• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejska Inicjatywa Obywatelska

  Przeczytaj także...
  Petycja – pismo zawierające jakąś prośbę, kierowane do władz czy osób na wyższym stanowisku na przykład w sprawie likwidacji szkoły przez gminę w danej miejscowości. Petycję składa się bądź przedstawia. Ma ona większą szansę pozytywnego załatwienia sprawy wówczas, gdy zawarte w niej argumenty będą sformułowane jasno i przekonująco.Obywatelska inicjatywa ustawodawcza (inicjatywa ludowa) – jeden z elementów demokracji bezpośredniej (obok m.in. weta ludowego czy referendum) umożliwiający ściśle określonej przez prawo grupie obywateli, posiadających pełnię praw wyborczych wystąpić z inicjatywą ustawodawczą. Obowiązuje m.in. w Polsce, gdzie prawo takie przysługuje grupie co najmniej 100 tys. obywateli.
  Komisja Europejska (niem. Europäische Kommission, fr. Commission européenne, ang. European Commission) – organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych (ang. Comission Regulation). Jej główną siedzibą jest Bruksela.

  Europejska Inicjatywa Obywatelska (EIO) – nowe narzędzie wprowadzone przez Traktat z Lizbony, pozwalające na składanie masowych petycji do Komisji Europejskiej. Ma na celu zwiększenie demokracji w Unii Europejskiej. Obowiązuje od 1 kwietnia 2012. Organizatorami akcji petycyjnej muszą być mieszkańcy co najmniej siedmiu krajów Unii.

  Stefan Hambura, Mariusz Muszyński: Zbiór Traktatów UE teksty skonsolidowane po Traktacie z Lizbony. 2008. ISBN 978-83-60003-27-5.Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.

  Wprowadzenie[]

  Przed wprowadzeniem możliwości założenia Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej każdy członek Unii Europejskiej lub rezydent kraju członkowskiego mógł przekazać swoje oczekiwania Komisji Europejskiej poprzez petycję do Parlamentu Europejskiego, co nie było wystarczająco skutecznym narzędziem, ponieważ strona internetowa Parlamentu Europejskiego nie była przygotowana na petycje z dużą ilością podpisów.

  Parlament Europejski – instytucja Unii Europejskiej będąca odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu, której członkowie są wybierani przez obywateli państw należących do UE na 5-letnią kadencję. Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg, ale w Brukseli odbywa się większość obrad parlamentu i mieszczą się biura poselskie, a także komisje parlamentarne i władze klubów. W Luksemburgu znajduje się sekretariat generalny, biblioteka i część zaplecza technicznego.

  Europejska Inicjatywa Obywatelska to dodatek do istniejącego już prawa petycji do Parlamentu Europejskiego, a także prawo apelowania do rzecznika, jak postanowione w Traktacie z Maastricht (1993). Jej szczegóły reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej (Dz. Urz. UE L 65 z 11.03.2011).

  Procedura[]

  Potrzeba zebrać minimum milion deklaracji poparcia z minimum siedmiu krajów Unii Europejskiej. Minimalna liczba podpisów jaką należy zebrać w poszczególnych krajach również jest określona, i zależy od liczby posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w danym państwie członkowskim, pomnożonej przez 750; np. dla Polski wynosi 38 250 podpisów, dla Wielkiej Brytanii 54 000, a dla Portugalii 16 500. Zbieranie deklaracji poparcia może trwać do 12 miesięcy.

  Po weryfikacji deklaracji poparcia (max. 3 miesiące), pod warunkiem zebrania koniecznej minimalnej ilości ważnych deklaracji, i minimalnej ilości deklaracji z każdego kraju, inicjatywa przedkładana jest Komisji Europejskiej. Ta ma kolejne 3 miesiące na rozpatrzenie inicjatywy, wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim i udzielenie odpowiedzi. Komisja nie ma obowiązku wystąpienia z wnioskiem ustawodawczym, ale jeżeli to zrobi (do Parlamentu Europejskiego i/lub Rady), a ustawodawca wniosek przyjmie – przepis zacznie obowiązywać.

  Przypisy

  1. Mariusz Sulkowski: Inicjatywa obywatelska w UE (pol.). UniaEuropejska.org, 2010-12-07. [dostęp 2011-02-24].
  2. Petitions (ang.). European Parliament. [dostęp 2011-07-15].
  3. Submitting a petition (ang.). European Parliament. [dostęp 2011-07-15].
  4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej, Dz. Urz. UE L 65 z 11.03.2011, art. 7., ust. 2.
  5. ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 268/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej (pol.). Komisja Europejska, 25 stycznia 2012. [dostęp 6 stycznia 2014].
  6. Procedura krok po kroku (pol.). Komisja Europejska: Europejska inicjatywa obywatelska. [dostęp 6 stycznia 2014].

  Bibliografia[]

  1. Aleksandra Szydłowska: Europejska Inicjatywa Obywatelska (pol.). UniaEuropejska.org, 2011-05-15. [dostęp 2011-08-10].

  Zobacz też[]

 • Obywatelska inicjatywa ustawodawcza
 • Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona internetowa Komisji Europejskiej przedstawiająca Europejską Inicjatywę Obywatelską (pol.)
 • Nieoficjalny serwis informacyjny: Europejska Inicjatywa Obywatelska (pol.)
 • "Podręcznik europejskiej inicjatywy obywatelskiej" fundacji Zielony Instytut (.pdf) (pol.)
 • Help for Future ECI Organisers (ang.) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.