• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Etyka normatywna

  Przeczytaj także...
  Powinność – nakaz, obowiązek, konieczność natury moralnej. Wystepuje także jak: powinność obywatelska, powinność obrony ojczyzny (samoobrona powszechna), powinność moralna, powinność zawodowa.Metaetyka - obok opisowej i normatywnej, jeden z trzech głównych działów etyki. Jej początki datuje się na pierwsze lata XX wieku, kiedy to pojawiło się dzieło George’a Edwarda Moore’a pod tytułem „Zasady etyki”. Samo słowo metaetyka oznacza zaś gnoseologiczne, logiczne i metodologiczne zagadnienia etyki normatywnej.
  Etyka opisowa – jeden z trzech głównych działów etyki, obok etyki normatywnej i metaetyki. Niekiedy nazywa się ją etologią.

  Etyka normatywna – jeden z działów etyki (obok etyki opisowej i metaetyki), który wskazuje jak należy postępować, jakie są kryteria oceny działań i ich uzasadniania.

  Areté (gr. ἀρετή) – najczęściej termin ten tłumaczy się jako „cnota”, rzadziej (i przeważnie dawniej) także jako „dzielność” lub „męstwo”, ale jego dokładne przetłumaczenie sprawia trudność, ponieważ w różnych czasach miał różne znaczenia. Początkowo oznaczał męstwo, bohaterstwo, później zdatność (sposobność) człowieka i każdej zresztą rzeczy do spełniania swojego właściwego zadania, wreszcie zaś zaletę moralną, czyli cnotę.Cnota (łac. virtus, gr. ἀρετή – areté ) – ugruntowana, stała etyczna dyspozycja człowieka gotowego posługiwać się swoimi władzami moralnymi - rozumem, wolą i zmysłami - do postaw i konkretnych czynów zgodnych z dobrem etycznym.

  W zależności od tego, jakie pojęcia uznają za centralne, można wyróżnić następujące rodzaje etyk normatywnych:

 • aksjologiczne – stawia w centrum uwagi pojęcie wartości,
 • deontologiczne – stawia w centrum uwagi pojęcie powinności (obowiązku),
 • odpowiedzialności – stawia w centrum uwagi pojęcie odpowiedzialności,
 • aretologiczne – stawia w centrum uwagi pojęcie cnoty (Areté).
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ethics, normative. W: Nicholas Bunnin, Jiyuan Yu: The Blackwell Dictionary of Western Philosophy. Malden, MA - Oxford - Carlton: Blackwell Publishing, 2004, s. 228. ISBN 1-4051-0679-4.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.717 sek.