• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Epikureizm  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Sceptycyzm - pojęcie wieloznaczne, określające postawę w nauce, pogląd filozoficzny oraz potocznie - postawę "sceptyka" (człowiek wątpiący, krytyczny, niedowierzający).Stoicyzm – kierunek filozoficzny zapoczątkowany w III wieku przed n.e. w Atenach przez Zenona z Kition, doprowadzony do ostatecznej formy przez Chryzypa i kontynuowany przez całą starożytność. Wywarł znaczny wpływ na rozwój chrześcijaństwa, w pewnym stopniu oddziaływał na myśl średniowieczną, odżył w nowej formie w filozofii nowożytnej, np. u Justusa Lipsiusa. Modelem człowieka był mędrzec, który żył w zgodzie z naturą, kierujący się rozumem.
  Przedstawiciele epikureizmu i ich dzieła[ | edytuj kod]

  1. Epikur (ur. 341 r. p.n.e., zm. ok. 270 r. p.n.e.) „Listy”, „Sentencje”, „Główne myśli”

  1a. Ogród

 • Amynomachos z Aten (spadkobierca szkoły po Epikurze)
 • Metrodoros z Lampsakos – najbliższy i najwierniejszy współpracownik Epikura
 • Poliajnos z Lampsakos – najbardziej ceniony filozof Ogrodu
 • Arystobulos – jeden z trzech braci Epikura
 • Chairedemos – jeden z braci Epikura
 • Hermarchos z Mityleny – spadkobierca Ogrodu, odziedziczył bibliotekę Ogrodu, następca Epikura
 • Polistratos
 • Idomeneus z Lampsakos
 • Kolotes z Lampsakos
 • Leonteus z Lampsakos – najbardziej znany uczeń Epikura
 • Menoikeus
 • Mys – niewolnik Epikura, później wyzwolony
 • Neokles – jeden z trzech braci Epikura
 • Timokrates z Aten – spadkobierca Ogrodu
 • Timokrates z Lampsakos – brat Metrodorosa
 • Leontion – towarzyszka Metrodorosa
 • Temista – żona Leonteusa
 • Herodot
 • Apelles
 • Hippoklides
 • Dionizjos – scholarcha około 200 r. p.n.e.
 • Apollodoros z Aten – zwany Tyranem Ogrodu, scholarcha Ogrodu – II wiek
 • Fajdros – scholarcha – I poł. I w p.n.e. – do około 70 r. p.n.e., słuchał go Cyceron
 • Patron – scholarcha do około 51 r. p.n.e.
 • 2. Epikureizm rzymski

  Zenon z Sydonu, gr. Ζήνων ο Σιδώνιος (ur. ok. 150 p.n.e. w Sydonie, zm. ok. 70 p.n.e. w Atenach) − grecki matematyk, logik i filozof ze szkoły epikurejskiej.Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.
 • Lukrecjusz (I wiek p.n.e.)
 • De rerum natura” („O naturze wszechrzeczy”)
 • Filiskos
 • Amefiniusz
 • Filodemos z Gadary
 • 3. Upadek epikureizmu

 • Diogenes z Ojnoandy (II w n.e.)
 • „Portyk”

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Papirusy z Herkulanum


 • Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Atomizm fizykalny - teoria o ziarnistej, nieciągłej strukturze materii, twierdzenie, że materia składa się z niepodzielnych elementów, niegdyś atomów a współcześnie: cząstek elementarnych)
  Ateizm – odrzucenie teizmu lub pogląd bądź doktryna głosząca, że bogowie nie istnieją. W najszerszym znaczeniu jest to brak wiary w istnienie boga, bóstw i sił nadprzyrodzonych, jako sprzecznych z rozumem i nienaukowych, oraz negujący potrzebę religii.
  Kolotes z Lampsakos (IV/III wiek p.n.e.) - grecki filozof, uczeń Epikura, krytyk Platona, a także cynickiego sofisty Biona z Borystenes. Autor zaginionego traktatu "Hoti kata ta ton allon filosofon dogmata ude zen estin" (Według nauk innych filozofów nie można nawet żyć). Treść tego traktatu zrekonstruowano na podstawie pism Plutarcha, który z nim polemizuje.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Metrodoros z Lampsakos (ok. 330-277 p.n.e.) - grecki filozof, uczeń Epikura jeszcze przed założeniem Ogrodu. Zmarł wcześniej niż swój nauczyciel. Był autorem wielu traktatów, z których zachowały się jedynie fragmenty. Tytuły dzieł wskazują, że Metodoros wyróżnił się głównie jako polemista, obrońca myśli mistrza. Diogenes Laertios pisze o nim:
  Titus Lucretius Carus (ur. ok. 99 p.n.e., zm. ok. 55 p.n.e.) – rzymski poeta i filozof. Jeden z wąskiej grupy – obok Katullusa oraz komediopisarzy Plauta i Terencjusza – poetów republikańskiego Rzymu, których utwory zachowały się do naszych czasów.
  Język grecki klasyczny, greka klasyczna – stadium rozwojowe języka greckiego, używanego w okresie klasycznym (500 r. p.n.e. - 350 r. p.n.e.) starożytnej Grecji. Był to jeden z ważniejszych języków starożytności, rozpowszechniony na znacznych obszarach Półwyspu Bałkańskiego i Azji Mniejszej oraz na Cyprze. Dzisiaj ten język można studiować na filologii klasycznej. Był to język bogatej literatury, w okresie klasycznym działali Tukidydes, Arystofanes, Platon, mówcy ateńscy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.832 sek.