• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejski Trybunał Obrachunkowy

  Przeczytaj także...
  Vítor Manuel da Silva Caldeira (ur. 1960 w Campo Maior) – portugalski prawnik, urzędnik państwowy, prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.Luksemburg (luks. Lëtzebuerg, fr. Luxembourg, niem. Luxemburg) – gmina ze statusem miasta oraz stolica Wielkiego Księstwa Luksemburga. Jest centrum administracyjnym i finansowym państwa, jest położone na południu kraju, nad miejscem połączenia rzek Alzette i Pétrusse. W Luksemburgu ma swoją siedzibę kilka instytucji Unii Europejskiej, w tym jej Trybunał Sprawiedliwości.
  Augustyn Kubik (ur 1 września 1957 w Rydułtowach) – polski ekonomista, wiceminister rozwoju regionalnego, od 2010 audytor w Trybunale Obrachunkowym.

  Trybunał Obrachunkowy (fr. Cour des Comptes, ang. Court of Auditors), zwany też Europejskim Trybunałem Obrachunkowym (ETO), Trybunałem Rewizyjnym, Trybunałem Audytorów lub Trybunałem Rewidentów Księgowych – instytucja Unii Europejskiej kontrolująca wykonanie budżetu oraz wpływy i wydatki Wspólnot Europejskich. Działa od 18 października 1977. Powołany został na mocy tzw. II traktatu budżetowego z 22 lipca 1975 (wówczas jako organ wspólnotowy, jako instytucja funkcjonuje od Traktatu z Maastricht). Siedzibą Trybunału jest Luksemburg.

  Jacek Uczkiewicz (ur. 4 lipca 1950 w Nowej Rudzie) – polski polityk, urzędnik państwowy, pierwszy przedstawiciel Polski w Trybunale Obrachunkowym, poseł na Sejm II kadencji, były wiceminister finansów.Janusz Czesław Wojciechowski (ur. 6 grudnia 1954 w Rawie Mazowieckiej) – polski polityk i prawnik, sędzia, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, poseł na Sejm II kadencji, wicemarszałek IV kadencji Sejmu, od 2004 deputowany do Parlamentu Europejskiego.

  Skład i organizacja[]

  Składa się z 28 rewidentów powoływanych na okres 6 lat przez Radę UE. Ponowne mianowanie jest możliwe. Członkowie ze swojego składu wybierają prezesa Trybunału Obrachunkowego na okres 3 lat. Gwarancją niezależności jest przepis art. 247 ust. 6 TWE stanowiący, że oprócz zwykłego zastąpienia lub śmierci członek Trybunału przestaje pełnić swój obowiązek jedynie z chwilą rezygnacji lub dymisji orzeczonej przez Trybunał Sprawiedliwości. Rada określa zasady zatrudniania prezesa i członków. Trybunał mianuje swojego Sekretarza Generalnego.

  Traktaty rzymskie – ogólna nazwa dwóch umów międzynarodowych, podpisanych przez Francję, Republikę Federalną Niemiec, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg 25 marca 1957. Uroczystość miała miejsce w sali Horacjuszy i Kuracjuszy w Palazzo dei Conservatori na Kapitolu w Rzymie.Parlament Europejski – instytucja Unii Europejskiej będąca odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu, której członkowie są wybierani przez obywateli państw należących do UE na 5-letnią kadencję. Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg, ale w Brukseli odbywa się większość obrad parlamentu i mieszczą się biura poselskie, a także komisje parlamentarne i władze klubów. W Luksemburgu znajduje się sekretariat generalny, biblioteka i część zaplecza technicznego.

  Trybunał zatrudnia 250 kontrolerów, a liczba wszystkich pracowników wynosi ok. 760.

  Zadania i kompetencje[]

  Kontroluje rachunki wszystkich ciał Wspólnot. Trybunał przedkłada Parlamentowi i Radzie UE oświadczenia o wiarygodności dokumentów księgowych, a także zgodność z prawem i prawidłowość wszelakich transakcji. Trybunał w każdej chwili może przedstawić uwagi w formie sprawozdań, ma również moc kontroli poszczególnych zrzeszonych członków.

  Juan Manuel Fabra Vallés (ur. 4 lutego 1950 w Tortosie) – hiszpański polityk, prawnik, parlamentarzysta krajowy, w latach 1994–2000 eurodeputowany, prezes Trybunału Obrachunkowego Unii Europejskiej.

  Sposób działania[]

  Jest stale działającą instytucją kolegialną. Prezes zwołuje i przewodniczy kolegiom, które odbywają się przy drzwiach zamkniętych.

  Prezesi Trybunału[]

 • 1977–1977: Sir Norman Price (Wielka Brytania)
 • 1977–1981: Michael Murphy (Irlandia)
 • 1981–1984: Pierre Lelong (Francja)
 • 1984–1989: Marcel Mart (Luksemburg)
 • 1989–1992: Aldo Angioi (Włochy)
 • 1993–1995: André Middlehoek (Holandia)
 • 1996–1999: Bernhard Friedmann (Niemcy)
 • 1999–2001: Jan O. Karlsson (Szwecja)
 • 2002–2005: Juan Manuel Fabra Vallés (Hiszpania)
 • 2005–2008: Hubert Weber (Austria)
 • od 2008: Vítor Manuel da Silva Caldeira (Portugalia)
 • Polscy audytorzy w Trybunale[]

 • Jacek Uczkiewicz (2004–2010)
 • Augustyn Kubik (2010–2016)
 • Janusz Wojciechowski (od 2016)
 • Przypisy

  1. Jan Barcz (red.): Ustrój Unii Europejskiej. T. 1. Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2010, s. II-66. ISBN 978-83-7627-053-1.
  2. The Court in its various line-ups (ang.). eca.europa.eu. [dostęp 6 marca 2011].

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona internetowa Trybunału Obrachunkowego. [dostęp 20 grudnia 2010].
 • Bartłomiej Górka: Europejski Trybunał Obrachunkowy – historia, struktura, zasady funkcjonowania. UniaEuropejska.org. [dostęp 20 grudnia 2010]. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.