• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Era Wodnika

  Przeczytaj także...
  Symbol (z gr. σύμβολον) – semantyczny środek stylistyczny, który ma jedno znaczenie dosłowne i nieskończoną liczbę znaczeń ukrytych. Odpowiednik pojęcia postrzegany zmysłowo. Najbardziej ogólnie jest to zastąpienie jednego pojęcia innym, krótszym, bardziej wyrazistym lub najlepiej oddającym jego naturę, albo mniej abstrakcyjnym. Jest to znak odnoszący się do innego systemu znaczeń, niż do tego, do którego bezpośrednio się odnosi. Przykładowo symbol lwa oznacza nie tylko dany gatunek zwierzęcia, lecz często także siłę lub władzę. Symbole są pewnymi znakami umownymi, które w różnych kulturach mogą mieć różne znaczenia - to odróżnia symbol od jednoznacznej alegorii. Znaczenia szczególne to między innymi:New Age (wymowa: [njuː eɪdʒ]), Nowa Era, Nowy Wiek) – złożony i wielowymiarowy alternatywny ruch kulturowy, zapoczątkowany w latach sześćdziesiątych XX wieku, wyrosły z przekonania, że ludzkość, pogrążona w głębokim kryzysie, znajduje się w punkcie zwrotnym między dwiema epokami (erami).
  Hair (pełny tytuł Hair: The American Tribal Love-Rock Musical) jest amerykańskim musicalem rockowym powstałym w 1967 roku. Autorami libretta są James Rado i Gerome Ragni, muzyki Galt MacDermot. Musical osadzony jest w realiach lat sześćdziesiątych XX wieku i opisuje losy nowojorskiej komuny hippisów kontestujących wojnę wietnamską. Dzieło jest uznawane za pierwszy w historii musical rockowy, wzbudzało kontrowersje tematyką i formą (wolna miłość, rewolucja seksualna,narkotyki, nagość na scenie). Kilka utworów stało się hymnem pokoleniowym.
  Symbol ery Wodnika

  Era Wodnika – jedna z dwunastu epok astrologicznych. Jest to epoka poprzedzająca Erę Koziorożca i następująca po Erze Ryb. W tej epoce punkt Barana znajduje się w gwiazdozbiorze Wodnika. Ery zmieniają się cyklicznie mniej więcej co 2150 lat (w wyniku przesuwania się punktu Barana względem gwiazd, wskutek precesji osi obrotu Ziemi), pełny cykl (rok platoński) trwa około 25 770 lat. Obecnie punkt Barana znajduje się w gwiazdozbiorze Ryb.

  Punkt Barana – jeden z dwóch punktów przecięcia się ekliptyki z równikiem niebieskim. Moment przejścia Słońca przez punkt Barana jest początkiem wiosny astronomicznej na półkuli północnej, stąd punkt ten nazywany jest także punktem równonocy wiosennej.Precesja lub ruch precesyjny – zjawisko zmiany kierunku osi obrotu obracającego się ciała. Oś obrotu sama obraca się wówczas wokół pewnego kierunku w przestrzeni zakreślając powierzchnię boczną stożka.

  Według astrologów ery te mają związek z duchowym rozwojem ludzkości. W obecnych czasach kończy się Era Ryb, a zaczyna Era Wodnika.

  Termin Era Wodnika został rozpropagowany przez ruch New Age, oba terminy są używane często zamiennie. W niektórych odłamach New Age ma charakter millenarystyczny i jest zapowiedzią Ery Wodnika, która ma być początkiem złotego wieku pełnego obfitości i wzajemnego zrozumienia. Według tych poglądów Era Wodnika będzie okresem głębokich przemian społecznych, państw bez granic, świadomości planetarnej. Era Wodnika jest symbolicznie przedstawiana w postaci młodego człowieka wylewającego wodę z dzbana na kulę ziemską. Zwolennicy kręgów wodnikowych bazują zasadniczo na astrologii ezoterycznej, zajmującej się układaniem horoskopów i badaniem wpływu, jaki ciała niebieskie wywierają na sprawy doczesne.

