• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eucheriusz z Lyonu

  Przeczytaj także...
  Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.
  Honorat z Arles (ur. ok. 350 w Toul w Galii, zm. 16 stycznia 429 lub 430 w Arles) – biskup Arles, zakonnik, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego.

  Eucheriusz z Lyonu, fr. Eucher (ur. ok. 380 w Galii, zm. 449 lu 450 w Lyonie) – teolog, mnich, biskup Lyonu, święty Kościoła katolickiego.

  Pochodził za znamienitego rodu rzymskiej Galii. Był ojcem św. Saloniusza (biskupa Genewy) i św. Werana (biskupa Vence). Po śmierci żony Galli synów oddał na wychowanie mnichom z monasteru Lérin na wyspie Lérinum (Saint-Honorat, Wyspy Leryńskie), a sam wstąpił do zakonu na Léro (dzisiejsza Sainte-Marguerite, naprzeciw Cannes) oddając się pracy, umartwianiu i kontemplacji. Pragnął przystąpić do ojców pustyni. Nawiązał kontakt ze św. Janem Kasjanem oraz św. Hilarym i św. Honoratem z Arles przebywającymi wówczas w monasterze Lérin. Tu napisał Pochwałę samotności i O pogardzie dla świata i światowej filozofii.

  Wydawnictwo WAM, znane jako: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy (WAM) (1872-1918, 1935-1994), Wydawnictwo Księży Jezuitów (1918-1935), Wydawnictwo WAM (od 1994) – najstarsze polskie wydawnictwo katolickie, założone w 1872 przez ks. Stanisława Stojałowskiego SJ w Krakowie.Kult świętych – w katolicyzmie i prawosławiu szczególny szacunek do osób uważanych za zbawione, oraz do świętych aniołów, którzy stawiani są za wzór dla wszystkich żyjących. Do świętych można zwracać się z prośbą o wstawiennictwo do Boga.

  Jest również autorem m.in. Żywota św. Maurycego i męczenników z Legionu Tebańskiego, listu De laude Eremi do św. Hilarego (ok.428), listu i dzieł dedykowanych św. Saloniuszowi: Instructionum ad Salonium libri duo i De gubernatione Dei. Dzieło Formulae spiritualis intelligentiae ad Veranum zadedykował młodszemu synowi Weranowi.

  Męczennik (gr. μάρτυς, mártus, łac. martyr: „świadek” – osoba, która zginęła lub cierpiała w obronie swoich wierzeń lub przekonań.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.

  W roku ok. 434 wezwano go do Lyonu, aby objął wakat biskupa diecezji lyońskiej, który pełnił do śmierci. Jako biskup brał udział w pierwszym synodzie w Orange (441).

  Jego wspomnienie liturgiczne obchodzone jest za Martyrologium Rzymskim 16 listopada.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • kult świętych
 • modlitwa za wstawiennictwem świętego
 • święci i błogosławieni Kościoła katolickiego
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Abbey of Lérins - Catholic Encyclopedia (ang.)
  2. Historia egzegezy biblijnej na biblia.wiara.pl [opublikowano:2005-05-24]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Eucheriusz, biskup Lyonu. na DEON.pl (SJ i Wydawnictwo WAM)
 • St. Eucherius - Catholic Encyclopedia (ang.)
 • Vence – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, w departamencie Alpy Nadmorskie.Ojcowie pustyni – pierwsi mnisi chrześcijańscy, którzy od końca III wieku prowadzili życie samotne albo w niewielkich zgromadzeniach na pustyniach egipskich, a następnie w Syrii i Palestynie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa (lit. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) – litewska biblioteka narodowa założona w 1919 roku w Kownie, przeniesiona w 1963 roku i działająca do dziś w Wilnie.
  Archidiecezja lyońska (łac. Archidioecesis Lugdunensis, fr. Archidiocèse de Lyon) - rzymskokatolicka archidiecezja ze stolicą w Lyonie, we Francji. Arcybiskupi Lyonu posiadają tytuł prymasów Galii (prymasów Francji).
  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.
  Wyspy Leryńskie, franc. Îles de Lérins – archipelag czterech wysp położony na Morzu Liguryjskim, administracyjnie przynależny do francuskiej gminy Cannes, położony kilka kilometrów od centrum Cannes na kontynencie, w departamencie Alpy Nadmorskie. Nazwa archipelagu pochodzi z czasów rzymskich. Wchodząca w skład Sainte-Marguerite nazywała się po łacinie Léro, a Saint-Honorat Lérinum.
  Ród – grupa społeczna oparta na wspólnocie krwi, obejmująca rodziny wywodzące swe pochodzenie od wspólnego przodka. Więź wewnętrzną rodu u większości ludów pierwotnych oraz w bardziej rozwiniętych ustrojach stanowiło pochodzenie ojcowskie. Ród jest pojęciem nadrzędnym w stosunku do rodziny, składa się bowiem z wielu rodzin posiadających niejednokrotnie inne nazwiska.
  Saloniusz (Salomon) z Genewy (ur. ok. 400 w Lyonie, zm. 28 września po 450 w Genewie) – biskup w diecezji Genewa, pisarz chrześcijański, święty Kościoła katolickiego.
  Biskupi i arcybiskupi Lyonu, metropolici Lyonu, prymasi Galii – rzymskokatoliccy biskupi ordynariusze Lyonu we Francji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.271 sek.