• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Epoka

  Przeczytaj także...
  Wiek (ang. Age) - formalna jednostka geochronologiczna (czasowa), niższa rangą od epoki a wyższa od chronu (doby). Czas trwania waha się od kilkuset tysięcy do kilkunastu milionów lat.Epoka geologiczna – formalna jednostka geochronologiczna podziału dziejów Ziemi (np. plejstocen), mająca od kilku do kilkudziesięciu milionów lat. Epoka wchodzi w skład okresów, dzieli się natomiast na wieki.
  Epoka – czasopismo (początkowo tygodnik, następnie dwutygodnik) o profilu lewicowym ukazujące się w Polsce w latach 1932–1933 i 1936–1939.
 • epoka – w astronomii moment stanowiący punkt odniesienia w rachubie czasu lub przy opisie liczbowym zjawiska astronomicznego (np. epoka, do której odnoszą się elementy orbity ciała niebieskiego)
 • epoka w geologii – formalna jednostka geochronologiczna, mniejsza od okresu i dzieląca się na wieki
 • epoka – zamknięty w określonych ramach czasowych fragment dziejów
 • epoka literacka
 • epoka w historii sztuki
 • epoka w informatyce – przedział czasu w systemach unixowych
 • epoka w nauce o sieciach neuronowych – liczba wykonanych iteracji programu podczas jednego uczenia sieci neuronowej
 • EPoka – pseudonim lokomotywy EP09
 • Epoka” – polskie czasopismo społeczno-kulturalne
 • "Epoka" – rosyjskie czasopismo
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Periodyzacja – umowny podział continuum czasowego na epoki lub okresy w historii oraz historii literatury. Początki nowych jednostek periodyzacji wyznaczają zwykle wydarzenia uważane za ważne dzięki tradycji, rzadziej o podziale decydują sami historycy.Okres – formalna jednostka geochronologiczna (czasowa), niższa rangą od ery, a wyższa rangą od epoki. Odpowiada jednostce chronostratygraficznej (jednostce skalnej) o nazwie system.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Epoka – w astronomii punkt w czasie, dla którego określone są współrzędne astronomiczne lub parametry orbity. W przypadku współrzędnych astronomicznych, położenie ciała dla innych czasów można obliczyć uwzględniając jego precesję oraz ruch własny.
  Epoka literacka – epoka w historii literatury powszechnej lub narodowej, w której dominują zbliżone do siebie kierunki literackie; epoka literacka składać się może z okresów literackich.
  EP09 (typ 104E, 104Ea, 104Eb, 104Ec) – normalnotorowa pasażerska lokomotywa elektryczna produkowana w latach 1986-1997 w zakładach PaFaWag Wrocław. Powstało 47 sztuk dla Polskich Kolei Państwowych. Od 2009 wszystkie lokomotywy eksploatowane są przez PKP Intercity. Jest to jedna z najszybszych lokomotyw polskiej produkcji.
  Epoka – rosyjski miesięcznik literacko-społeczny, stworzony przez Michała Dostojewskiego i Fiodora Dostojewskiego, publikowany w latach 1864–1865.
  Czas uniksowy, czas POSIX (ang. Unix time, POSIX time) – system reprezentacji czasu mierzący liczbę sekund od 1970 roku UTC, czyli od chwili zwanej początkiem epoki Uniksa (ang. Unix Epoch). Wynosi teraz 1383253855. Nie uwzględnia sekund przestępnych, zatem rzeczywista liczba sekund jakie upłynęły od początku epoki Uniksa jest większa o liczbę sekund przestępnych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.