• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Euhemer - czasopismo

  Przeczytaj także...
  Andrzej Szyjewski (ur. 1963) – polski religioznawca, etnolog religii. Zajmuje się teorią mitu, szamanizmem, religiami Australii i Oceanii, problemem przemian zachodzących w religiach plemiennych.Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka.
  Maria Libiszowska-Żółtkowska (ur. 1945) - polska socjolog, specjalizująca się w socjologii religii, socjologii kultury i socjologii medycyny, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego (UW).

  Przegląd Religioznawczy (wcześniej Euhemer. Przegląd Religioznawczy) – czasopismo o tematyce religioznawczej, założone w 1957 r. w Warszawie przez Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli. W 1960 r. przekształcone w organ Polskiego Towarzystwa Religioznawczego. Wydawane w Warszawie. Zachowuje ciągłość poszczególnych numerów od 1957 r. Do końca 2016 r. wydano 262 numery tego czasopisma.

  Henryk Hoffmann - polski religioznawca specjalizujący się w historii, teorii i metodyce religioznawstwa, teorii religii i fenomenologii religii, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ).Religioznawstwo – zespół nauk o religii, których podejście – w odróżnieniu od teologii i od filozofii religii – charakteryzuje się , empirycznym (antropologicznym, socjologicznym, historycznym, ekonomicznym) stosunkiem do przedmiotu badań. Często stosowana jest perspektywa porównawcza (fenomenologia religii).

  W latach 1959-1967 wydano 5 numerów Euhemer. Przegląd Religioznawczy – Zeszyty Filozoficzne oraz 1 numer Euhemer. Przegląd Religioznawczy – Zeszyty Filozoficzne przekształcony w nowe czasopismo Polskiego Towarzystwa Religioznawczego Studia z Dziejów Kościoła Katolickiego, ukazujące się w latach 1960-67, które – po ukazaniu się 7 numerów – przejęte zostało przez Zakład Religioznawstwa PAN i dalej ukazywało się do 1991 r. jako Studia Religioznawcze.

  Zbigniew Drozdowicz (ur. 30 kwietnia 1948 w Gryficach) – profesor filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w nowożytnej filozofii francuskiej oraz filozofii religii.Laicyzm (z fr. laïcisme) to koncepcja rozdziału państwa od Kościoła i braku wpływów religijnych na sprawy państwowe. Laicyzm ma na celu zapewnienie niezależności religijnej oraz swobody praktyk religijnych.

  Profil[ | edytuj kod]

  W pierwszych latach pismo propagowało z założenia kulturę laicką. Z czasem stało się typowym pismem naukowym, drukującym m.in., obok artykułów teoretycznych, wyniki badań nad religijnością i przekłady tekstów źródłowych. Uznając religię za zjawisko wieloaspektowe, redakcja czasopisma prócz religioznawców, angażuje do współpracy orientalistów, filologów klasycznych, archeologów, historyków, etnografów, socjologów, psychologów, filozofów, politologów a także specjalistów z innych dziedzin.

  Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli (SAiW) - organizacja społeczna założona w 1957 mająca na celu aktywne uczestnictwo w procesie laicyzacji społeczeństwa polskiego, w popularyzacji nauk wiedzy o religii, tworzeniu polskiej kultury laickiej i etyki świeckiej a także w propagowaniu racjonalistycznego i materialistycznego poglądu na świat.Religia – system wierzeń i praktyk, określający relację pomiędzy różnie pojmowaną sferą sacrum (świętością) i sferą boską, a określonym społeczeństwem, grupą lub jednostką. Manifestuje się ona w wymiarze doktrynalnym (doktryna, wiara), w czynnościach religijnych (np. kult czy rytuały), w sferze społeczno-organizacyjnej (wspólnota religijna, np. Kościół) i w sferze duchowości indywidualnej (m.in. mistyka).

  Redakcja[ | edytuj kod]

  Redaktor Naczelny – Zbigniew Drozdowicz

  Z-ca Redaktora Naczelnego – Jerzy Kojkoł

  Sekretarz Redakcji – Ewa Stachowska

  Członek – Henryk Hoffmann

  Członek – Maria Libiszowska-Żółtkowska

  Członek – Zbigniew Stachowski

  Członek – Andrzej Szyjewski

  Członek – Paweł Kusiak

  Jerzy Kojkoł (ur. 18 października 1960 w Elblągu) – polski filozof i religioznawca, profesor nadzwyczajny i prorektor Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, komandor Marynarki Wojennej.Polskie Towarzystwo Religioznawcze (PTR) - założona w 1958 roku organizacja skupiająca polskich naukowców zajmujących się religioznawstwem i naukami pokrewnymi. Podstawowym celem stowarzyszenia jest szerzenie i pogłębianie wiedzy w dziedzinie religioznawstwa. Towarzystwo swoją działalność finansuje ze składek członkowskich oraz pomocy finansowej Komitetu Badań Naukowych na działalność wydawniczą i konferencyjną.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Praca zbiorowa, Leksykon religioznawczy, Warszawa 1988, s.200,201.
  2. www.ptr.edu.pl, www.ptr.edu.pl [dostęp 2016-02-23].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona internetowa czasopisma
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Religioznawstwo
 • Filozofia
 • Religia
 • Warto wiedzieć że... beta

  Filozofia (gr. φιλοσοφία – umiłowanie mądrości) – rozważania na temat podstawowych problemów takich jak np. istnienie, umysł, poznanie, wartości, język.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Zbigniew Janusz Stachowski – polski filozof i religioznawca, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego, prezes Polskiego Towarzystwa Religioznawczego.
  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.679 sek.