• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eubulides

  Przeczytaj także...
  Szkoła megarejska, szkoła dialektyków, szkoła erystyków – szkoła filozoficzna w starożytnej Grecji (powstała w V w. p.n.e.). Jej założycielem był Euklides z Megary, uczeń Sokratesa. Szkoła rozwijała głównie motywy filozofii eleackiej.Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego. W cywilizacji Zachodu zaadaptowany obok łaciny jako język terminologii naukowej, wywarł wpływ na wszystkie współczesne języki europejskie, a także część pozaeuropejskich i starożytnych. Od X wieku p.n.e. zapisywany jest alfabetem greckim. Obecnie, jako język nowogrecki, pełni funkcję języka urzędowego w Grecji i Cyprze. Jest też jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej. Po grecku mówi współcześnie około 15 milionów ludzi. Język grecki jest jedynym językiem z helleńskich naturalnych, który nie wymarł.
  Spółgłoska – dźwięk języka mówionego powstający w wyniku całkowitego lub częściowego zablokowania przepływu powietrza przez aparat mowy (kanał głosowy). W czasie wymawiania spółgłosek powstaje szmer, gdy powietrze natrafia na przeszkodę (zwarcie, zbliżenie).

  Eubulides z Miletu (gr. Εὑβουλίδης) – filozof należący do szkoły megarejskiej. Nieznana jest jego dokładna data urodzenia, żył w IV w. p. n. e. Znany jest głównie ze swoich paradoksów.

  Euklides z Megary (gr. Εὐκλείδης, ur. ok. 435 p.n.e. zm. ok. 356 p.n.e) - grecki filozof, założyciel szkoły megarejskiej. Był uczniem Parmenidesa i Sokratesa, przy którego śmierci miał być obecny. Podobnie jak Parmenides, pojmował najwyższe dobro jako jeden, niezmienny byt. Znany był z krytyki Platona w której twierdził, że jedynymi poprawnymi sądami są sądy tautologiczne oraz że nie można rozumować przez analogię. W średniowieczu był często mylony z Euklidesem z Aleksandrii.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Życie[ | edytuj kod]

  Eubulides był uczniem Euklidesa z Megary, założyciela szkoły megarejskiej. Sam Eubulides również zajmował się pedagogiką. Wychował m.in. Eufantosa z Olintu, Aleksinosa z Elidy i Ichtyasa. Według niektórych przekazów jego uczniem miał być Demostenes, który właśnie dzięki Eublidesowi nauczył się wymawiać spółgłoskę r. Do historii przeszedł jego spór z Arystotelesem.

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Paradoks kłamcy zwany także paradoksem Eubulidesa lub antynomią kłamcy, mówi o niemożliwości zdefiniowania pojęcia prawdy w obrębie języka, do którego to pojęcie się odnosi.

  Paradoksy Eubulidesa[ | edytuj kod]

  1. Paradoks kłamcy:
   Pewien człowiek twierdzi: "ja teraz kłamię". Jeśli zadamy sobie pytanie, czy jest on kłamcą czy też twierdzi prawdę dojdziemy niechybnie do sprzeczności. Jeśli kłamie, to stwierdzając "ja teraz kłamię" wypowiada prawdę, a więc nie jest kłamcą. Jeśli natomiast twierdzi prawdę, to znaczy, że kłamie, bo to oznacza wypowiadane przez niego zdanie.
  2. Paradoks zasłoniętego:
   - Znasz tego człowieka w masce?
   - Nie.
   - To twój ojciec. Czyżbyś nie znał własnego ojca?
  3. Paradoks Elektry:
   Elektra nie wie, że człowiek, który się do niej zbliża to jej brat, Orestes. Elektra zna swojego brata. Czy Elektra wie, że ten człowiek to jej brat?
  4. Paradoks ukrytego:
   Modyfikacja paradoksu Elektry i zasłoniętego.
  5. Paradoks sorytu:
   Wyobraź sobie stos piasku, z którego pojedynczo usuwane są kolejne ziarna, aż do momentu, kiedy zostanie już tylko jedno. Czy jest ono nadal stosem? Jeśli nie, to kiedy stos przestał nim być?
  6. Paradoks rogacza:
   To czego nie zgubiłeś jest twoje. Ale nie zgubiłeś rogów, zatem masz również rogi.
  7. Paradoks łysego:
   Paradoks łysego jest modyfikacją paradoksu sorytu. Człowiek ma pewną ilość włosów na głowie stanowiących pewien zbiór. Jeśli wyrwiemy mu jeden włos nie stanie się przez to łysy, jeśli wyrwiemy mu dwa, trzy, cztery... nadal nie będzie on łysy. A więc, odebranie podelementów poszczególnych tego zbioru nie pozbawi zbioru jego cechy bycia całością. Ale jeśli będziemy te włosy po kolei wyrywać, to w pewnym momencie zmieni się postać zbioru, człowiek stanie się łysym. Od którego momentu to się stanie?

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, PWN, Warszawa 1984, s. 137
  2. tamże, s. 138
  3. Aporia stosu lub aporia łysego
  Arystoteles (gr. Ἀριστοτέλης, Aristotelēs, ur. 384 p.n.e., zm. 7 marca 322 p.n.e.) – filozof, jeden z trzech, obok Sokratesa i Platona najsławniejszych filozofów starożytnej Grecji. Nazywany też Stagirytą (od miejsca urodzenia), lub po prostu Filozofem (w tekstach średniowiecznych i nowożytnych).Filozofia (gr. φιλοσοφία – umiłowanie mądrości) – rozważania na temat podstawowych problemów takich jak np. istnienie, umysł, poznanie, wartości, język.
  Warto wiedzieć że... beta

  Diogenes Laertios (także Laertes lub Laertios Diogenes) (gr. Διογένης Λαέρτιος, łac. Diogenes Laërtius) – autor dzieła Żywoty i poglądy słynnych filozofów (Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων Bioi kai gnomai ton en philosophia eudokimesanton). Czas jego życia ustala się na pierwszą połowę III w., miejsce pochodzenia jest nieznane, istnieją domysły, że było to miasto Laertes w Cylicji. Opisuje żywoty i poglądy filozofów greckich od Talesa i siedmiu mędrców do Epikura włącznie. Jego dzieło jest ważnym źródłem wiedzy o filozofach, których pisma nie zachowały się do naszych czasów.
  Paradoks (gr. parádoksos – nieoczekiwany, nieprawdopodobny) – twierdzenie logiczne prowadzące do zaskakujących lub sprzecznych wniosków. Sprzeczność ta może być wynikiem błędów w sformułowaniu twierdzenia, przyjęcia błędnych założeń, a może też być sprzecznością pozorną, sprzecznością z tzw. zdrowym rozsądkiem, np. paradoks hydrostatyczny, czy paradoks bliźniąt.
  Demostenes (gr. Δημοσθένης Dēmosthénēs, 384—322 p.n.e.) – najsłynniejszy mówca grecki, polityk, zażarty przeciwnik macedońskiej dominacji w świecie greckim.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Paradoks stosu (paradoks sorytu, z (gr.) σωρείτης sōreitēs) – klasyczny problem z zakresu filozofii języka. Jego autorstwo jest przypisywane Eubulidesowi z Miletu bądź Zenonowi z Elei. Istnieje kilka wersji paradoksu, najczęściej spotykaną jest następująca:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.