• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Epipotamal

  Przeczytaj także...
  Erozja denna inaczej erozja wgłębna – erozja prowadząca do pogłębienia koryta rzecznego i doliny rzecznej. Działa przede wszystkim w górnym biegu rzeki, gdzie spadek jest duży i wody mogą wymywać i transportować duże ilości materiału skalnego. Erozja denna odbywa się przede wszystkim na drodze abrazji rzecznej przez tarcie o dno koryta głazami wleczonymi po nim. Efektem erozji dennej jest tworzenie się głębokich, coraz węższych dolin w kształcie litery V o stromych brzegach, stopniowo się osypujących i ulegających złagodzeniu.Koryto rzeki – najniższa część doliny rzeki, która znajduje się w obrębie jej dna i przez którą okresowo lub ciągle płynie woda dokonując zmian w kształcie powierzchni. Jeśli rzeka ma silny nurt, następuje erozja denna, jeżeli słaby – akumulacja niesionego materiału, a jeśli meandruje, dochodzi do erozji bocznej. Koryto stanowi fragment łożyska rzeki.

  Epipotamal to górny bieg rzeki – wody rzek płyną zazwyczaj po stromych zboczach często bardzo szybko, żłobiąc wąskie doliny. Siła płynącej wody jest tu tak duża, że wyrywa z dna i zboczy koryta rzeki nawet duże bloki skalne. Bieg górny charakteryzuje się dużym spadkiem, dużą prędkością wody i intensywną erozją denną, dzięki której koryto jest głęboko wcięte w podłoże. Niekiedy wydziela się dodatkowy bieg górski lub bieg źródliskowy, na którym następuje wyraźne ukształtowanie się koryta rzecznego.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.