• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eugeniusz Wyrwiński

  Przeczytaj także...
  Pułkownik – stopień oficerski. W SZ RP jest to najwyższy stopień wojskowy korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – korpusu oficerów sztabowych. W większości sił zbrojnych po stopniu pułkownika (ang. i fr. – colonel, niem. Oberst, ros. полковник) są stopnie generalskie.1 Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego (1 pp Leg.) – oddział piechoty Wojska Polskiego II RP w latach 1914-1939.
  Karol Hodała (ur. 8 października 1894 w Sokołowie w pow. kolbuszowskim, zm. w kwietniu 1940 w Charkowie) – syn Andrzeja, podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego.

  Eugeniusz Wyrwiński ps. „Kogut” (ur. 16 czerwca 1895 w Sokołowie, zm. 22 grudnia 1966 w Caracas) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego.

  Życiorys[]

  Brat Wilhelma. W czasie I wojny światowej walczył w Legionach Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej. Służył w IV batalionie, a następnie w 1 Pułku Piechoty Legionów. Dowódca Oddziału Lotnego w POW. Jednym z jego ówczesnych podwłanych był August Emil Fieldorf.

  Od 5 lipca do 4 sierpnia 1920 roku pełnił obowiązki dowódcy 5 Pułku Piechoty Legionów. 10 lipca 1922 roku został zatwierdzony na stanowisku pełniącego obowiązki zastępcy dowódcy 30 Pułku Piechoty w Warszawie. 9 kwietnia 1924 roku został przeniesiony na stanowisko pełniącego obowiązki zastępcy dowódcy 71 Pułku Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. W 1928 roku dowodził Batalionem Manewrowym w Rembertowie. Z dniem 15 lipca 1930 roku powierzono mu pełnienie obowiązków dowódcy 1 Pułku Czołgów w Poznaniu. W marcu 1931 roku został zatwierdzony na stanowisku dowódcy . Z dniem 1 lipca 1931 roku objął stanowisko dowódcy 1 Pułku Pancernego , a w 1933 roku, w tym samym garnizonie, dowódcy 1 Batalionu Czołgów i Samochodów Pancernych. W grudniu 1934 roku wyznaczony został na stanowisko dowódcy 3 Batalion Pancernego w Warszawie. We wrześniu 1935 roku obowiązki dowódcy batalionu przekazał ppłk. dypl. Karolowi Hodała. Od listopada 1935 roku do stycznia 1937 roku dowodził 48 Pułkiem Piechoty Strzelców Kresowych w Stanisławowie. W tym samym roku awansował na pułkownika i został wyznaczony na stanowisko I zastępcy dowódcy Broni Pancernych Ministerstwa Spraw Wojskowych. Jednocześnie, od 1 marca 1937 roku do 3 kwietnia 1938 roku, pełnił funkcję prezesa Wojskowego Klubu Sportowego „Legia” Warszawa. 14 grudnia 1940 roku pomógł marszałkowi Edwardowi Rydzowi-Śmigłemu w ucieczce z internowania w Dragoslavele, w Rumunii. Zmarł na emigracji 22 grudnia 1966 roku w Caracas, w Wenezueli.

  August Emil Fieldorf, ps. Nil (ur. 20 marca 1895 w Krakowie, zm. 24 lutego 1953 w Warszawie) – bojownik o niepodległość Polski, generał brygady Wojska Polskiego, organizator i dowódca Kedywu Armii Krajowej, zastępca Komendanta Głównego AK, dowódca organizacji NIE, pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego.Major (skrót mjr) – stopień oficerski używany w armiach wielu krajów. W wojsku polskim jest to stopień niższy od podpułkownika, wyższy od kapitana. Major wchodzi w skład korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – w skład korpusu oficerów sztabowych. Odpowiednikiem majora w marynarce wojennej jest komandor podporucznik a w policji podinspektor Policji.

