• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eugenia Kempara

  Przeczytaj także...
  Order Sztandaru Pracy, pierwotnie order „Sztandar Pracy” – polskie wysokie odznaczenie państwowe Polski Ludowej ustanowione ustawą z dnia 2 lipca 1949 roku ... w celu nagrodzenia wyjątkowych zasług położonych dla Narodu i Państwa... Ostatni raz nadano go w 1991. Został zniesiony w 1992. Czesław Kiszczak (ur. 19 października 1925 w Roczynach) – generał broni Wojska Polskiego, szef Zarządu II Sztabu Generalnego WP (1973–1979) i szef Wojskowej Służby Wewnętrznej (1979–1981), działacz komunistyczny, minister spraw wewnętrznych (1981–1990), Prezes Rady Ministrów PRL (od 2 do 17 sierpnia 1989), poseł IX kadencji, wicepremier pierwszego niekomunistycznego rządu PRL (1989–1990).
  Prokuratura – urząd państwowy powołany do stania na straży praworządności. Zazwyczaj swój cel prokuratura realizuje poprzez zaskarżanie do sądów decyzji niezgodnych z prawem, ściganie przestępstw, pomoc prawną społeczeństwu oraz branie udziału w procesie legislacyjnym jako czynnik opiniodawczy.

  Eugenia Kempara z domu Ziółkowska (ur. 29 września 1929 w Księżynie) – polska żołnierz, prokurator, prawnik i polityk. Poseł na Sejm PRL VII i VIII kadencji, członek Rady Państwa (1976–1985).

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Córka Bernarda i Marianny. W 1961 ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1949 należała do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, była m.in. zastępcą członka Komitetu Centralnego PZPR (1975–1980) i członkiem KC PZPR (1980–1981). W latach 1946–1952 była pracownikiem cywilnym administracji wojskowej, następnie w latach 1952–1975 pozostawała w służbie wojskowej w prokuraturze wojskowej. W latach 1975–1981 przewodnicząca Zarządu Głównego Ligi Kobiet, w latach 1976–1985 członek Rady Państwa i w latach 1976–1985 poseł na Sejm PRL VII i VIII kadencji. Ponadto była m.in. przewodniczącą Centralnej Rady Organizacji Rodzin Wojskowych (1959–1975), przewodniczącą Krajowej Rady Kobiet Polskich przy Ogólnopolskim Komitecie Frontu Jedności Narodu (1977–1983) oraz członkiem Prezydium tego komitetu (1977–1983). W 1975 wpisana do Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich. W 1983 wybrana w skład Krajowej Rady Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Od 1971 była redaktorem naczelnym kwartalnika „Wojskowy Przegląd Prawniczy”.

  Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR) – organ kierowniczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) w latach 1948–90; najwyższa władza PZPR między zjazdami, kierująca całokształtem pracy partii.Funkcję I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (do 1954 roku Sekretarza Generalnego PZPR) sprawowali kolejno:

  Odpowiedzialność karna[ | edytuj kod]

  W marcu 2006 Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej postawiła ją w stan oskarżenia za popełnienie zbrodni komunistycznej (udział we wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981). Od września 2008 płk w st. spocz. Eugenia Kempara zasiadała na ławie oskarżonych w toczącym się procesie w tej sprawie przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Na ławie oskarżonych zasiadali także: b. I sekretarz KC PZPR i Prezes Rady Ministrów gen. armii w st. spocz. Wojciech Jaruzelski, b. I sekretarz KC PZPR Stanisław Kania, b. minister obrony narodowej gen. armii w st. spocz. Florian Siwicki, b. minister spraw wewnętrznych gen. broni w st. spocz. Czesław Kiszczak, b. wiceminister obrony narodowej gen. broni w st. spocz. Tadeusz Tuczapski oraz b. wiceminister sprawiedliwości Tadeusz Skóra.

  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW) – jest trzecim co do liczby studentów (po WZ UW i WDiNP UW) i najstarszym wydziałem Uniwersytetu Warszawskiego. WPiA UW umożliwia kształcenie na kierunkach:

  W dniu 12 stycznia 2012 Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył wobec niej postępowanie karne w sprawie wprowadzenia stanu wojennego ze względu na przedawnienie zarzutów.

  Odznaczenia[ | edytuj kod]

 • Order Sztandaru Pracy II klasy
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Medal 30-lecia Polski Ludowej
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Leksykon Historii Polski, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1995
 • Informacje w BIP IPN
 • Strona sejmowa posła VIII kadencji
 • Kiszczak się nie przyznaje, Siwicki wyłączony, portal money.pl z 27 kwietnia 2009
 • J. Stroynowski (red.), Who is who in the Socialist countries of Europe : a biographical encyclopedia of more than 12,600 leading personalities in Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, German Democratic Republic, Hungary, Poland, Romania, Yugoslavia 1989, tom 3, K.G. Saur Pub., 1989
 • Tadeusz Tuczapski (ur. 23 września 1922 we Lwowie, zm. 10 kwietnia 2009 w Warszawie) – generał broni Wojska Polskiego, wiceminister obrony narodowej PRL (1968–1987), Główny Inspektor Szkolenia (1968-1971), Główny Inspektor Obrony Terytorialnej (1971-1987), szef Obrony Cywilnej Kraju (1973-1987), sekretarz Komitetu Obrony Kraju (1973-1987), zastępca członka Komitetu Centralnego PZPR (1968–1986), członek Rady Naczelnej ZBoWiD (1969–1990), prezes Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju (1988–1991).Tadeusz Skóra – polski polityk i sędzia, wiceminister sprawiedliwości, obecnie sędzia w stanie spoczynku Sądu Okręgowego w Lublinie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Stan wojenny w Polsce w latach 1981–1983 – stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób.
  Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Liga Kobiet Polskich – Liga Kobiet Polskich jest stowarzyszeniem zrzeszającym kobiety bez względu na światopogląd, przekonanie czy przynależność do innych organizacji społecznych, partii politycznych, kościołów lub związków wyznaniowych chcące działać na rzecz kobiet i ich rodzin( § 1 Statutu LKP). Została oficjalnie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2001 roku, ale odwołuje się do tradycji Ligi Kobiet Polskich założonej w 1913 roku.
  Przedawnienie – pojęcie odnoszące się do odpowiedzialności karnej w dwóch aspektach – karalności przestępstwa oraz wykonania orzeczonej kary.
  Front Jedności Narodu – organizacja społeczno-polityczna utworzona w 1952 (do 1956 roku działał pod nazwą Frontu Narodowego).
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.648 sek.