• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Etanol  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  [MEOS] Mikrosomalny system utleniania alkoholu (ang. Microsomal Ethanol Oxidizing System) jest alternatywną drogą metabolizowania etanolu, który zachodzi w mikrosomie utleniającym etanol do aldehydu octowego.Destylacja azeotropowa – jeden z rodzajów destylacji z użyciem czynnika rozdzielającego, zmieniającego względne lotności pierwotnych składników rozdzielanej mieszaniny. W przypadku destylacji azeotropowej czynnik rozdzielający tworzy ze składnikiem lub składnikami rozdzielanej mieszaniny taki azeotrop, że staje się możliwe rozdzielenie związków bliskowrzących lub tworzących inne azeotropy. Jest korzystne, jeżeli w powstających układach azeotropowych występuje obszar ograniczonej mieszalności cieczy, co ułatwia rozdzielanie. Do grupy procesów destylacji z użyciem czynnika rozdzielającego należy również destylacja ekstrakcyjna i destylacja zeotropowa.
  Zobacz też[]
 • denaturat
 • bimber
 • alkohol metylowy, zatrucie alkoholem metylowym
 • miejsce wiązania anestetyków i alkoholi
 • Ro15-4513 (antagonista alkoholu)
 • salsolinol
 • zawartość alkoholu we krwi
 • Przypisy

  1. Etanol – podsumowanie (ang.). PubChem Public Chemical Database.
  2. Lide 2009 ↓, s. 3-232.
  3. R. Starkey, J. Norman, M. Hintze. Who Knows the Ka Values of Water and the Hydronium Ion. „J. Chem. Educ.”. 63 (6), s. 473–474, 1986. DOI: 10.1021/ed063p473. 
  4. Lide 2009 ↓, s. 6-60.
  5. Lide 2009 ↓, s. 6-176.
  6. Lide 2009 ↓, s. 6-127.
  7. Lide 2009 ↓, s. 9-55.
  8. Informacje o klasyfikacji i oznakowaniu substancji według Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, zał. VI, z uwzględnieniem Rozporządzeń ATP: Etanol w Wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-03-18].
  9. Etanol (ang. • niem.) w bazie IFA GESTIS. Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA). [dostęp 2011-05-05].
  10. Etanol (ang.). Karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich dla Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2015-03-18].
  11. Przygotowywanie popularnych rozpuszczalników i reagentów. Etanol. [dostęp 2010-11-18].
  12. Arthur I. Vogel, Preparatyka organiczna, wyd. II, WNT, Warszawa 1984.
  13. Kalendarz chemiczny. Część pierwsza. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1954, s. 178–179.
  14. Wydajność surowców do produkcji etanolu. 2011-11-30. [dostęp 2011-12-16].
  15. Ewa Czechowska. Auto na alkohol – czyli produkcja biopaliw w Brazylii. „Auto Świat”. 22/08, s. 14, 26.05.2008. [dostęp 2010-02-20]. 
  16. V. Kumar, R. Cotrani, S. Robbins: Patologia Robbinsa. Urban&Partner, 2005. ISBN 978-83-89581-92-1.
  17. Reid Hester, What is moderate drinking?
  18. Late-Life Alcohol Consumption and 20-Year Mortality
  19. Dorota Włoch-Kopeć, Małgorzata Bała, Roman Jaeschke: Czy picie alkoholu zmniejsza ryzyko choroby sercowo-naczyniowej?. mp.pl, 2012-04-13. [dostęp 2014-07-24]. (opracowanie publikacji P.E. Ronksleya i współpr.)
  20. David J. Hanson, Drinking Alcohol in Moderation: Better Health & Longer Life
  21. Alcohol: The Good and the Bad
  22. Roger M Pinder. More on the benefits of wine for cognitive decline and dementia (Editorial). „International Journal of Wine Research”. 3, s. 23-24, 2011. DOI: 10.2147/IJWR.S25116. 
  23. Moderate Drinking May Help Prevent Alzheimer's, Other Dementia. U.S. News & World Report, 2011-08-16. [dostęp 2013-12-05].
  24. EJ. Neafsey, MA. Collins. Moderate alcohol consumption and cognitive risk. „Neuropsychiatr Dis Treat”. 7, s. 465-484, 2011. DOI: 10.2147/NDT.S23159. PMID: 21857787. PMCID: PMC3157490. 
  25. Roizen, Ron, Fillmore, Kaye, Chikritzhs, Tanya, Stockwell, Tim. Light-to-moderate drinking and dementia risk: The former drinkers problem re-visited. „Addiction Research & Theory”. 21 (3), s. 181-193, 2012. DOI: 10.3109/16066359.2012.706343. 
