• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ernst Herman van Rappard

  Przeczytaj także...
  Narodowy socjalizm (niem. Nationalsozialismus), nazizm (skrót od Nationalsozialismus), czasem określany również jako hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) – rasistowska, antykomunistyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowosocjalistycznej Partii Robotników (NSDAP). Niemiecka skrajna odmiana faszyzmu, opierająca się na biologicznym rasizmie, w szczególności na antysemityzmie, czerpiąca z haseł zarówno nacjonalistycznych, jak i socjalnych, trudna do jednoznacznego uplasowania na klasycznej osi prawica-lewica. Ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w totalitarnych Niemczech przez NSDAP w latach 1933-1945.III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).
  Anton Adriaan Mussert (ur. 11 maja 1894 r. w Werkendam, zm. 7 maja 1946 r. w więzieniu Waalsdorpervlakte w Hadze) – holenderski polityk, współzałożyciel i przywódca faszystowskiego Narodowo-Socjalistycznego Ruchu Holenderskiego (NSB)

  Ernst Herman van Rappard (ur. 30 października 1899 r. w Banjumas w Holenderskich Indiach Wschodnich, zm. 11 stycznia 1953 r. w Vught w Holandii) – holenderski polityk, współzałożyciel i przywódca Narodowosocjalistycznej Holenderskiej Partii Pracy (NSNAP), kolaborant podczas II wojny światowej.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Kolaboracja (łac. ko - przedrostek oznaczający "razem, wspólnie" + łac. laborare - "pracować") - współpraca z nieprzyjacielem, okupantem; kolaborant, kolaboracjonista - współpracujący z wrogiem, zaborcą.

  Studiował ekonomię w Berlinie i Monachium, nawiązując jednocześnie kontakty z niemieckimi nazistami. 16 grudnia 1931 r. wespół z Bertusem Smitem założył Narodowosocjalistyczną Holenderską Partię Pracy. Głosiła ona pronazistowskie i silnie antysemickie hasła. W kwietniu 1932 r. opowiedział się za przyłączeniem Holandii do Rzeszy Niemieckiej, co doprowadziło do rozłamu w partii. Pod koniec lat 30. doszło do ponownego rozłamu na tle walki o przywództwo NSNAP między E. H. ridderem van Rappardem i Alfredem de Joode. W 1938 r. lider NSNAP gorąco poparł anschluss Austrii do Niemiec, występując z nowym hasłem: Austria wyzwolona, teraz my! W 1939 r. E. H. ridder van Rappard wyjechał do Niemiec, gdzie uzyskał wsparcie NSDAP. Po zajęciu Holandii przez wojska hitlerowskie w maju 1940 r., przywódca NSNAP podjął politykę ścisłej kolaboracji z okupantami. W początkowym okresie okupacji Niemcy tolerowali działalność partii w celu wywierania presji na Narodowo-Socjalistyczny Ruch Holenderski Antona A. Musserta. Jednakże w grudniu 1941 r. – podobnie jak pozostałe ugrupowania polityczne poza NSB – została rozwiązana. E. H. ridder van Rappard wstąpił ochotniczo do Waffen-SS. Po zakończeniu wojny został aresztowany i skazany na śmierć, ale ostatecznie wyrok zamieniono na dożywotnie więzienie.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Narodowo-Socjalistyczny Ruch Holenderski (nid. Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden, NSB) – holenderskie narodowo socjalistyczne ugrupowanie polityczne działające od 1931 roku.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

  Biografia Ernsta Hermana riddera van Rapparda (jęz. niderlandzki)

  Warto wiedzieć że... beta

  Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników (niem. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) – niemiecka partia polityczna, zwana potocznie nazistowską, sprawująca totalitarną władzę w III Rzeszy w latach 1933–1945 z Adolfem Hitlerem jako kanclerzem Rzeszy (od 30 stycznia 1933), a od sierpnia 1934 Führerem i kanclerzem Rzeszy. Podczas norymberskich procesów korpusu kierownictwa politycznego została uznana za organizację zbrodniczą odpowiedzialną za szereg zbrodni przeciwko ludzkości.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Narodowosocjalistyczna Holenderska Partia Pracy (nid. Nationaal-Socialistische Nederlandsche Arbeiderspartij, NSNAP) – nazwa kilku holenderskich faszystowskich ugrupowań politycznych w okresie przedwojennym i początku okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej.
  Holenderskie Indie Wschodnie (hol. - Oost-Indië lub Nederlands-Indië, indonez. - Hindia Belanda) – nazwa kolonii założonej przez Holenderską Kompanię Wschodnioindyjską, która pozostawała pod bezpośrednim zwierzchnictwem Królestwa Holenderskiego od 1799 r. aż do uzyskania niepodległości przez Indonezję w 1949 r.
  Waffen-SS (niem. Zbrojne SS) – zbrojne oddziały niemieckiej nazistowskiej formacji paramilitarnej Schutzstaffel (niem. eskadra ochronna), znane również pod skrótem SS.
  30 października jest 303. (w latach przestępnych 304.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 62 dni.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.