• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ethnologue

  Przeczytaj także...
  ISO 639 – zestaw standardów międzynarodowych dotyczących jednoznacznego reprezentowania nazw języków za pomocą krótkich, 2-, 3- lub 4-literowych identyfikatorów.Makrojęzyk (ang. macrolanguage) – termin stosowany w językoznawstwie. Kategoria wprowadzona przez międzynarodowy standard ISO 639 na określenie języków, które posiadają kilka odmian, nie zawsze wzajemnie zrozumiałych, ale które ze względów pozajęzykowych (kulturowych, politycznych, etnicznych, religijnych itd.) traktowane są jako warianty tego samego języka. Niektóre języki posiadają kilkadziesiąt takich wariantów (np. arabski 30, keczua 44, zapotecki aż 58).
  Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, ISO (ang. International Organization for Standardization, fr. Organisation internationale de normalisation) – organizacja pozarządowa zrzeszająca krajowe organizacje normalizacyjne.

  Ethnologue – publikacja, zarówno w formie papierowej jak i online wydawana przez SIL International, chrześcijańską organizację stawiającą sobie za cel badanie rzadziej używanych języków, aby następnie wydać w nich Biblię. Publikacja ta jest regularnie aktualizowana, w obecnym 17. wydaniu (2013) obejmuje listę 7105 języków, podając podstawowe informacje na temat ich liczby użytkowników, zasięgu geograficznego, klasyfikacji, dialektów itd.

  Narodowość – pochodzenie określane w kręgu kulturowym jednostki zgodnie z pochodzeniem jego przodka; przynależność do określonego narodu.Dialekt (stgr. διάλεκτος dialektos – "rozmowa, sposób mówienia") – regionalna odmiana języka, odznaczająca się swoistymi cechami fonetycznymi, leksykalnymi itp.

  Historia[]

  W 1984 wprowadzono trzyliterowy system kodów dla poszczególnych języków, tak zwany "kod SIL", przekraczający liczbą uprzedni standard ISO 639-1. Również kody używane w wydaniu 14. nie pokrywały się z kodami ISO 639-2. Z tego względu w 2002 zaproszono Ethnologue do współpracy z International Organization for Standardization (ISO) w celu zintegrowania systemu kodów w jeden spójny międzynarodowy standard. W wyniku współpracy otrzymano standard nazwany ISO 639-3.

  Język chiński (chiń. upr. 汉语, chiń. trad. 漢語, pinyin Hànyǔ; lub chiń. upr./chiń. trad. 中文, pinyin Zhōngwén) – język lub grupa spokrewnionych języków (tzw. makrojęzyk), należących do rodziny chińsko-tybetańskiej.Biblia, Pismo Święte (z greckiego βιβλίον, biblion – zwój papirusu, księga, l.m. βιβλία, biblia – księgi) – zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie po hebrajsku, aramejsku i grecku (w formie koinè (gr. κοινὴ)), uznawanych przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament. Biblia hebrajska – Tanach obejmuje księgi Starego Testamentu. Poszczególne tradycje chrześcijańskie mają nieco inny kanon ksiąg biblijnych.

  Kontrowersje[]

  Punkty sporne (np. kwestia dokładnej liczby języków) związane są z brakiem w językoznawstwie ustalonego kryterium uznania danego etnolektu za odrębny język lub za dialekt danego języka. Zasady stosowane przez Ethnologue:

 • Makrojęzyk nie jest liczony jako język, lecz jedynie poszczególne języki wchodzące w jego skład. Na przykład na liście jest umieszczony nie język chiński, lecz 13 oddzielnych języków chińskich.
 • Języki wymarłe są uznane za martwe dopiero po uzyskaniu dowodów na to, że dany język nie ma już użytkowników
 • Języki od dawna martwe nie są umieszczane na liście, nawet jeżeli posiadają przypisany kod ISO 639-3 i pozostają w użyciu np. liturgicznym.
 • Inne kontrowersje dotyczą niewiarygodności liczby użytkowników danego języka, lub nierozróżniania narodowości od języka ojczystego.

  Tadeusz Andrzej Olszański (ur. 1950 w Otwocku) – prawnik, politolog, publicysta oraz działacz polskiego fandomu fantastycznego. Swoje zainteresowania skupia wokół problematyki ukraińskiej oraz literatury J. R. R. Tolkiena. Członek Śląskiego Klubu Fantastyki.Język ojczysty (pierwszy język) - język, którego człowiek uczy się jako pierwszego. Jego przyswojenie następuje w dzieciństwie, odbywa się w sposób naturalny, a ma miejsce w środowisku, które w głównej mierze zajmuje się opieką nad małym człowiekiem. Najczęściej jest to jego środowisko rodzinne.

  Linki zewnętrzne[]

 • Wersja online Ethnologue
 • Ethnologue - Historia
 • Przypisy

  1. Ethnologue, Languages of the World
  2. Ethnologue report for language code: zho
  3. Ethnologue: Introduction to the Printed Volume
  4. Tadeusz A. Olszański, Języki świata w sieci, „zaKORZENIEnie”. Biuletyn „Stowarzyszenia na rzecz Wielości Kultur”, nr 1(13), 2001
  Etnolekt – język, dialekt lub gwara używany przez wyodrębnioną grupę etniczną. Jest zbiorem bardzo podobnych do siebie idiolektów. Termin "etnolekt" jest używany w językoznawstwie polskim szczególnie w przypadkach gdy zastosowanie określenia język, dialekt lub gwara byłoby sporne, w częstych sytuacjach braku precyzyjnych kryteriów pozwalających uznać daną odmianę języka za odrębny język bądź też dialekt (odmianę) innego, pokrewnego języka.SIL International – chrześcijańska naukowa organizacja profit, której głównym celem jest studiowanie i dokumentowanie mniej znanych języków w celu poszerzania wiedzy lingwistycznej, promocji piśmiennictwa i pomocy w rozwijaniu rzadkich języków.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.