• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Epistemologia  Podstrony: [1] [2] [3] 4
  Przeczytaj także...
  Sceptycyzm - pojęcie wieloznaczne, określające postawę w nauce, pogląd filozoficzny oraz potocznie - postawę "sceptyka" (człowiek wątpiący, krytyczny, niedowierzający).Rudolf Carnap (ur. 18 maja 1891, zm. 14 września 1970) - niemiecki filozof, logik i matematyk, jeden z głównych przedstawicieli pozytywizmu logicznego (neopozytywizmu), współtwórca Koła Wiedeńskiego. Autor prac z zakresu filozofii nauki, języka, teorii prawdopodobieństwa, logiki klasycznej, indukcyjnej oraz modalnej.
  Bibliografia[ | edytuj kod]
 • G. Preyer/F. Siebelt/A. Ulfig, Language, Mind and Epistemology, Wydawnictwo KLuwer Academic Publishers,, Dordrecht 1994
 • S. Blackburn, Oksfordzki słownik filozoficzny, tył. M. Szczubiałka, Książka i Wiedza, Warszawa 1994,
 • J.J. Jadacki, Spór o granice poznania. Prolegomena do epistemologii, Warszawa 1985
 • J. Woleński, Epistemologia, tom I-III, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2000-2003
 • J. Woleński: Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza, realizm. Warszawa: PWN, 2014. ISBN 978-83-01-14465-4. (pol.)
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

  Artykuły na Stanford Encyclopedia of Philosophy (ang.) [dostęp 2018-08-07]:

  Absolut (łac. absolutus – bezwarunkowy, niezwiązany) – osobowy lub bezosobowy pierwotny byt, doskonały, najwyższy, pełny, całkowicie niezależny, nieuwarunkowany i niczym nieograniczony.Edmund Husserl (ur. 8 kwietnia 1859 w Prościejowie, zm. 27 kwietnia 1938 we Fryburgu Bryzgowijskim) – niemiecki matematyk i filozof, jeden z głównych twórców fenomenologii.
 • William Talbott, Bayesian Epistemology, 26 marca 2008.
 • Matthias Steup, Epistemology, 14 grudnia 2005.
 • Michael Bradie, William Harms, Evolutionary Epistemology, 5 stycznia 2016.
 • Elizabeth Anderson, Feminist Epistemology and Philosophy of Science, 5 sierpnia 2015.
 • Richard Feldoman, Naturalized Epistemology, 19 stycznia 2016.
 • Alvin Goldman, Social Epistemology, 28 kwietnia 2015.
 • John Greco, Virtue Epistemology, 7 listopada 2017.
 • Inne
 • What Is Epistemology? (ang.) – krótkie wprowadzenie do tematu autorstwa Keitha DeRose.
 • Certain Doubts (ang.) – blog grupy pod opieką Jonathana Kvanviga z piszącymi wieloma czołowymi epistemologami.
 • The Epistemology Page (ang.) – autorstwa Keitha DeRose.
 • Epistemology Papers (ang.) – zbiór Michaela Huemera.
 • Epistemology Introduction, część 1 (ang.) oraz część 2 – Paul Newall w Galilean Library.
 • Teaching Theory of Knowledge (1986) (ang.) – Marjorie Clay (red.), publikacja elektroniczna Rady ds. Studiów Filozoficznych.
 • Epistemology: The Philosophy of Knowledge (ang.) – wprowadzenie na Groovyweb.
 • Introduction to Theory of Knowledge (ang.) – na PhilosophyOnline.
 • Theory of Knowledge (ang.) – wprowadzenie do epistemologii zgłębiające różne teorie wiedzy, uzasadniania i przekonania.
 • A Theory of Knowledge (ang.) – autorstwa Clóvis Juarez Kemmerich, na Social Science Research Network, 2006.
 • An Introduction to Epistemology (ang.) – autorstwa Paula Newalla skierowane dla początkujących.
