• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • European Liver Patients Association

  Przeczytaj także...
  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Społeczeństwo – podstawowe pojęcie socjologiczne, jednakże niejednoznacznie definiowane. Terminem tym tradycyjnie ujmuje się dużą zbiorowość społeczną, zamieszkującą dane terytorium, posiadające wspólną kulturę, wspólną tożsamość oraz sieć wzajemnych stosunków społecznych. Społeczeństwo ponadto posiada własne instytucje pozwalające mu na funkcjonowanie oraz formę organizacyjną w postaci państwa, plemienia czy narodu.
  Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.

  ELPA, czyli Europejskie Stowarzyszenie Pacjentów Wątroby (ang. European Liver Patients’ Association) – europejska organizacja zajmująca się chorobami wątroby.

  14 czerwca 2004 podczas corocznego spotkania EASL (ang. European Association for the Study of the Liver, czyli Europejskie Stowarzyszenia na rzecz Studiów Wątroby) została powołana ELPA. Założycielami było 13 stowarzyszeń pacjentów reprezentujących 10 krajów europejskich i z basenu Morza Śródziemnego. Obecnie do stowarzyszenia należy 20 organizacji z 14 krajów.

  Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.Wątroba (grec. ἧπαρ hepar, łac. iecur) – wielofunkcyjny gruczoł obecny u wszystkich kręgowców, a także u niektórych innych zwierząt. Stanowi część układu pokarmowego położoną wewnątrzotrzewnowo. U większości zwierząt dzieli się na dwa płaty. U człowieka jej masa wynosi ok. 1500–1700 g u dorosłego mężczyzny, a u kobiety 1300–1500 g. Masa przyżyciowa jest o 500–800 g wyższa, ze względu na zawartą w niej krew.

  ELPA stawia sobie za cel większe zwrócenie uwagi przez społeczeństwo na choroby wątroby, i nadanie im takiego samego statusu rozpoznawalności jak innym schorzeniom np. chorobom serca. ELPA promuje wymianę doświadczeń oraz pomyślnie zakończonych inicjatyw, zapobieganie i uświadamianie opinii publicznej, przy równoczesnym podkreśleniu wagi i rozmiaru tego niedocenionego problemu. Współpracując z Unią Europejską dba by w całej Europie standardy opieki był na tym samym najwyższym poziomie.

  Pacjent – osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej, niezależnie od tego czy jest zdrowa, czy chora (definicja Światowej Organizacji Zdrowia). Inna definicja za pacjenta uznaje:Stowarzyszenie – organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania.
  Warto wiedzieć że... beta

  Morze Śródziemne – morze międzykontynentalne leżące pomiędzy Europą, Afryką i Azją, o powierzchni około 2,5 mln km². Zasolenie wód Morza Śródziemnego wynosi 33–39‰.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.597 sek.