w celu wspierania współpracy transgranicznej na obejmowanym przez niego obszarze. Jest jednym spośród największych. Euroregion Karpacki został powołany do życia 14 lutego 1993 r. w Debreczynie na Węgrzech, gdzie przedstawiciele władz lokalnych Polski, Słowacji, Węgier i Ukrainy podpisali porozumienie o utworzeniu Związku Międzyregionalnego Euroregion "Karpacki" oraz ministrowie spraw zagranicznych Polski, Ukrainy i Węgier udzielili poparcia tej inicjatywie podpisując Deklarację o współpracy Społeczności Zamieszkujących Obszar Euroregionu "Karpackiego". Na posiedzeniu w dniach 29-30 kwietnia 1997 Rada Związku pozytywnie rozpatrzyła wniosek strony rumuńskiej o jej przyjęcie w charakterze Członka Zwyczajnego.
  Euroregion Neisse-Nisa-Nysa – euroregion obejmujący trzy obszary przygraniczne położone w środkowej Europie, u styku granic Polski (tereny Sudetów Zachodnich oraz powiat żarski), Czech (tereny Sudetów Zachodnich oraz region Usti nad Łabą: powiaty Krásná Lípa, Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nysą i Semily) i Niemiec (od Gór Łużyckich i Pogórza Łużyckiego na północ obejmując także Łużyce Dolne, powiaty Löbau – Żytawa, Budziszyn, Kamenz, Łużyce Górne – Dolny Śląsk). Utworzony w 1991 r.

  Euroregion – wydzielona jednostka na obszarze dwóch lub więcej państw, forma współpracy transgranicznej pomiędzy regionami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw kandydujących oraz regionami ich sąsiadów. W tworzeniu euroregionu uczestniczą przedstawiciele lokalnych i regionalnych władz samorządowych, a niekiedy także inni posłowie społeczni i ekonomiczni regionów przygranicznych.

  Euroregion Śląsk Cieszyński (cz. Euroregion Těšínské Slezsko) – euroregion na granicy polsko-czeskiej, który powstał 22 kwietnia 1998 w celu wspierania współpracy transgranicznej w tym obszarze. Obecnie obejmuje on powierzchnię około 1400 km², a zamieszkuje go około 630 tys. osób. Najważniejszym miastem Euroregionu jest Cieszyn, zaś największym Jastrzębie-Zdrój.Euroregion Beskidy – euroregion powstały w roku 2000 na bazie porozumienia „Beskidy bez granic”, które było inicjatywą władz lokalnych beskidzkich gmin pogranicza polsko-słowacko-czeskiego. Formalnie Euroregion Beskidy jest organizacją składającą się z trzech Stowarzyszeń Krajowych, których członkami są głównie jednostki samorządu terytorialnego z Polski, Czech i Słowacji (najwcześniej powstało Združenie „Region Beskydy” (Słowacja) – 29 lipca 1999 roku. 20 października 1999 r. w Bielsku-Białej powołano do życia Stowarzyszenie „Region Beskidy”, które reprezentuje interesy polskiej strony Euroregionu Beskidy, najpóźniej utworzono czeskie Sdruženie „Region Beskydy”).

  Działalność transgraniczną i euroregionalną regulują konwencje odpowiednich struktur międzynarodowych – Rady Europy i UE:

 • Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi (tzw. Konwencja Madrycka z 21 maja 1980),
 • Europejska Karta Samorządu Lokalnego,
 • Europejska Karta Samorządu Regionalnego,
 • Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych.
 • Euroregion Puszcza Białowieska - euroregion na granicy polsko-białoruskiej, który powstał 2002 roku w celu wspierania współpracy transgranicznej w tym obszarze. Celem współpracy w ramach Euroregionu Puszcza Białowieska jest podejmowanie wspólnych działań w szczególności w zakresie:Szwecja, Królestwo Szwecji (Sverige, Konungariket Sverige) – państwo w Europie Północnej, zaliczane do państw skandynawskich. Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej od 1995 roku. Graniczy z Norwegią, Finlandią i Danią.

