• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Etat

  Przeczytaj także...
  Etat jednostki wojskowej – dokument określający strukturę organizacyjną jednostki wojskowej i podległość jej poszczególnych ogniw.Etat to stała posada na stanowisku przewidzianym w planie etatów i z wynagrodzeniem według taryfikatora instytucji zatrudniającej.
  Etatyzacja (etat – fr. état - państwo) pojęcie ekonomiczne i socjologiczne określające działanie polegające na ustaleniu liczby zatrudnienia w danej instytucji, wraz z wysokością budżetu przeznaczoną na ich wynagrodzenia.
 • Etat (praca) – stała posada
 • Etat (wojsko) – dokument określający liczbę żołnierzy i środków materiałowych w danej jednostce wojskowej
 • Etat (leśnictwo) – wysokość pozyskania drewna dla danego gospodarstwa leśnego
 • Zobacz też
 • Etatyzacja
 • ETAT, Chemins de Fer de l'État – kolej państwowa we Francji 1878-1938
 • Etat (etat cięć, etat użytkowania) jest to ilość masy drzewnej możliwa do wycięcia w drzewostanie bez szkody dla tego drzewostanu, w określonym czasie i na określonej powierzchni. Etat jest niższy niż przyrost masy drzewnej w tym samym okresie, dzięki czemu następuje stały wzrost zapasu drewna "na pniu".  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.