• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejska Jednostka Rozrachunkowa

  Przeczytaj także...
  ECU (ang. European Currency Unit, rus. Европейская валютная единица) – jednostka rozliczeniowa w Europejskim Systemie Monetarnym używana w latach 1979–1998; pełniła ponadto funkcję składnika rezerw walutowych w krajach Unii Europejskiej. Symbol waluty według normy ISO 4217 brzmiał: XEU. Określenie ECU było nie tylko skrótem od angielskiego European Currency Unit, ale też nawiązywało do wyrazu écu, oznaczającego starą francuską monetę. Symbol waluty ₠ (zgodnie ze standardem Unicode: U+20A0 EURO-CURRENCY SIGN) to stylizowane C oraz E, które są pierwszymi literami nazwy European Community (pol. Wspólnota Europejska).Europejski System Walutowy – porozumienie zawarte przez kraje członkowskie Wspólnoty Europejskiej i Komisję Europejską w 1979 roku w celu zawężenia pasma wahań między ich własnymi walutami. Najpierw został stworzony tzw. wąż walutowy, a następnie w wyniku rozwoju systemu międzynarodowych płynnych kursów walutowych postanowiono wprowadzić dalsze regulacje i ustanowiono Europejski System Walutowy (ESW), oparty na stałych kursach walutowych.
  Wspólnoty europejskie – organizacje ponadnarodowe tworzące, od czasów traktatów rzymskich z 1957 roku do wejścia w życie w roku 2009 traktatu lizbońskiego, ramy instytucjonalne integrującej się Europy.

  Europejska Jednostka Rozrachunkowa (ang. European Unit of Account, EUA) – ustanowiona w 1975 roku jednostka rozrachunkowa oparta na koszyku walut krajowych państw członkowskich Wspólnot Europejskich.

  Produkt krajowy brutto, PKB (ang. gross domestic product, GDP) – pojęcie ekonomiczne oznaczające jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego stosowanych w rachunkach narodowych. PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu (najczęściej w ciągu roku). Kryterium geograficzne jest jedyne i rozstrzygające. Nie ma znaczenia pochodzenie kapitału, własność przedsiębiorstw itp.

  Została wprowadzona na mocy decyzji 75/250/EWG z dnia 21 kwietnia 1975 r. Rady Wspólnot Europejskich. Celem wprowadzenia EUA było ułatwienie prowadzenia księgowości Wspólnot oraz usprawnienie prac nad ich budżetem. Europejska Jednostka Rozrachunkowa stanowiła koszyk walut narodowych, przy czym każda z walut posiadała w koszyku wagę zgodną z udziałem danego państwa w produkcie krajowym brutto (PKB) Wspólnot Europejskich i w handlu wewnętrznym. Europejska Jednostka Rozrachunkowa została zastąpiona w 1981 roku przez Europejską Jednostkę Walutową (ECU), wraz z wprowadzeniem Europejskiego Systemu Walutowego (ESW) w 1979 roku. EUA była wykorzystywana niemal wyłącznie do celów ewidencyjno-rozrachunkowych.

  Bibliografia[]

  1. Strona Centrum Informacji Europejskiej http://www.cie.gov.pl/
  2. Decyzja 75/250/EWG z dnia 21 kwietnia 1975 r. Rady Wspólnot Europejskich.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.