  Cele, które powinny spełniać Euroregiony[]

 • zmiany charakteru granic i przezwyciężenia krępujących uregulowań państwowych dotyczących nieprzenikalności granic
 • umacnianie warunków gospodarczych i społeczno-kulturowych
 • czynienie ze zdecentralizowanych regionów siły napędowej współpracy ponadgranicznej
 • ułatwienie realizacji europejskiej polityki zagospodarowania przestrzennego
 • usuwanie przeszkód i nierówności ekonomicznych i infrastrukturalnych
 • określanie metod rozwiązywania problemów, przejawów niedorozwoju i uciążliwości charakterystycznych dla obszarów peryferyjnych
 • formułowanie zasad budowy podstaw wzajemnego zaufania i współpracy między instytucjami europejskimi oraz ich efektywności
 • budowanie i utrwalanie wzajemnych więzi
 • Lista euroregionów[]

  Poniższa tabela przedstawia alfabetyczną listę euroregionów. Obok polskich i oryginalnych nazw podane są skróty nazw państw uczestniczących w poszczególnych projektach transgranicznych, rok założenia oraz odnośniki do oficjalnych strony internetowych danego euroregionu.

  Euroregion Niemen – euroregion utworzony 6 czerwca 1997 na zasadzie trójstronnego porozumienia między Polską, Litwą oraz Białorusią. Powstał w celu współpracy regionów, które łączyła podobna historia i tradycja.Euroregion Pradziad (cz. Euroregion Praděd) − polsko-czeski euroregion na obejmujący swoim obszarem południową część województwa opolskiego i gminy na terenie powiatów Bruntal i Jesionik Czech.

  Euroregiony w granicach Polski[]

  W granicach Polski znajduje się 16 euroregionów; są to (w nawiasie rok powstania oraz uczestniczące państwa):

 • Euroregion Nysa (1991, Polska/Niemcy/Czechy),
 • Euroregion Karpacki (1993, Polska/Słowacja/Ukraina/Węgry/Rumunia),
 • Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr (1993, Polska/Niemcy),
 • Euroregion Pro Europa Viadrina (1993, Polska/Niemcy),
 • Euroregion Tatry (1994, Polska/Słowacja),
 • Euroregion Bug (1995, Polska/Ukraina/Białoruś),
 • Euroregion Pomerania (1995, Polska/Niemcy/Szwecja),
 • Euroregion Glacensis (1996, Polska/Czechy),
 • Euroregion Niemen (1997, Polska/Litwa/Białoruś),
 • Euroregion Pradziad (1997, Polska/Czechy),
 • Euroregion Bałtyk (1998, Polska/Rosja/Litwa/Szwecja/Dania)
 • Euroregion Śląsk Cieszyński (1998, Polska/Czechy),
 • Euroregion Silesia (1998, Polska/Czechy),
 • Euroregion Beskidy (2000, Polska/Czechy/Słowacja),
 • Euroregion Puszcza Białowieska (2002, Polska/Białoruś),
 • Euroregion Łyna-Ława (2003, Polska/Rosja).
 • W 2001 roku zawiązał się Euroregion Dobrawa (Polska/Czechy), konkurencyjny dla euroregionu Glacensis. W praktyce nie podjął działania i został formalnie zlikwidowany w 2004 roku.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Euroregion Tatry – euroregion polsko-słowacki utworzony 26 sierpnia 1994 na mocy deklaracji podpisanej w Nowym Targu. Członkami są miasta Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Szczawnica, Limanowa oraz trzynaście polskich gmin przygranicznych, słowackie miasta i wsie powiatów Liptowski Mikulasz, Poprad i Stara Lubowla.

