• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

  Przeczytaj także...
  Euro, ευρώ, евро (znak: €, kod ISO 4217: EUR) – nazwa przyjęta na posiedzeniu w Madrycie w grudniu 1995 roku – wspólna waluta europejska wprowadzona w miejsce walut krajowych. W formie gotówkowej została wprowadzona w obieg 1 stycznia 2002 r.Komisja Europejska (niem. Europäische Kommission, fr. Commission européenne, ang. European Commission) – organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych (ang. Comission Regulation). Jej główną siedzibą jest Bruksela.
  Parlament Europejski – instytucja Unii Europejskiej będąca odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu, której członkowie są wybierani przez obywateli państw należących do UE na 5-letnią kadencję. Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg, ale w Brukseli odbywa się większość obrad parlamentu i mieszczą się biura poselskie, a także komisje parlamentarne i władze klubów. W Luksemburgu znajduje się sekretariat generalny, biblioteka i część zaplecza technicznego.

  Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym - inicjatywa powołana na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1098/2008/WE z dnia 22 października 2008. Rok 2010 został ogłoszony Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, aby podkreślić zaangazowanie unii Europejskiej w eliminację ubóstwa.

  Rok został zainaugurowany 21 stycznia 2010 przez Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Durão Barroso i premiera Hiszpanii José Luisa Rodríguez Zapatero. Głównym hasłem kampanii było: "Nie dla ubóstwa!"

  Na kampanie podnoszące świadomość społeczną oraz projekty związane z walką z ubóstwem na szczeblach krajowych Unia Europejska przeznaczyła budżet w wysokości 17 mln euro.

  Geneza Roku[]

  W krajach całej Unii Europejskiej mieszkają osoby ubogie, także w krajach tzw. "starej Unii", stereotypowo postrzeganych jako kraje bogate. W roku 2006 16% mieszkańców Unii Europejskiej żyło poniżej progu ubóstwa. W Europie niemal 84 milionów ludzi jest zagrożonych ubóstwem. Jednym z powodów ogłoszenia roku 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym był również wzrost bezrobocia w Unii Europejskiej.

  Cele Roku[]

 • zwiększenie świadomości o skali ubóstwa i wykluczenia społecznego w Unii Europejskiej
 • zaangażowanie państw członkowskich Unii Europejskiej w walkę z ubóstwem
 • zainicjowanie społecznej debaty o problemach osób żyjących w ubóstwie
 • zaproszenie obywateli Unii Europejskiej do wspólnej walki z ubóstwem oraz jego przyczynami
 • zwalczanie stereotypów związanych z postrzeganiem ubóstwa
 • W Polsce podczas Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem priorytetowymi obszarami było m.in. ubóstwo dzieci oraz osób starszych.

  Działania w ramach Roku[]

 • Kampania informacyjna
 • Konkurs dla dziennikarzy
 • Imprezy lokalne w krajach członkowskich
 • Konferencja (tzw. "okrągły stół") zamykająca Europejski Rok 2010 w Brukseli
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Europejska strona Roku • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.