• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejska Akademia Sztuk w Warszawie

  Przeczytaj także...
  Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.Izabella Galicka (ur. 18 lutego 1931 w Warszawie, zm. 1 listopada 2019 tamże) – polska historyk sztuki, nauczyciel akademicki i działaczka społeczna.
  Małgorzata Omilanowska z domu Jakubowska (ur. 10 kwietnia 1960 w Warszawie) – polska historyk sztuki, od 2012 wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Donalda Tuska.
  Bilbord reklamujący Europejską Akademię Sztuki w Warszawie, przy warszawskiej Cytadeli

  Europejska Akademia Sztuk w Warszawie (EAS) – nieistniejąca już polska niepubliczna szkoła sztuk pięknych o statusie szkoły wyższej. Została utworzona w październiku 1992 roku i była pierwszą niepubliczną wyższą szkołą sztuk pięknych w Polsce. Jej założycielem i rektorem był prof. Antoni Fałat. Europejska Akademia Sztuk w Warszawie kształciła na dwóch wydziałach: na Wydziale Malarstwa i na Wydziale Grafiki. Główną siedzibą warszawskiej EAS był X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, gdzie mieścił się Wydział Malarstwa oraz Wydział Grafiki, wykłady odbywały się w Pałacu Przebendowskich. W roku 2015 Europejska Akademia Sztuk w Warszawie została definitywnie zamknięta, a na jej miejscu powstał Europejski Wydział Sztuk Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula – uczelnia niepubliczna powstała z połączenia Uczelni Vistula oraz Akademii Finansów.Architektura (gr. αρχιτεκτονική architektonike) – nauka i sztuka projektowania, konstruowania i wykonywania budynków oraz innych budowli przestrzennych.

  EAS prowadziła studia dzienne:

 • 5-letnie studia wyższe magisterskie
 • Opis postępowania kwalifikacyjnego: podstawą przyjęcia na studia był przegląd teczki prac i rozmowa kwalifikacyjna (historia sztuki, film, architektura, współczesne wydarzenia artystyczne, zainteresowania). Absolwent otrzymywał dyplom magistra sztuki.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Antoni Fałat (ur. 20 grudnia 1942 w Warszawie) – polski malarz, grafik i rysownik, twórca i rektor Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie.

  Władze uczelni[ | edytuj kod]

 • Rektor – prof. EAS Antoni Fałat
 • Prorektor – mgr inż. Roman Lipiński
 • Dziekan Wydziału Malarstwa – dr hab. Barbara Szubińska
 • Dziekan Wydziału Grafiki – dr hab. Ryszard Osadczy
 • Kierunki[ | edytuj kod]

 • malarstwo
 • grafika artystyczna
 • projektowanie graficzne
 • architektura i urbanistyka
 • Wybrani wykładowcy[ | edytuj kod]

  Ważniejsze nagrody i wyróżnienia[ | edytuj kod]

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej dla rektora EAS za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania 1997
 • Dyplom uznania Marszałka Sejmu RP Macieja Płażyńskiego dla rektora EAS za odwagę tworzenia wyższej edukacji niepaństwowej w III Rzeczypospolitej – czerwiec 2000
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla rektora EAS wśród 10 najlepszych uczelni niepaństwowych – grudzień 2001
 • Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej – grafika 2003, malarstwo 2004
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Europejska Akademia Sztuk w Warszawie w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI).
  2. Europejska Akademia Sztuk w strukturach AFiBV. Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2014. [dostęp 2016-12-02].
  3. Kadra, vistula.edu.pl, [dostęp 2014-08-31].
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Malarstwo – obok rzeźby i grafiki jedna z gałęzi sztuk plastycznych. Posługuje się środkami plastycznego wyrazu, np. barwną plamą i linią, umieszczonymi na płótnie lub innym podłożu (papier, deska, mur), a dzieła zwykle są dwuwymiarowe lub dwuwymiarowe z elementami przestrzennymi. Twórczość malarska podlega zasadom właściwym dla danego okresu. Poszukiwanie odmiennych form wyrazu przyczynia się jednak do kształtowania nowych oryginalnych kierunków i niezwykłej różnorodności dzieł malarskich.
  Warto wiedzieć że... beta

  Józef Panfil (ur. 28 czerwca 1958 w Tomaszowie Mazowieckim) – polski artysta malarz. Uprawia malarstwo olejne i rysunek. Maluje pejzaże, martwe natury oraz portrety, które są utrzymane w konwencji realistycznej.
  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Ewa Pełka (ur. 6 maja 1952 w Szczecinie) – polska malarka, profesor malarstwa w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  Franciszek Andrzej Bobola Starowieyski, pseud. Jan Byk (ur. 8 lipca 1930 w Bratkówce koło Krosna, zm. 23 lutego 2009 w Warszawie) – polski grafik, malarz, rysownik i scenograf; jeden z największych kolekcjonerów dzieł sztuki w Polsce.
  Wiktor Zin (ur. 14 września 1925 w Hrubieszowie, zm. 17 maja 2007 w Rzeszowie) – polski architekt, profesor Politechniki Krakowskiej, generalny konserwator zabytków (1977–1981), prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa; popularyzator wiedzy o historii sztuki polskiej, felietonista, autor programu telewizyjnego Piórkiem i węglem. Był synem Piotra i Stefanii Zinów.
  Urbanistyka – nauka o planowaniu miast i osiedli oraz ich powstawaniu i historii rozwoju; urbanistyka jest dyscypliną nauk technicznych.
  Alojzy Balcerzak (ur. 1 listopada 1930 w Zdworzu) – polski grafik, malarz, artysta plastyk, popularyzator sztuki i wykładowca.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.