  Przypisy

  1. Euroregiony. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. [dostęp 2012-10-01].

  Linki zewnętrzne[]

 • Euroregiony na granicach Polski
 • Euroregiony na granicach Polski 2007 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Litwa, Republika Litewska (lit. Lietuva, Lietuvos Respublika) – państwo w Europie, jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO; graniczy od zachodu z Rosją (obwodem kaliningradzkim), od południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, od północy z Łotwą.
  Słowacja, Republika Słowacka (słow. Slovensko, Slovenská republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Graniczy z Austrią (127 km), Polską (597 km), Czechami (240 km), Ukrainą (98 km) oraz Węgrami (678 km). Łączna długość granicy lądowej wynosi 1740 km. Do 1993 wchodziła w skład Czechosłowacji. Od 1 maja 2004 kraj należy do Unii Europejskiej, oraz NATO, a od 1 stycznia 2009 – do strefy euro. Stolicą państwa jest Bratysława, położona nad Dunajem przy granicy z Austrią i Węgrami.
  Europejska Karta Samorządu Lokalnego (ang. European Charter of Local Self-government) jest dokumentem Rady Europy, który reguluje status samorządów lokalnych w relacji do władz danego państwa oraz w relacji do władz innych państw i działających w nich samorządów. Karta przyjęta została dnia 15 października 1985 r. w Strasburgu przez Stałą Konferencję Gmin i Regionów Europy przy Radzie Europy. Weszła w życie z dniem 1 września 1988 r. Polska ratyfikowała Kartę w 1993 r., jako jeden z nielicznych krajów, ratyfikowała ją w całości.
  Euroregion Łyna-Ława jest polsko-rosyjskim zrzeszeniem społeczności lokalnych powstałym 4 września 2003 roku na przygranicznych terenach województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Obwodu Kaliningradzkiego.
  DaniaKrólestwo Danii (duń. Kongeriget Danmark) – państwo położone w Europie Północnej (Skandynawia), najmniejsze z państw nordyckich. W jej skład wchodzą też formalnie Grenlandia oraz Wyspy Owcze, które posiadając szeroką autonomię tworzą z kontynentalną Danią Wspólnotowe Królestwo Danii (Rigsfællesskabet). Dania graniczy od południa z Niemcami, zaś przez cieśninę Sund sąsiaduje ze Szwecją.
  Euroregion Pro Europa Viadrina – Siedzibą Euroregionu jest Dąbroszyn koło Kostrzyna nad Odrą, euroregion utworzony 21 grudnia 1993 przez osiem gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Lubuskich, dziesięć gmin ze Związku Gmin Gorzowskich (obecnie jest to jedno stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro-Europa Viadrina) oraz sześć powiatów i miast niemieckich zrzeszonych w Komunalnej Wspólnocie Robotniczej "Środkowe Nadodrze" w Brandenburgii. Do euroregionu dołączały też inne miasta i gminy regionu.
  EuroregionBałtyk (ERB) – zinstytucjonalizowana forma współpracy transgranicznej w południowo-wschodniej części region bałtyckiregionu Morza Bałtyckiego, obejmującą osiem regionów z Danii, Litwy, Polski, Rosji i Szwecji. ERB był pierwszym euroregionem, który do formalnej współpracy włączył partnera z Federacji Rosyjskiej. Od początku istnienia celem ERB była poprawa warunków życia ludzi zamieszkujących jego obszar, promocja kontaktów i współpracy społeczności lokalnych oraz zrównoważony rozwój regionu. Partnerami ERB są regiony zarówno starych, jaki i nowych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obwód kaliningradzki z Rosji, dzięki czemu Euroregion stanowi skuteczną sieć kontaktów i powiązań ponad granicami, przyczyniając się do promocji dialogu politycznego i reform oraz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, wzmacniając tym samym demokrację lokalną i wspierając bezpośrednie kontakty społeczności obywatelskich. We współpracę w ramach ERB aktywnie zaangażowane są zarówno władze lokalne i regionalne, instytucje sektora publicznego i prywatnego jak i organizacje pozarządowe.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.