• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Estakada Orląt Lwowskich w Katowicach

  Przeczytaj także...
  Droga krajowa nr 79 – droga krajowa przebiegająca z centralnej przez południowo-wschodnią do południowej części kraju. Jeden z trzech traktów komunikacyjnych łączących Katowice i Kraków. Przez większość trasy podąża za biegiem Wisły.Załęże (niem. Zalenze) – dawniej samodzielna gmina, od 1924 dzielnica Katowic, położona w północno-zachodniej części miasta, ciągnąca się wzdłuż ulicy Gliwickiej, od centrum Katowic, aż do granicy z Chorzowem. Zabudowania stanowią w przeważającej części kamienice i zaniedbane zabytkowe familoki. Jest to jedna z najstarszych dzielnic Katowic.
  Zmiany nazw ulic i placów w Katowicach zasadniczo obejmują pięć okresów: czasy Cesarstwa Niemieckiego, czasy II Rzeczypospolitej, czasy niemieckiej okupacji Polski, czasy Polski Ludowej i czasy najnowsze. Uchwały o zmianie nazw ulic lub placów podejmował magistrat, Rada Miasta lub w czasach PRL − Miejska Rada Narodowa.

  Estakada Orląt Lwowskich w Katowicach − konstrukcja mostowa w Katowicach, na styku dzielnic Załęże, Dąb i os. Tysiąclecia, będąca częścią węzła drogowego ul. Brackiej, ul. Chorzowskiej (część DK 79), ul. Złotej i Trasy imienia Nikodema i Józefa Renców (część Drogowej Trasy Średnicowej i drogi wojewódzkiej nr 902).

  Osiedle Tysiąclecia (Osiedle im. Tysiąclecia Państwa Polskiego, potocznie Tauzen) − osiedle mieszkaniowe oraz dzielnica Katowic, położona w północno-zachodniej części miasta, w zespole dzielnic północnych, między Dębem, Załężem i miastem Chorzowem, na terenie historycznej gminy Dąb oraz wschodniej części Klimzowca.Ulica Chorzowska w Katowicach − jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Jest bezpośrednim połączeniem drogowym katowickiego Śródmieścia z miastem Chorzów, od którego wzięła swoją nazwę. Na całej długości jest częścią drogi krajowej nr 79. Szlak w tym miejscu istniał od XVIII wieku. Wzdłuż ulicy przebiegają tory tramwajowe, istniejące tu od 1897. W latach 2002−2007 ciąg alei Walentego Roździeńskiego, ronda gen. J. Ziętka i ul. Chorzowskiej uległ przebudowie w związku z poprowadzeniem tamtędy Drogowej Trasy Średnicowej. Przy ulicy znajdują się wieżowce, biurowce i centrum handlowe.

  Konstrukcję estakady i węzła drogowego budowano około dwa lata. Estakadę otwarto w sierpniu 2003. Generalnym wykonawcą było przedsiębiorstwo Skanska.

  Estakada nad ulicą Bracką ma łączną długość 592 m i 31,12 m szerokości oraz kształt litery "S", jest to jeden z najbardziej skomplikowanych wykonanych projektów drogowych w Katowicach. W konstrukcji zastosowano technologię budowy ustroju nośnego na rusztowaniach przejezdnych (po raz pierwszy w Polsce). Obiekt składa się z dwóch estakad (północna i południowa, każda z szesnastoma przęsłami różnej szerokości). Dwusłupowe podpory posadowiono na wielkośrednicowych wierconych palach. Podczas budowy zastosowano beton klasy B-60, wbudowano go 34 tys. m oraz 1,4 mln kg stali zbrojeniowej i 0,4 mln kg stali sprężającej.

