• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eugeniusz Popowicz

  Przeczytaj także...
  Błahowist (ukr. БЛАГОВІСТ) – ogólnopolski greckokatolicki miesięcznik. Ukazuje się od 1991 roku w Górowie Iławeckim. Tematyka pisma obejmuje informacje o historii, nauczaniu i aktualnej sytuacji grekokatolików w Polsce. Czasopismo ukazuje się w języku ukraińskim. Pismo ma objętość 8 stron. Kanonik (łac. canonicus) – wczesnośredniowieczna nazwa duchownych, żyjących według reguł kanonicznych przy kościołach biskupich (katedrach); obecnie kapłan uhonorowany tą godnością za szczególne zasługi dla Kościoła lokalnego, zobowiązany do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych wraz z innymi kanonikami lub miejscowym biskupem.
  Parafia Świętego Jerzego w Lelkowie – parafia greckokatolicka w Lelkowie, w dekanacie olsztyńskim archieparchii przemysko-warszawskiej. Założona w 1993. Mieści się przy ulicy Warmińskiej.
  .mw-parser-output table.duchowny-ksiadz td.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup td.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha td.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal td.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez td.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil td.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}.mw-parser-output table.duchowny-ksiadz tr.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup tr.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha tr.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal tr.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez tr.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil tr.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}

  Eugeniusz Mirosław Popowicz (ur. 12 października 1961 w Człuchowie) – polski duchowny katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, doktor prawa kanonicznego Kościołów Wschodnich, biskup pomocniczy przemysko-warszawski 2013–2015, arcybiskup metropolita przemysko-warszawski od 2015.

  Prawo kanoniczne – w Kościołach chrześcijańskich różnych tradycji system norm prawnych określających funkcjonowanie poszczególnych Kościołów, prawa i obowiązki poszczególnych członków (duchownych i świeckich), sposób zarządzania Kościołem, jego strukturę, przestępstwa i kary za nie oraz elementarne przepisy liturgiczne.Kościół greckokatolicki w Polsce – działający na terenie Polski, Kościół wschodni, greckokatolicki, obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, uznający władzę i autorytet papieża. W 2015 roku liczył około 55 tysięcy wiernych i 82 duchownych w 128 parafiach. Polscy biskupi greckokatoliccy wchodzą w skład Konferencji Episkopatu Polski. Siedziba Kościoła mieści się w Przemyślu przy ul. Basztowej 13. Od 2015 roku zwierzchnikiem Kościoła jest Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysko-warszawski.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Urodził się 12 października 1961 w Człuchowie. W latach 1981–1986 odbył studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Wyświęcony na diakona został 14 października 1986 przez arcybiskupa Myrosława Marusyna, sekretarza Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, który 17 października 1986 w Stargardzie Szczecińskim udzielił mu również święceń prezbiteratu. W latach 1988–1993 kontynuował studia w zakresie wschodniego prawa kanonicznego w Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie, które ukończył z doktoratem.

  12 października jest 285. (w latach przestępnych 286.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 80 dni.Człuchów (dawniej pol. Słuchów, 1945 Człochów, kaszb. Człuchòwò lub też Człochòwò, niem. Schlochau) – miasto i gmina w woj. pomorskim, stolica powiatu człuchowskiego.

  W latach 1986–1988 pracował jako wikariusz w parafiach w Elblągu i Pasłęku. Od 1993 do 1995 był wikariuszem sądowym w Metropolitalnym Sądzie Kościelnym we Lwowie oraz wykładowcą w miejscowym Wyższym Seminarium Duchownym. W latach 1995–1996 pełnił funkcje proboszcza parafii w Górowie Iławeckim i Lelkowie, równocześnie piastując stanowisko wikariusza biskupiego. Od 1996 do 2013 był proboszczem parafii archikatedralnej w Przemyślu i wikariuszem generalnym (protosyncellusem) archieparchii przemysko-warszawskiej. Został włączony w skład rady kapłańskiej, kolegium konsultorów i rady ekonomicznej. Został redaktorem „Przemyskich Archidiecezjalnych Wiadomości” i wszedł w skład kolegium redakcyjnego miesięcznika „Błahowist”. W 1995 otrzymał godność protojereja, a w 1996 tytuł mitrata. Został mianowany kanonikiem kapituły przemyskiej, w której objął funkcję prepozyta.

  Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Górowie Iławeckim – parafia greckokatolicka w Górowie Iławeckim, w dekanacie olsztyńskim archieparchii przemysko-warszawskiej. Założona w 1957. Mieści się przy ulicy ks. Mirosława Ripeckiego.Mitrat – w Kościele greckokatolickim i Cerkwi prawosławnej duchowny wyższego stanu, któremu przysługuje prawo do noszenia mitry.

  4 listopada 2013 papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archieparchii przemysko-warszawskiej ze stolicą tytularną Horrea Coelia. Chirotonię biskupią otrzymał 21 grudnia 2013 w soborze św. Jana Chrzciciela w Przemyślu. Konsekrował go arcybiskup Swiatosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, któremu asystowali Jan Martyniak, arcybiskup metropolita przemysko-warszawski, i Włodzimierz Juszczak, biskup eparchialny wrocławsko-gdański. Jako dewizę biskupią przyjął słowa Гдь просвѣщенїе мое и спаситель мой, кого убоюся (Pan światłem i zbawieniem moim).

