• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Wspólnota Europejska, WE (fr. Communauté Européenne, CE; ang. European Community, EC) – powołana do życia 1 stycznia 1958 na mocy traktatów rzymskich jako Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), a istniejąca do 30 listopada 2009 historyczna organizacja ponadnarodowa. Pierwszy filar Unii Europejskiej wraz z Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom), a do 2002 również z Europejską Wspólnotą Węgla i Stali. W 1992 na podstawie traktatu z Maastricht zmieniono nazwę EWG na Wspólnota Europejska, miał to być wyraz pragnienia państw narodowych rozszerzenia współpracy na obszary inne niż tylko gospodarka.Agencje Unii Europejskiej to specjalne zdecentralizowane organy Unii Europejskiej zajmujące się określoną niewielką wydzieloną dziedziną polityki UE. Najczęściej pełnią one funkcje informacyjne czy techniczne.

  CEDEFOP (fr. Centre Européen pour le veloppement de la Formation Professionnelle) Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego - to centrum zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym w Unii Europejskiej.

  W 1975 roku Rada Unii Europejskiej z inicjatywy Komisji Europejskiej utworzyła Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego CEDEFOP, jako samodzielny instytut z siedzibą w Berlinie. W 1995 Cedefop został przeniesiony do Salonik. Centrum posiada biuro łącznikowe w Brukseli.

  CEDEFOP jest agencją europejską, której zadaniem jest promowanie oraz rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w Unii Europejskiej. Spełnia także rolę centrum informacyjnego Unii Europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

  Język francuski (fr. langue française lub français) – język pochodzenia indoeuropejskiego z grupy języków romańskich. Jako językiem ojczystym posługuje się nim ok. 80 mln ludzi: ok. 65 mln Francuzów, ok. 4,5 mln Belgów (czyli 42%), ok. 1,5 mln Szwajcarów (czyli 20%), a także ok. 8 mln mieszkańców kanadyjskich prowincji Québec, Ontario i Nowy Brunszwik. Ok. 201 milionów osób na całym świecie używa francuskiego jako języka głównego (oszacowanie z 2009 r. według Organisation mondiale de la Francophonie), a 72 miliony jako drugiego języka codziennego (w tym krajach Maghrebu). Wiele z tych osób mieszka w krajach, w których francuski jest jednym z języków urzędowych, bądź powszechnie używanych (54 kraje). Paradoksalnie, w Algierii, Maroku, i Tunezji, gdzie nie ma statusu języka urzędowego, jest bardziej rozpowszechniony niż w wielu krajach Czarnej Afryki, w których jest jedynym językiem urzędowym.Komisja Europejska (niem. Europäische Kommission, fr. Commission européenne, ang. European Commission) – organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych (ang. Comission Regulation). Jej główną siedzibą jest Bruksela.

  CEDEFOP był jedną z pierwszych wyspecjalizowanych i zdecentralizowanych agencji europejskich, utworzonych w celu zapewnienia specjalistycznej wiedzy naukowej i technicznej oraz możliwości wymiany poglądów między różnymi partnerami europejskimi.

  Spis treści

 • 1 Czym zajmuje się CEDEFOP?
 • 2 W jaki sposób CEDEFOP zbiera informacje?
 • 3 Publikacje
 • 4 Program wizyt studyjnych
 • 5 Konferencje "Agora Saloniki"
 • 6 Dokumentacja i zasoby biblioteczne
 • 6.1 Linki zewnętrzne
 • 7 Przypisy
 • Czym zajmuje się CEDEFOP?[]

  CEDEFOP promuje ideę kształcenia przez całe życie w całej Europie, uwzględniając poszerzenie UE, poprzez dostarczanie informacji i analiz na temat systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, badań naukowych, a także ogólnych stategii oraz praktyk stosowanych w tej dziedzinie.

  Unia Europejska składa się z 28 państw członkowskich. Członkiem Unii Europejskiej może zostać tylko wolne, niepodległe, suwerenne, demokratyczne państwo europejskie. Nowo wstępujące państwa, aby stać się członkiem Unii muszą:Berlin – stolica, siedziba rządu Republiki Federalnej Niemiec. Największe miasto Niemiec, na prawach kraju związkowego. Zajmuje powierzchnię 890 km², zamieszkuje je blisko 3,5 mln osób. Jest największym po Londynie i Paryżu miastem w Unii Europejskiej.

  W ramach swoich zadań CEDEFOP:

 • gromadzi wybraną dokumentację oraz analizy danych
 • przyczynia się do rozwoju i koordynowania badań naukowych
 • wspiera wspólne wysiłki na rzecz rozwijania problemów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego
 • stanowi forum dyskusji i wymiany poglądów
 • CEDEFOP udostępnia posiadane informacje, a także umożliwia bezpośrednie kontakty dzięki organizowanym przez siebie wizytom studyjnym, konferencjom oraz seminariom. Informacje dostępne w CEDEFOP-ie służą politykom, naukowcom i praktykom w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w Unii Europejskiej i poza nią.

  Europejska sieć baz danych i ekspertyz stworzona w 2002 roku przez CEDEFOP – Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia i Szkolenia Zawodowego we wszystkich krajach Unii Europejskiej. ReferNet dostarcza informacji na temat zagadnień nauczania, kształcenia i szkolenia zawodowego w Unii Europejskiej.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.