  Stal – stop żelaza z węglem, plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie, o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,10%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w stali najczęściej występuje w postaci perlitu płytkowego. Niekiedy jednak, szczególnie przy większych zawartościach węgla, cementyt występuje w postaci kulkowej w otoczeniu ziaren ferrytu.Orlęta Lwowskie – popularne określenie młodych obrońców polskiego Lwowa z lat 1918–1920 w czasie wojny polsko-ukraińskiej (1918–1919) i polsko-bolszewickiej (1920).

  Estakadą w godzinie popołudniowego szczytu przejeżdża średnio 3175 samochodów (90,6% z nich to samochody osobowe). Uchwałą Rady Miasta Katowice nr nr X/139/11 z 30 maja 2011 estakadzie nadano nazwę estakada Orląt Lwowskich. Uchwała weszła w życie 28 lipca 2011.

  Zobacz też[]

 • Architektura Katowic
 • Zmiany nazw ulic i placów w Katowicach
 • Przypisy

  1. Wiadukt w ciągu DTŚ nad ul. Bracką w Katowicach (pol.) www.peri.pl [dostęp 2011-08-15]
  2. Trasa imienia Nikodema i Józefa Renców (pol.) www.katowice.eu [dostęp 2011-08-15]
  3. Byle do estakady (pol.) www.wyborcza.pl [dostęp 2011-08-15]
  4. Estakadą w sierpniu (pol.) www.wyborcza.pl [dostęp 2011-08-15]
  5. Estakada w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej nad ulicą Bracką w Katowicach (pol.) www.4pm.pl [dostęp 2011-08-15]
  6. Wykaz robót wykonanych w ostatnich latach (pol.) www.ekobudkatowice.com.pl [dostęp 2011-08-15]
  7. Estakada Orląt Lwowskich (pol.) www.katowice.eu [dostęp 2011-08-15]
  8. Urząd Miasta Katowice: Uchwała Rady Miasta Katowice w sprawie nadania nazwy wiaduktowi położonemu na terenie miasta Katowice „Estakada Orląt Lwowskich”. (pol.) www.bip.um.katowice.pl [dostęp 2011-08-15]
  Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ), Trasa Średnicowa GOP – droga szybkiego ruchu, łącząca 6 miast konurbacji górnośląskiej, popularnie zwana „średnicówką” lub „deteeśką”.Architektura Katowic jest głównie tworem współczesnym rozwoju przemysłowego cechującego ostatnie 160 lat, nie licząc pewnych elementów pierwotnie wiejskich, które mogą być starsze.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dąb (niem. Domb) − najstarsza dzielnica Katowic, położona w północnej części miasta, ciągnąca się wzdłuż ulicy Dębowej. Od zachodu graniczy z Parkiem Śląskim, od wschodu z Koszutką, od północy z Wełnowcem - Józefowcem, a od południa z dzielnicą Załęże.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Ulica Bracka w Katowicach (w latach międzywojennych ulica Dębska) − jedna z ważniejszych ulic łącząca katowickie dzielnice Dąb i Załęże. Jest umowną granicą między osiedlem Tysiąclecia a Załężem i Dębem.
  Skanska – międzynarodowe przedsiębiorstwo budowlane założone w 1887 roku w Malmö jako Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet. Siedziba przedsiębiorstwa mieści się w mieście Solna w Szwecji. Przedsiębiorstwo na całym świecie zatrudniało w 2010 w przybliżeniu 52 tys. pracowników.
  Droga wojewódzka nr 902 – droga wojewódzka znajdująca się w całości na obszarze województwa śląskiego. Istnieje od 1 stycznia 2006 zgodnie z zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
  Katowice (niem. Kattowitz, śl. Katowicy, czes. Katovice) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa śląskiego, dawniej województwa katowickiego, główny ośrodek Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Z liczbą 307 233 mieszkańców jest 10. miastem w kraju pod względem liczby ludności i 11. pod względem powierzchni, mając prawie 165 km².
  Ulica Złota w Katowicach − jedna z ulic w katowickiej dzielnicy Dąb. Jest granicą między miastami Katowice i Chorzów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.