 • Racjonalizm (łac. ratio – rozum; rationalis – rozumny, rozsądny) – filozoficzne podejście w epistemologii zakładające możliwość dotarcia do prawdy z użyciem samego rozumu z pominięciem doświadczenia, poprzez stworzenie systemu opartego na aksjomatach, z których poprzez dedukcję można wywieść całość wiedzy. Racjonalizm w nowożytnej filozofii wywodzi się od Kartezjusza. W anglosaskiej tradycji filozoficznej bywa nazywany racjonalizmem kontynentalnym.Reinkarnacja (również: metempsychoza, transmigracja; łac. re+in+caro, carnis - ponowne wcielenie) – pogląd, według którego dusza (bądź świadomość) po śmierci ciała może wcielić się w nowy byt fizyczny. Np. dusza jednego człowieka może przejść w ciało nowonarodzonego dziecka lub zwierzęcia czy nawet według niektórych poglądów rośliny. Samo słowo reinkarnacja jest zestawieniem dwóch członów: inkarnacja (wcielenie) i przedrostka re (oznaczającego powtórzenie czegoś). Dosłownie więc reinkarnacja oznacza powtórne wcielenie.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Friedrich Wilhelm Nietzsche (ur. 15 października 1844 w Röcken w okolicach Naumburg (Saale), zm. 25 sierpnia 1900 w Weimarze) – filozof, filolog klasyczny, prozaik i poeta. Kategorią centralną filozofii Nietzschego jest filozofia życia, ujmowanie rzeczywistości, a więc także człowieka, jako życia. Prowadzi to do zanegowania istnienia ukrytego sensu i układu świata - esencji, rzeczywistość staje się wobec tego chaosem. Konsekwencję tego stanowi radykalna krytyka chrześcijaństwa oraz współczesnej autorowi zachodniej kultury, jako opartych na tym złudzeniu. Istotny jest także szacunek wobec wartości obecnych w antycznej kulturze greckiej, wraz z postulatem powrotu do niej.
  Racjonalizm genetyczny, natywizm - pogląd dotyczący natury źródeł poznania (genezy poznania), przeciwstawiający się empiryzmowi genetycznemu. Według racjonalistów genetycznych umysł ludzki dzięki samej swojej konstrukcji posiada wiedzę lub uposażenie mentalne, która jest wcześniejsza od doświadczenia (przede wszystkim zmysłowego). Wiedza ta ma charakter pewny i poprzedza wszelkie poznanie nie tylko w sensie czasowym (jako "wiedza wrodzona"), ale przede wszystkim jako warunek wszelkiego poznania.
  Rachunek zdań – dział logiki matematycznej badający związki między zmiennymi zdaniowymi (zdaniami) lub funkcjami zdaniowymi, utworzonymi za pomocą funktorów zdaniotwórczych (spójników zdaniowych) ze zdań lub prostszych funkcji zdaniowych. Rachunek zdań określa sposoby stosowania funktorów zdaniotwórczych w poprawnym wnioskowaniu.
  Alexander Gottlieb Baumgarten (ur. 17 lipca 1714 w Berlinie, zm. 26 maja 1762 we Frankfurcie nad Odrą) - filozof niemiecki ze szkoły Leibniza i Wolffa, twórca terminu estetyka, czasem uważany też za właściwego twórcę estetyki jako samodzielnej gałęzi filozofii, mimo że użył tego terminu w znaczeniu podtrzymanym przez Kanta, czyli na oznaczenie nauki o wiedzy uzyskiwanej za pomocą zmysłów.
  Empiryzm (od stgr. ἐμπειρία empeiría – "doświadczenie") – doktryna filozoficzna głosząca, że źródłem ludzkiego poznania są wyłącznie lub przede wszystkim bodźce zmysłowe docierające do naszego umysłu ze świata zewnętrznego, zaś wszelkie idee, teorie itp. są w stosunku do nich wtórne.
  Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.
  Heinrich Rickert (ur. 25 maja 1863 w Gdańsku, zm. 25 lipca 1936 w Heidelbergu) – filozof niemiecki, profesor uniwersytetów we Fryburgu Bryzgowijskim i Heidelbergu przedstawiciel neokantowskiej szkoły badeńskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.056 sek.