Etnogeneza

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Etnogeneza – proces wyodrębniania się, różnicowania i kształtowania grup etnicznych. Badaniem etnogenezy zajmuje się historia, etnologia, archeologia, antropologia kulturowa, socjologia i językoznawstwo.

Językoznawstwo (lingwistyka) – dział nauk humanistycznych badających istotę, budowę i rozwój języka. Specjalista w zakresie językoznawstwa to językoznawca lub lingwista. Wyróżnia się lingwistykę teoretyczną i stosowaną.Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).

Podstawowe formy etnogenezy to:

Grupa etniczna (inaczej: etnos), w znaczeniach antropologicznym i społecznym – zbiorowość, która postrzega siebie samą lub postrzegana jest przez otaczające ją zbiorowości jako odrębną i specyficzną ze względu na jedną lub więcej cech takich jak:Antropologia kulturowa (antropologia społeczna) – dyscyplina nauk społecznych badająca organizację kultury, rządzące nią prawa, historyczną zmienność i etniczną różnorodność kultur w celu skonstruowania ogólnej teorii kultury. Jest to jeden z głównych działów szeroko rozumianej antropologii, zajmuje się badaniem kultury we wszystkich jej przejawach.
  • podział i wykształcenie się odrębnego etnosu (np. podział Bałtosłowian na Bałtów i Słowian)
  • integracja bliskich sobie plemion (np. Polacy to efekt stopienia się w jeden naród gł. Pomorzan, Polan, Mazowszan, Wiślan i Ślężan)
  • asymilacja najeźdźców lub poddanych (Węgrzy, Bułgarzy)
  • konglomerat wielu elementów etniczno-kulturowych (Asyryjczycy, Rumuni)
  • Zobacz też[ | edytuj kod]

  • etnogeneza Słowian
  • Bibliografia[ | edytuj kod]

  • Mały słownik antropologiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1976
  • Reklama