  Epoka astrologiczna – jednostka podziału roku platońskiego według astrologów. Każda epoka trwa średnio około 2150 lat. Epoki astrologiczne biorą swoje nazwy od znaków zodiaku, ale następują w odwrotnej kolejności.Alice Bailey, pierwotnie Alice Ann Le Trobe-Bateman (ur. 16 czerwca 1880 w Manchesterze, zm. 15 grudnia 1949 w Nowym Jorku), okultystka angielska, uczennica Heleny Bławatskiej, założycielki ruchu teozoficznego, założycielka (w 1922 r.) Lucifer Trust (przemianowany później na Lucis Trust), który stanie się światowym centrum propagowania kultu lucyferycznego.

  Jednym z pierwszych ludzi, którzy wykorzystywali koncepcję Wodnika w swoich pracach był Levi H. Dowling (1844–1911). Twierdził, że w 1907 za pośrednictwem Visel (Bogini Mądrości lub Świętego Oddechu) otrzymał w transie mediumicznym Wodnikową Ewangelię Jezusa Chrystusa. Nadejście Ery Wodnika zapowiadali także Alice Bailey Drugie przyjście Chrystusa (The Reappearance of Christ) oraz Paul Le Cour w książce Era wodnika. Tajemnice Zodiaku. Niedaleka przyszłość ludzkości.

  Milenaryzm (łac. mille „tysiąc”), także chiliazm (gr. chilioi „tysiąc”) – pogląd religijny głoszący bliskie nadejście tysiącletniego panowania Królestwa Bożego, oparta na Biblii wiara w Milenium, czyli Tysiąclecie, które ma być okresem zbawienia i szczęśliwości na Ziemi. Również określenie ruchów religijnych uznających to przekonanie.Rok platoński – okres precesji osi obrotu Ziemi, który trwa 25 700 lat. Nazwa została nadana na podstawie cytatu z dzieł Platona Według wyliczenia którego dokonał Michał Kamieński długość ta wynosi około 25 800 lat, po 2150 na każdy znak Zodiaku w którym przebywał punkt równonocy wiosennej.

  Wodnik jako symbol Nowej Ery stał się popularny za sprawą musicalu Hair, jeden z przebojów tego musicalu to Czas Wodnika. Pojęcie Wodnika weszło do powszechnego użytku po publikacji w 1980 r. książki Marilyn Ferguson The Aquarian Conspiracy. Personal and Social Transformation in the 1980s. Praca Ferguson stała się bestsellerem, w kręgach wodnikowych jest nazywana Biblią New Age, stała się lekturą w szkołach i college’ach.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Jan Mietelski, Astronomia w geografii, 1989, s. 85.
  2. Astrologia. Między Erą Ryb, a Erą Wodnika
  3. Stanisław A. Wargacki Ruch New Age a innowacje religijne i społeczno kulturowe w; Oblicza religii i religijności s. 292
  4. Wizerunek wodnika, obok znaku tęczy jest częstym symbolem New Age
  5. Stanisław A. Wargacki New Age w: Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religioznawczej Henryk Zimon (red.) Lublin 2000 r. s 451-486.
  6. Tekst źródłowy w języku angielskim: The Aquarian Gospel of Jesus the Christ.
  7. Stanisław A. Wargacki Ruch New Age a innowacje religijne i społeczno kulturowe w: Oblicza religii i religijności s. 293

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Stanisław A. Wargacki New Age w: Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religioznawczej Henryk Zimon (red.) Lublin 2000.
 • Stanisław A. Wargacki Ruch New Age a innowacje religijne i społeczno kulturowe w; Oblicza religii i religijności'
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Gwiazdozbiór Wodnika
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.