  Awanse[]

 • chorąży - 2 lipca 1915
 • podporucznik - 1 kwietnia 1916 (9 października 1914 w Jakubowicach)
 • major - zweryfikowany 3 maja 1922 ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 i 283 lokatą w korpusie oficerów piechoty
 • podpułkownik - 12 kwietnia 1927 ze starszeństwem z 1 stycznia 1927 i 14 lokatą w korpusie oficerów piechoty
 • pułkownik - 19 marca 1937
 • Ordery i odznaczenia[]

 • Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari
 • Krzyż Niepodległości
 • Krzyż Walecznych – czterokrotnie
 • Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921
 • Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości
 • Przypisy

  1. Rocznik Oficerski 1932
  2. Andrzej Gowarzewski w: Legia najlepsza jest.... Prawie 100 lat prawdziwej historii, wyd. GiA, Katowice 2013 (jako tom 13 kolekcji klubów), s. 308, podaje datę urodzenia 15 czerwca
  3. Legia najlepsza jest.... Prawie 100 lat prawdziwej historii, wyd. GiA, Katowice 2013 (jako tom 13 kolekcji klubów), s. 308
  4. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 22 z 22 lipca 1922 roku, s. 543.
  5. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 36 z 9 kwietnia 1924 roku, s. 199.
  6. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 11 z 18.06.1930 r., s. 206.
  7. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 3 z 26.03.1931 r., s. 94.
  8. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 5 z 03.08.1931 r., s. 250.

  Bibliografia[]

 • Lista starszeństwa oficerów Legionów Polskich w dniu oddania Legionów Polskich Wojsku Polskiemu (12 kwietnia 1917), Warszawa 1917, s. 16.
 • Rocznik Oficerski 1923, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Oddział V Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Warszawa 1923
 • Rocznik Oficerski 1924, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Oddział V Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Warszawa 1924
 • Rocznik Oficerski 1928, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1928
 • Rocznik Oficerski 1932, Biuro Personalne Ministerstwa Spraw Wojskowych, Warszawa 1932
 • Podpułkownik (ppłk) – wysoki stopień oficerski. W Wojsku Polskim bezpośrednio poprzedzający pułkownika, a powyżej stopnia majora. Jest zaliczany w skład korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – w skład korpusu oficerów sztabowych.Order Virtuti Militari (łac. Męstwu wojskowemu – (cnocie) dzielności żołnierskiej) – najwyższe polskie odznaczenie wojskowe (order), nadawane za wybitne zasługi bojowe. Jest najstarszym orderem wojskowym na świecie, spośród nadawanych do chwili obecnej. Ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 22 czerwca 1792 roku w celu uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami po rozpoczęciu wojny polsko-rosyjskiej przeciwko konfederacji targowickiej w obronie Konstytucji 3 Maja. Dewiza orderu brzmi: Honor i Ojczyzna  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Podporucznik (ppor.) – najniższy stopień oficerski w Wojsku Polskim, z korpusu oficerów młodszych. Polski oficer w stopniu podporucznika na naramiennikach nosi dwie gwiazdki.
  3 Batalion Pancerny (3 bpanc) – pododdział broni pancernych Wojska Polskiego II RP, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Armii Krajowej.
  Polska Organizacja Wojskowa, POW – tajna organizacja wojskowa powstała w sierpniu 1914 w Warszawie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w wyniku połączenia działających w Królestwie Polskim konspiracyjnych grup Polskich Drużyn Strzeleckich i Związku Walki Czynnej w celu walki z rosyjskim zaborcą. Początkowo bezimienna, od października 1914 zaczęła używać nazwy POW.
  Piechota II RP - jeden z trzech, obok artylerii i kawalerii, głównych rodzajów wojska Sił Zbrojnych II RP (w ówczesnej terminologii rodzaj wojsk nazywano bronią).
  I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.
  Dragoslavele to gmina w Rumunii, położona w północnej części okręgu Ardżesz. 2436 mieszkańców (2003). Dawniej było to położenie przygraniczne, po stronie wołoskiej przy granicy z Transylwanią. Gmina leży na skraju Karpat Południowych, na obu brzegach Dymbowicy.
  Legiony Polskie – polskie oddziały wojskowe, którym początek dała Pierwsza Kompania Kadrowa utworzona 3 sierpnia 1914 w Krakowie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.045 sek.