  26. Downer, Brian, Zanjani, Faika, Fardo, David W.. The Relationship Between Midlife and Late Life Alcohol Consumption, APOE e4 and the Decline in Learning and Memory Among Older Adults. „Alcohol and Alcoholism”, 2013. DOI: 10.1093/alcalc/agt144. PMID: 24049153. 
  27. MP. Mascia, JR. Trudell, RA. Harris. Specific binding sites for alcohols and anesthetics on ligand-gated ion channels. „Proc Natl Acad Sci U S A”. 97 (16), s. 9305-10, 2000. DOI: 10.1073/pnas.160128797. PMID: 10908659. 
  28. How drugs affect neurotransmitters. Alcohol. The brain from top to bottom. [dostęp 2013-11-11].
  Alkoholany (alkoksylany) – organiczne związki chemiczne o wzorze ogólnym ROM (gdzie: R – grupa alkilowa; M – atom metalu). Otrzymuje się je głównie podczas reakcji odpowiedniego alkoholu z metalem (sodem i potasem na zimno, zaś z magnezem i glinem na gorąco) w środowisku bezwodnym. Większość alkoholanów to związki jonowe, choć w niektórych (np. w t-butanolanie glinu) występują wiązania kowalencyjne.Wymioty (łac. vomitus, emesis) – gwałtowny wyrzut treści pokarmowej na zewnątrz z żołądka (bądź z żołądka i jelit) poprzez przełyk i jamę ustną, w wyniku silnych skurczów mięśni brzucha, przepony oraz klatki piersiowej. Często nudności poprzedzają lub towarzyszą wymiotom.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  ppm (ang. parts per million) - sposób wyrażania stężenia bardzo rozcieńczonych roztworów związków chemicznych. Stężenie to jest pochodną ułamka molowego i określa ile cząsteczek związku chemicznego przypada na 1 milion cząsteczek roztworu.
  Tlenek wapnia (wapno palone), CaO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków zasadowych zawierający wapń na II stopniu utlenienia.
  Ułamek objętościowy - określony stosunek objętości składnika do sumarycznej objętości wszystkich składników danego układu. Suma wszystkich ułamków objętościowych danych składników jest równa określonej jedności. Ten ułamek jest wyrażony w procentach.
  Błona komórkowa, plazmolema, plazmolemma (cytolemma, plasmolemma) – półprzepuszczalna błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego. Jest ona złożona z dwóch warstw fosfolipidów oraz białek, z których niektóre są luźno związane z powierzchnią błony (białka peryferyjne), a inne przebijają błonę lub są w niej mocno osadzone białkowym lub niebiałkowym motywem (białka błonowe).
  Alkoholowe stłuszczenie wątroby - przewlekła choroba wątroby, polegająca na gromadzeniu we wnętrzu hepatocytów kropel tłuszczu. Jest spowodowana nadużywaniem alkoholu.
  Boca Raton – miasto w USA, na Florydzie, nad Oceanem Atlantyckim, na północ od Miami. Populacja wynosi 86 396 mieszkańców (2006).
  Bimber, bliskoznaczne: gorzała, samogon, krzakówka, deptana, 1410 (od określonych proporcji składników), księżycówka (pędzony nocą przy świetle księżyca), ściemniacz (zwłaszcza alkohol metylowy, którego spożywanie grozi utratą wzroku), KPN (Koniak Pędzony Nocą), prymucha (na Kresach), noska (w górach), łza sołtysa, sołtysówka – alkohol produkowany w warunkach amatorskich, z wykorzystaniem prostego sprzętu. Otrzymywany przez destylację okresową (w odróżnieniu od destylacji ciągłej w gorzelniach przemysłowych) z zacieru z fermentacji alkoholowej. Pogląd, że bimber można uzyskać poprzez wymrażanie nie jest nieprawdziwy. Zależnie od surowców i sposobu oczyszczania bimber różni się zapachem i smakiem. Najczęściej otrzymywany z najtańszych produktów (zboże, ziemniaki, cukierki, cukier, melasa) bez dodatkowej rektyfikacji, jest bezbarwny i ma ostry, nieprzyjemny zapach, ale oczyszczony, najczęściej węglem aktywnym, występujący w mieszankach (np.: w ajerkoniaku) daje wrażenie smaku zwykłego spirytusu. Często uszlachetniany jest dodatkiem soków owocowych lub leżakowaniem.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.088 sek.