• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Estakada Pomorska

  Przeczytaj także...
  Port Szczecin – handlowy port morski i rzeczny w woj. zachodniopomorskim w Szczecinie, usytuowany na Odrze i jej prawym ramieniu Regalicy, w Dolinie Dolnej Odry, na Międzyodrzu.Bocznica kolejowa – infrastruktura kolejowa przeznaczona do wykonywania załadunku i wyładunku wagonów oraz ich przemieszczania i włączania do ruchu po sieci kolejowej.
  Pętla (pętlica) – element infrastruktury służący do zmiany kierunku ruchu pojazdu, w postaci odcinka trasy (toru, jezdni), zakrzywionego w planie o 180°.

  Estakada Pomorskaestakada w Szczecinie w ciągu drogi krajowej nr 10 na wyspie Zaleskie Łęgi. Biegnie nią ul. Gdańska oraz torowisko tramwajowe do/z pętli Basen Górniczy. Administracyjnie znajduje się w obrębie osiedla Międzyodrze-Wyspa Pucka.

  Jest częścią głównego szlaku komunikacyjnego łączącego lewo- i prawobrzeżną część Szczecina. Częste przetoki wagonów towarowych do portu powodowały problemy z przejazdem dawną ul. Gdańską – cztery przejazdy kolejowe na portowych bocznicach kolejowych skutecznie hamowały ruch, a uzgodnienia z PKP odnośnie przetoków tych wagonów w określonych godzinach (poza szczytem komunikacyjnym) nie na wiele się zdawały. Zmusiło to władze miasta do modernizacji całego ciągu ul. Gdańskiej, podczas której w latach siedemdziesiątych XX wieku powstała estakada. Jej otwarcie miało miejsce w końcu 1972 roku, a 2 stycznia 1973 przeniesiono na nią ruch tramwajowy. Obecnie jeżdżą nią tramwaje linii 2, 7 i 8.

  Tramwaje w Szczecinie – system komunikacji tramwajowej działający w Szczecinie. System składa się z dwunastu linii dziennych oraz sezonowej linii turystycznej „0”, obsługiwanej taborem historycznym. Łączna długość torowisk wynosi ponad 110 km, a prześwit toru 1435 mm. W ich przebiegu znajdują się dwie zajezdnie oraz trzynaście pętli (w tym sześć ulicznych). Linie zwykłe, dzienne (nocne zostały zlikwidowane w 1996) obsługuje spółka Tramwaje Szczecińskie, na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, a linię turystyczną STMKM z inicjatywy własnej.Elektrownia Szczecin – elektrownia wchodząca w skład PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

  W latach 1998-2000 przeprowadzono kompleksowy remont obiektu (głównie usunięcie zmian korozyjnych), na który złożyły się prace na obu jezdniach oraz przy "podniebieniu" i podporach dylatacyjnych estakady.

  Poniżej estakady znajduje się m.in. wjazd na teren Elektrowni Szczecin.

  Przypisy

  Droga krajowa nr 10 – droga krajowa łącząca aglomeracje: szczecińską, bydgosko-toruńską oraz warszawską. Trasa przebiega przez województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie.Od 1990 roku funkcjonuje podział administracyjny Szczecina na 4 megadzielnice i osiedla administracyjne, których obecnie jest 37. Granice osiedli administracyjnych obejmują często kilka osiedli mieszkaniowych, dzielnic mieszkaniowych i części miast, które posiadały bądź posiadają własną nazwę i zostały ujęte w podziale geodezyjnym, statystycznym, administracyjnym, planistycznym, historycznym itp. Poniżej zostały przedstawione właśnie takie części Szczecina.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Estakada (z fr. Estacade) – droga transportowa (np. na terenie fabryki pomiędzy halami produkcyjnymi, placami składowymi itp., na terenie fortu lub pomiędzy fortami itd.) prowadzona ponad terenem na specjalnie pobudowanej w tym celu konstrukcji wsporczej (na słupach połączonych pomostami). Estakady mają znaczną długość i buduje się je, gdy nie można wybudować nasypu.
  Szczecin (niem. Stettin, szw. Stettin, łac. Sedinum lub Stetinum – miasto na prawach powiatu, stolica i największe miasto województwa zachodniopomorskiego, położone nad Odrą oraz jeziorem Dąbie. Szczecin jest trzecim pod względem zajmowanej powierzchni (300,55 km² z czego prawie 24% zajmują grunty pod wodami) i siódmym pod względem liczby ludności miastem Polski. Centrum aglomeracji szczecińskiej. Według danych z 30 czerwca 2012 roku miasto miało 409 211 mieszkańców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.