  Horrea Coelia (łac. Diocesis Horreacoeliensis) – stolica historycznej diecezji we Cesarstwie rzymskim w prowincji Byzacena, współcześnie miasto Hergla w Tunezji. Obecnie katolickie biskupstwo tytularne.Wikariusz (łac. vicarius) – zastępca w Kościele katolickim i Kościele ewangelickim. W Kościele baptystycznym jest to nieordynowany duchowny przygotowujący się do ordynacji pastorskiej

  7 listopada 2015 papież Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą archieparchii przemysko-warszawskiej. 19 grudnia 2015 odbył ingres do soboru archikatedralnego w Przemyślu i kanonicznie objął rządy w archieparchii.

  W 2019 został wyróżniony Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Nowy biskup pomocniczy obrządku greckokatolickiego. episkopat.pl (arch.), 2013-11-04. [dostęp 2016-11-04].
  2. G. Polak: Kto jest kim w Kościele. Warszawa: Katolicka Agencja Informacyjna, 1999, s. 293–294. ISBN 83-911554-0-4.
  3. Eugeniusz Popowicz (ang.). catholic-hierarchy.org. [dostęp 2015-11-07].
  4. Rinuncia dell’Arcivescovo dell’Arcieparchia di Przemyśl-Warszawa dei Bizantini (Polonia) e nomina del successore (wł.). press.vatican.va, 2015-11-07. [dostęp 2015-11-07].
  5. Nowy biskup pomocniczy archidiecezji przemysko-warszawskiej. ekai.pl, 2013-11-04. [dostęp 2014-07-26].
  6. Nomina del Vescovo Ausiliare dell’Arcieparchia di Przemyśl-Warszawa di rito bizantino-ucraino (Polonia) (ang.). press.vatican.va, 2013-11-04. [dostęp 2014-07-25].
  7. Przemyśl: Ks. mitrat Eugeniusz Mirosław Popowicz biskupem pomocniczym archidiecezji przemysko-warszawskiej. episkopat.pl (arch.), 2013-11-04. [dostęp 2016-11-04].
  8. Zakończyła się chirotonia biskupia ks. Eugeniusza Popowicza Zakończyła się chirotonia biskupia ks. Eugeniusza Popowicza. ekai.pl, 2013-12-21. [dostęp 2014-07-25].
  9. Eugeniusz Popowicz na stronie Konferencji Episkopatu Polski. episkopat.pl. [dostęp 2016-11-04].
  10. Przemyśl: Abp Jan Martyniak przechodzi na emeryturę. Bp Eugeniusz Popowicz – metropolitą przemysko-warszawskim obrządku greckokatolickiego. episkopat.pl (arch.), 2015-11-07. [dostęp 2016-11-04].
  11. Ingres abp. Popowicza do soboru archikatedralnego. niedziela.pl, 2015-12-19. [dostęp 2015-12-19].
  12. S. Gęsiorowski: Kalwaria Pacławska: Poświęcenie Alei Dębów Pamięci Kapelanów Katyńskich. przemyska.pl, 2019-05-12. [dostęp 2019-05-22].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Nota biograficzna Eugeniusza Popowicza na stronie archieparchii przemysko-warszawskiej [dostęp 2014-07-25]
 • Eugeniusz Popowicz na stronie Konferencji Episkopatu Polski [dostęp 2016-11-04]
 • Eugeniusz Popowicz w bazie catholic-hierarchy.org (ang.) [dostęp 2013-11-04]
 • Prepozyt, primiceriusz (łac. praepositus, przełożony) – w Kościele rzymskokatolickim przewodniczący kapituły kanoników - kapituły katedralnej lub kolegiackiej oraz w Zgromadzeniu Księży Kanoników Regularnych Laterańskich, często w randze prałata lub infułata.Parafia Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Elblągu – parafia greckokatolicka w Elblągu, w dekanacie elbląskim archieparchii przemysko-warszawskiej. Założona w 1959 roku. Mieści się przy ulicy Poznańskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sakrament święceń, święcenia kapłańskie, kapłaństwo, święcenia – sakrament w Kościele katolickim, także Kościołach prawosławnych, anglikańskich i starokatolickich, który nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów.
  Kolegium konsultorów (łac. Collegio consutorum) – w Kościele katolickim organ struktur diecezji będący częścią Rady kapłańskiej, do którego należy wykonywanie zadań doradczych powierzonych przez biskupa diecezjalnego, oraz posiadający szczególne uprawnienia w okresie wakatu stolicy biskupiej. W katolickich Kościołach wschodnich konsultorzy nazywani są kolegium konsultorów eparchialnych.
  Biskup pomocniczy - wyświęcony na biskupa duchowny katolicki, którego zadaniem jest pomoc biskupowi diecezjalnemu w zarządzaniu diecezją zazwyczaj jako wikariusz generalny lub biskupi.
  Biskup tytularny (łac. episcopus titularis) to biskup mający tytuł dawnej, już nieistniejącej diecezji. Tytuł nadawany jest przez papieża wszystkim biskupom nieposiadającym własnej diecezji, czyli biskupom pomocniczym ordynariuszy, a także wyższym urzędnikom Kurii Rzymskiej, nuncjuszom, delegatom apostolskim lub innym duchownym pełniącym specjalne zadania zlecane im przez papieża lub narodowe konferencje biskupów.
  Ingres (łac. ingressus – wejście, wkroczenie) – uroczysty wjazd, uroczyste objęcie władzy przez biskupa ordynariusza nad diecezją.
  Papieski Instytut Wschodni w Rzymie (Pontificio Istituto Orientale) - instytut specjalizuje się w studiach chrześcijańskiego wschodu. Istnieją dwa fakultety: Wschodnich Studiów Kościelnych i Wschodniego Prawa kanonicznego. Został utworzony przez papieża Benedykta XV 15 października 1917 r.
  Sobór św. Jana Chrzciciela — kościół archikatedralny obrządku greckokatolickiego w Przemyślu, dawny kościół rzymskokatolicki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.043 sek.