• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Entomologia

  Przeczytaj także...
  Hymenopterologia – dział entomologii zajmujący się badaniem owadów z rzędu błonkówek (Insecta: Hymenoptera). Naukowcy zajmujący się badaniami błonkówek to hymenopterolodzy.Klucze do oznaczania owadów Polski – seria wydawnicza Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Całość podzielona została na 39 części. Niektóre z części dodatkowo podzielone zostały na zeszyty (liczniejsze rzędy owadów). Seria wydawnicza ukazuje się od wielu lat, nie wszystkie zaplanowane zeszyty jeszcze się ukazały. Klucze do oznaczania owadów są pomocą przy oznaczaniu gatunków owadów żyjących w Polsce.
  Dipteron - biuletyn Sekcji Dipterologicznej, newsletter elektroniczny, ISSN 1895-4464 wydawany od roku 2001 przez Polskie Towarzystwo Entomologiczne.

  Entomologia (z gr. entomon – insekt, owad i logos – wiedza, nauka) – dział zoologii zajmujący się owadami. Dawniej używano także terminu owadoznawstwo.

  Entomologię można podzielić na:

 • entomologię ogólną, zajmującą się m.in. systematyką, anatomią, morfologią, fizjologią, ekologią, ewolucją owadów,
 • entomologię stosowaną, zajmującą się badaniem owadów wpływających na działalność ludzką (np. rolnictwo, przemysł drzewny, przechowalnictwo, medycyna, kryminalistyka), w tym tzw. szkodników,
 • entomologia rolnicza
 • entomologia leśna
 • entomologia lekarska
 • entomologia weterynaryjna
 • entomologia sądowa
 • Działy entomologii:

  Zoologia (od gr. zoon = zwierzę, i logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka o zwierzętach, czyli wszystkich żywych organizmach zdolnych do przemieszczania i odżywiania się (z wyjątkiem mikroorganizmów), a także ich zachowaniach i budowie.Myrmekologia to gałąź entomologii zajmująca się badaniem mrówek w środowisku naturalnym oraz w środowisku sztucznym.
 • lepidopterologia – nauka o motylach
 • afidologia - nauka o mszycach
 • apidologia (apiologia, melitologia) – nauka o pszczołach
 • koleopterologia – nauka o chrząszczach
 • odonatologia – nauka o ważkach
 • trichopterologia – nauka o chruścikach
 • dipterologia – nauka o muchówkach
 • hymenopterologia – nauka o błonkówkach
 • myrmekologia – nauka o mrówkach
 • sfekologia – nauka o osach
 • Polskie czasopisma entomologiczne:

  Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.Notatki Entomologiczne – kwartalnik wydawany przez Wydawnictwo Mantis w Olsztynie, ISSN 1509-9709, w latach 2000-2002. Ukazało się 10 zeszytów. Pismo czarno-białe z kolorowymi wkładkami. Zamieszczało artykuły popularne, informacje i notatki faunistyczne dotyczące owadów.
 • Wiadomości Entomologiczne (kwartalnik)
 • Notatki Entomologiczne
 • Polskie Pismo Entomologiczne (kwartalnik)
 • Acta Entomologica Silesiana (periodyk naukowy Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego, wychodzi regularnie od 1993 r.)
 • Dipteron (rocznik, newsletter)
 • Odonatrix (półrocznik, newsleter)
 • Trichopteron (newsletter elektroniczny)
 • APHIDS AND OTHER HEMIPTEROUS INSECTS (rocznik, http://www.kul.pl/aphids)
 • Klucze do oznaczania owadów Polski (seria wydawnicza)
 • Pstrąg & Lipień (entomologia wędkarska, newsletter)
 • Tropem bezkręgowców (w przygotowaniu)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • akcesoria entomologiczne
 • historia polskiej entomologii
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Polskie Towarzystwo Entomologiczne
 • Łódzki Oddział PTE
 • Chrząszcze i motyle Polski - entomo.pl
 • Ważki (Odonata) – rząd drapieżnych, starych ewolucyjnie owadów o przeobrażeniu niezupełnym, smukłym ciele, dużych oczach złożonych, krótkim tułowiu, silnie wydłużonym odwłoku i dwóch parach skrzydeł. W stanie spoczynku utrzymują skrzydła rozłożone na boki lub podniesione do góry. Tradycyjnie zaliczane są wraz z jętkami (Ephemeroptera) do grupy prymitywnych owadów pierwotnoskrzydłych (Paleoptera), których większość już wymarła. Są związane ze środowiskiem wodnym – larwy żyją w wodzie, a osobniki dorosłe (imagines) przebywają w pobliżu zbiorników z wodą stojącą lub płynącą. Ważki są bardzo dobrymi lotnikami. Latają szybko i bezgłośnie. U większości gatunków jest wyraźnie zaznaczony dymorfizm płciowy.Historii polskiej entomologii (historia entomologii w Polsce) – historię entomologii w Polsce opisano w opracowaniach dotyczących historii nauk zoologicznych (Brzęk 1955, Fedorowicz 1963), w szczególności historię polskiej entomologii opisał T.B. Hadaś (1998). Nadal jednak historia badań nad owadami oraz zrzeszania się środowiska entomologów w Polsce czeka na pełniejsze opracowanie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego. W cywilizacji Zachodu zaadaptowany obok łaciny jako język terminologii naukowej, wywarł wpływ na wszystkie współczesne języki europejskie, a także część pozaeuropejskich i starożytnych. Od X wieku p.n.e. zapisywany jest alfabetem greckim. Obecnie, jako język nowogrecki, pełni funkcję języka urzędowego w Grecji i Cyprze. Jest też jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej. Po grecku mówi współcześnie około 15 milionów ludzi. Język grecki jest jedynym językiem z helleńskich naturalnych, który nie wymarł.
  Fizjologia (gr. φυσιολογία, od φύσις - natura + λόγος - nauka) – nauka o mechanizmach rządzących przebiegiem czynności życiowych organizmów.
  Odonatrix – polski biuletyn poświęcony ważkom (Odonata), ISSN 1733–8239. W latach 2005–2006 wydawany w Lublinie przez Polskie Towarzystwo Entomologiczne – Sekcję Odontologiczną, od roku 2007 w Olsztynie przez Wydawnictwo Mantis. Siedzibą redakcji jest Zakład Zoologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
  Trichopteron – elektroniczny biuletyn Sekcji Trichopterologicznej, wydawany od roku 2001 przez Polskie Towarzystwo Entomologiczne oraz Katedrę Ekologii i Ochrony Środowiska UWM w Olsztynie.
  Dipterologia - dział entomologii zajmujący się badaniem owadów z rzędu muchówek (Insecta: Diptera). Naukowcy zajmujący się badaniami muchówek to dipterolodzy.
  Trichopterologia – dział entomologii, zajmuje się badaniem owadów z rzędu Trichoptera (chruściki). Obecnie na świecie jest ok. 300-400 aktywnych trichopterologów. Co trzy lata organizowane są międzynarodowe zjazdy w różnych częściach świata. Szósty zjazd zorganizowany został w Polsce w roku 1989. W roku 2006 odbył się 12. zjazd w Meksyku (18-22 czerwca 2006). Trichopterolodzy wyniki swoich badań publikują w materiałach pokonferencyjnych (Proceedings of the International Symposium on Trichoptera), specjalistycznych trichopterologicznych czasopismach: Braueria, Trichopteron, Nectopsyche oraz pismach entomologicznych, hydrobiologicznych, biologicznych.
  Ewolucja (łac. evolutio – rozwinięcie, rozwój) – ciągły proces, polegający na stopniowych zmianach cech gatunkowych kolejnych pokoleń wskutek eliminacji przez dobór naturalny lub sztuczny części osobników (genotypów) z bieżącej populacji. Wraz z nowymi mutacjami wpływa to w sposób ciągły na bieżącą pulę genową populacji, a przez to w każdym momencie kształtuje jej przeciętny fenotyp. Zależnie od siły doboru oraz szybkości wymiany pokoleń, po krótszym lub dłuższym czasie, w stosunku do stanu populacji wyjściowej powstają tak duże różnice, że można mówić o odrębnych gatunkach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.